BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kicia Mariusz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Decyzje i postawy w zakresie gromadzenia oszczędności emerytalnych na przykładzie pracowników UMCS w Lublinie
Decisions and Attitudes Regarding Pension Savings on the Example of Maria Curie-Sklodowska University Employees
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 233-244, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Finanse behawioralne, System emerytalny, Aktywa emerytalne, Badania ankietowe, Finanse osobiste
Behavioural finance, Pension schemes, Pension assets, Questionnaire survey, Personal finance
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Maria Curie-Skłodowska University
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników UMCS w Lublinie na temat deklaracji i sposobu podjęcia decyzji dotyczących wyboru gromadzenia oszczędności emerytalnych w dotychczasowym schemacie repartycyjno-kapitałowym (ZUS i OFE) lub ograniczenia ich do systemu repartycyjnego (ZUS). Wyniki potwierdzają obserwowaną w innych systemach pasywność w zakresie decyzji, jak również relatywnie wczesne jej podjęcie przez większość badanych. Już przed rozpoczęciem "okna transferowego" podjęcie decyzji deklarowało prawie 50% respondentów. Pod koniec czerwca było to 62,5% badanych, lecz jednocześnie prawie 80% osób, które zdecydowały o pozostaniu w OFE, nie przekazało wtedy tej informacji do ZUS-u. Wyniki wskazują także m.in. na niską ocenę polskiego systemu emerytalnego i podejmowanie decyzji głównie na podstawie własnych przekonań i opinii znajomych, a nie ekspertów. Wykazano ponadto, że osoby lepiej postrzegające system emerytalny również lepiej oceniają swoją sytuację jako przyszłych emerytów, a potrzeba oszacowania wielkości kapitału, jaki odpowiednio zabezpieczyłby potrzeby emerytalne, przychodzi wraz z wiekiem, jednak zbyt późno, aby pozwolić na uruchomienie dobrowolnych oszczędności emerytalnych i znaczącą poprawę źródeł utrzymania na emeryturze. (abstrakt oryginalny)

The article presents results of two CAWI surveys on attitudes and decisions regarding pension savings administered to employees of the Maria Curie-Sklodowska University in Lublin during 4-month "transferring window" period allowing to choose between saving with mixed PAYG/Open-End Funds scheme or PAYG scheme only. The results confirm decisive passiveness observed in other countries but also making decisions quite early by large number of respondents. In February 2014, before "transferring window" was opened in April, almost 50% of employees declared that they had already made decision. At the end of June the number was even higher reaching 62,5% of respondents but at the same time almost 80% of those who decided to continue saving in two-tier mixed PAYG/Open-End Funds scheme and were obliged to provide Social Security Institution with formal information didn't do that yet. Among others, the results present also very low assessment of the Polish social security system and draw a picture of agents deciding mostly in respect to their own knowledge, friends and relatives and only minority following expert opinions. It is also worth noting that those who assess the social security system better also assess better their own future perspectives as retirees, the need for calculating required capital to secure pension needs comes along with age but also too late to allow significant voluntary saving. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benartzi S., Thaler R.H. (1999), Risk aversion or myopia? Choices in repeated gambles and retirement investments, "Management Science", nr 45, s. 364-381.
 2. Choi J.J., Laibson D., Madrian B.C., Metrick A. (2001), Defined contribution pensions: plan rules, participant decisions, and the path of least resistance, "National Bureau of Economic Research", Working Paper No. 8655.
 3. Clore G.L., Schwarz N., Conway M. (1994), Affective causes and consequences of social information processing, w: Handbook of social cognition, red. R.S, Wyer, T.K. Srull, Erlbaum, Hillsdale, NJ, s. 323-417.
 4. Hayslip B., Bezerlein M., Nichols S. (1997), Assessing anxiety about retirement: the case of academicians, "International Journal of Aging and Human Development", nr 44, s. 15-36.
 5. Hedesström T.M., Svedsäter H., Gärling T. (2009), Naïve Diversification in the Swedish Premium Pension Scheme: Experimental Evidence, "Applied Psychology: An International Review", nr 58(3), s. 403-417.
 6. Iyengar S.S., Lepper M.R. (2000), When choices are demotivating: Can one desire too much of a good thing?, "Journal of Personality and Social Psychology", nr 79, s. 995-1006.
 7. Iyengar S.S., Jiang W., Huberman G. (2004), How Much Choice is Too Much? Contributions to 401(k) Retirement Plans, w: Pension Design and Structure: New lessons from behavioral finance, red. O. Mitchell, S. Utkus, Oxford University Press, s. 83-97.
 8. Johnson E.J., Hershey J., Meszaros J., Kuhnreuther H. (1992), Framing, probability distortions, and insurance decisions, "Journal of Risk and Uncertainty", nr 7, s. 35-51.
 9. Kogut T., Dahan M. (2012), Do you look forward to retirement? Motivational biases in pension decisions, "Judgment and Decision Making", vol. 7(3), s. 282-291.
 10. Lusardi, A. (1999), Information, expectations, and savings for retirement, w: Behavioral dimensions of retirement economics, red. H.J. Aaron, Brookings Institution Press and Russell Sage Foundation, Washington, DC, s. 81-116.
 11. Melissa A., Knoll Z., Tamborini Ch.R., Whitman K. (2012), I Do . . . Want to Save: Marriage and Retirement Savings in Young Households, "Journal of Marriage and Family", nr 74, s. 86-100.
 12. Neukam K.A., Hershey D.A. (2003), Financial inhibition, financial activation, and saving for retirement, "Financial Services Review", nr 12, 19-37.
 13. Schwarz N., Clore G.L. (1983), Mood, misattribution and judgments of wellbeing: Information and directive function of affective stats, "Journal of Personality and Social Psychology", nr 45, s. 513-523.
 14. Turner J. (2006), Designing 401(k) Plans That Encourage Retirement Savings: Lessons From Behavioral Finance, "Benefits Quarterly", Fourth Quarter, s. 24-36.
 15. Weber U.E. (2004), Who's afraid of a poor old-age? Risk perception in risk management decisions, w: Pension design and structure: New lessons from behavioral finance, red. O.S. Mitchell, S.P. Utkus, Oxford University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu