BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołomańska Katarzyna (Stowarzyszenie Jakości w Sztukach Wizualnych)
Tytuł
Ergonomiczne aspekty jakości wizualnej
Ergonomie Aspects of Visual Quality
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 8, s. 15-24, rys., bibliogr. 17 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Ergonomia, Inżynieria jakości, Innowacje
Ergonomics, Quality engineering, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dążenie do zapewnienia zdrowych, godnych, bezpiecznych oraz komfortowych warunków pracy i egzystencji sprzyja dynamice zmian ku globalnej standaryzacji, unifikacji i optymalizacji działań. Potrzeba doskonalenia min. jakości życia, jakości wyrobów i ich użytkowania, wymusza poszukiwanie nowych strategii rozwoju, jak również innowacji. Uzasadnieniem dla zastosowania kryterium jakości wizualnej w ocenie ergonomii środowiska pracy i życia jest możliwość sterowania ich poziomem jakości oraz potencjałem biofizycznym człowieka poprzez kształtowanie infrastruktury wizualnej otoczenia. Implementacja tej wiedzy może zainspirować przełomowe innowacje w praktyce ergonomii, które wniosą istotny wkład w rozwój bioarchitektury jakości wizualnej.(abstrakt oryginalny)

A desire to provide healthy, decent, safe and comfortable conditions of work and existence promotes the dynamics of changes towards a global standardisation, unification and optimisation. The need to improve the quality of life, products and their use, force to explore new development strategies, as well as innovation. The use of in assessing the visual quality of the working environment and ergonomics of life is the ability to control the level of quality of biophysical human potential through the development of a visual infrastructure of the environment. The implementation of this knowledge may inspire a breakthrough innovation in practice of ergonomics, which is going to make an important contribution into a development of visual quality bioarchitecture.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Fraus E., Struktura i ogólna metodologia nauki ergonomii, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Kraków 1992, s. 44.
 2. Górska E., 2002, Ergonomia: projektowanie, diagnoza, eksperymenty, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 3. Górska E., Tytyk E., 1998, Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy: podstawy teoretyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 4. Grysz, J. Karpowicz, Pola elektromagnetyczne, w: Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia (red. D. Koradecka), CIOP, Warszawa 2000, z. 6, s. 215-230.
 5. Hendrick H., Kleiner B.M., 2001, Macroergonomics : An Introduction to Work System Design, HFES Issues in Human Factors and Ergonomics Book Series Volume 2, Human Factors & Ergonomics Society, ISBN-10: 0945289146, s. 20, 24
 6. Kotomańska К., 2014, Przedsiębiorczość przyszłości i bioarchitektura jakości wizualnej, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa nr 8 (775), Wyd. Instytutu ORGMASZ, Warszawa, s. 26-37.
 7. Kołomańska К., Werpachowski W., 2014, Otoczenie wizualne człowieka - podejście systemowe, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, nr 4 (771), Wyd. Instytutu ORGMASZ, Warszawa, s. 36-47
 8. Kowal E., 2002, Ekonomiczno - społeczno aspekty ergonomii, PWN, Warszawa - Poznań
 9. Lewandowski J., 1998, Zarządzanie jakością. Jakość, ergonomia, bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, Wyd. MARCUS, Łódź, s. 114
 10. Nowakowski J., Szmidt C, 1981, Praca ludzka w społeczeństwie, w: Nauka o pracy, pod red. Nowakowskiego J., PWN, s. 5, 6
 11. Rosner E, 1985, Ergonomia, PWE, Warszawa
 12. Rusek E., 1987, Psychologiczne mechanizmy regulujące działanie człowieka, w: Socjologia i psychologia pracy (red. Bugla J), PWN, Warszawa, s. 31 - 32.
 13. Skawińska E., Sobiech-Grabka K. G. , Nawrot K. A., 2010, Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 132
 14. Studenski R.,1996, Organizacja bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Glliwice
 15. Werpachowski W., 2011, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa
 16. Wiernek В., 1994, Przedmiot socjologii i psychologii pracy, w: Socjologia i psychologia pracy (red. J. Bugla), Wyd. AGH, Kraków, s. 10
 17. Wróblewska M., 2006, Ergonomia, platforma edukacyjna Eduskrypt, http://www.eduskrypt.pl/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu