BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryszawska-Grzeszczak Bożena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Globalny kryzys finansowy a wyzwania dla zrównoważonego rozwoju
Global Financial Crisis and the Challenges for Sustainable Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 822-833, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Rozwój zrównoważony, Strategia Europa 2020
Financial crisis, Sustainable development, Europe 2020 Strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia konsekwencje globalnego kryzysu finansowego dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Złożoność i wieloaspektowość tego kryzysu sprawiają ,że przygotowywane przez rządy plany naprawcze, krytykując podstawowe założenia dotychczasowego modelu gospodarczego, skupiają się na idei zrównoważonego rozwoju, która ma się stać głównym motorem wychodzenia z kryzysu. Zaprezentowane zostały unijne programy "Poza PKB" i Europa 2002, raport J. Stiglitza oraz Green Global New Deal.(abstrakt oryginalny)

The article presents the consequences of global financial crisis for the economy, society and environment. The complexity and complications of this crisis influenced the governments recovery plans. Most of them are criticizing the basic assumptions of the current economic model, focusing on sustainable development, which has become the main driving force of economic recovery. EU programs "Beyond GDP" and Europe 2002, the report of J. Stiglitz, and Global Green New Deal are also presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barbier E.B., Rethinking the Economic Recovery: A Global Green New Deal, UNEP, www.unep.org/greeneconomy/portals/30/docs/GGND-Report-April2009.pdf.
  2. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 2010. www.europa.eu.
  3. Hawken P., Lovins A.B., Lovins L.H., Natural Capitalism. The Next Industrial Revolution, Little, Brown and Company, London 2002.
  4. Jackson T., Prosperity without Growth. Economics for a Finite Planet, Earthscan, London 2009.
  5. Kronenberg J., Bergier T. (red.), Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
  6. Stiglitz et al., Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress (CMEPSP), http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf.
  7. Sukhdev P., Foreword, [w:] T. Jackson, Prosperity without Growth. Economics for a Finite Planet, Earthscan, London 2009.
  8. Wyjść poza PKB. Pomiar postępu w zmieniającym się świecie, Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Bruksela, 20.8.2009, KOM(2009) 433, www.europa.eu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu