BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mamica Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Efektywność funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości i inkubatorów technologicznych w Małopolsce - wnioski z badań ankietowych
The Effectiveness of Functioning of Technological and Entrepreneurship Incubators in Małopolska Region - Conclusions from the Questionnaire Research
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 426-436, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Inkubatory przedsiębiorczości, Innowacje
Enterprise incubators, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiony został układ instytucjonalny w zakresie inkubowania firm w Małopolsce. Tekst zawiera wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w grupie 66 podmiotów gospodarczych działających w tym regionie w inkubatorach przedsiębiorczości i inkubatorach technologicznych. Na podstawie analizy wyników badań można stwierdzić, że działalność wspomnianych instytucji jest pozytywnie oceniana przez firmy funkcjonujące w ich ramach. Co trzeci przedstawiciel ankietowanych podmiotów gospodarczych twierdzi, że obecność w inkubatorze przyczyniła się w wysokim stopniu do rozwoju firmy, a co dziesiąty, że w stopniu bardzo wysokim. (abstrakt oryginalny)

The article presents the institutional network of firms' incubators in Małopolska region in southern Poland. There are shown the results of questionnaire survey of 66 firms which function in such institutions. The analysis showed that the activity of technological and entrepreneurship incubators in the region are positively verified by firms which function there. Every third representative of the firms which underwent the questionnaire claims that functioning in the incubator had a high positive impact on firms' development and every tenth that had a very high positive impact. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Banerski G., Uwarunkowania tworzenia firm odpryskowych (spin-off, spin-out) w świetle badań empirycznych, [w:] G. Banerski, A. Gryzik, K.B. Matusiak, M. Mażewska, E. Stawasz, Przedsiębiorczość akademicka: Raport z badania, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 2. Czaja I., Śliwa R., System wspierania przedsiębiorczości w Polsce. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003.
 3. Competing in the global economy: The innovation challenge, DTI (Department of Trade and Industry), December 2003.
 4. Guliński J., Zasiadły K., Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
 5. Hackett S.M., Dilts D.M., A systematic review of business incubation research, "The Journal of Technology Transfer" 2004, vol. 29(1).
 6. Kurowska M., Rola inkubatorów przedsiębiorczości w regionalnej aktywizacji inwestycyjnej MSP, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 427, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 7. Matusiak K.B. (red.), Innowacje i transfer technologii - słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 8. Matusiak K.B, Bąkowski A. (red.), Wybrane aspekty funkcjonowania parków technologicznych w Polsce i na świecie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 9. Matusiak K.B., Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce: Raport 2009, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź - Warszawa 2009.
 10. Matusiak M., Inkubatory przedsiębiorczości, [w:] K.B. Matusiak, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce: Raport 2009, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź - Warszawa 2009.
 11. Matusiak K.B., Tórz-Rzepczyńska A., Inkubatory technologiczne, [w:] K.B. Matusiak, Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce: Raport 2009, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Łódź - Warszawa 2009.
 12. Patton D., Warren L., Bream D., Elements that underpin high-tech business incubation Processes, "Journal of Technology Transfer" 2009, vol. 34, Iss. 6.
 13. Raport z badania ewaluacyjnego "Ewaluacja działalności Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) wspartych finansowo ze środków Ministerstwa Gospodarki, Raport dla Ministerstwa Gospodarki, Poznań, grudzień 2008.
 14. Rice M.P., Co-production of business assistance in business incubators: An exploratory study, "Journal of Business Venturing", 2002, vol. 17.
 15. Wright M., Clarysse B., Mustar P., Lockett A., Academic Entrepreneurship in Europe, Edward Elgar, Cheltenham 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu