BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strzelecka Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Ocena zróżnicowania dochodów gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2008 - ujęcie regionalne
The Evaluation of Diversification of Farms Income in Poland in the Years 2004-2008 - Regional Approach
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 850-861, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Rodzinne gospodarstwo rolne, Dochody rolnicze, Działalność operacyjna
Arable farm, Family farm, Farm household income, Operating activities
Uwagi
strzeszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym celem niniejszego opracowania jest ukazanie zmian, jakie nastąpiły w wielkości dochodów uzyskiwanych przez towarowe gospodarstwa rolne w Polsce w latach 2004-2008. Badaniu poddano średni roczny dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego oraz wysokość średnich rocznych dopłat do działalności operacyjnej, również w ujęciu regionalnym. W pracy wykorzystano dane empiryczne pochodzące z Polskiego FADN.(abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is determination of changes in volume of farms income in Poland in the years 2004-2008. The average annual farm net income and total subsidies - excluding investments - were taken into consideration. The analysis was extended to a comparison of farms income from different Polish regions. The key sources of information were statistical data of Polish FADN.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańkowska K., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Region FADN 795 Mazowsze i Podlasie. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2008.
 2. Brzezik R., Mikołajczyk I., Wituszyńska A., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 (2008) roku. Region FADN 785 Pomorze i Mazury. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2009 (2010).
 3. Czarnota P., Tarasiuk R., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Region FADN 800 Małopolska i Pogórze. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2008.
 4. Goraj L., Mańko S., Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa 2009.
 5. Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2009.
 6. Goraj L., Osuch D., Płonka R., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 (2007) roku. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2007 (2008).
 7. Górz B., Współczesne przemiany na obszarach wiejskich południowo-wschodniej Polski, [w:] J. Bański (red.), Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, t. 6, Warszawa 2004.
 8. Grontkowska A., Znaczenie dopłat (w kreowaniu dochodu) w gospodarstwach najsilniejszych ekono-micznie w Polsce w ujęciu regionalnym, "Roczniki Nauk Rolniczych, SERIA G" 2009, t. 96, z. 3.
 9. Leszczyńska M., Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej i ich uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 10. Mikołajczyk I., Zmarzłowski K., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Region FADN 785 Pomorze i Mazury. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2008.
 11. Myszczyszyn J., Poziom i zróżnicowanie dochodów rolniczych, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis nr 222, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, Oeconomica nr 40, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2001.
 12. Olewnik E., Smolik A., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 (2008) roku. Region FADN 790 Wielkopolska i Śląsk. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2009 (2010).
 13. Orłowska M.J., Sytuacja dochodowa gospodarstw o różnym kierunku produkcji, "Oeconomia" 2010, nr 9.
 14. Osuch D., Zmarzłowski K., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 (2008) roku. Region FADN 795 Mazowsze i Podlasie. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2009 (2010).
 15. Poczta W., Średzińska J., Mrówczyńska-Kamińska A., Determinanty dochodów gospodarstw rolnych Unii Europejskiej według typów rolniczych, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, SGGW, Warszawa 2009.
 16. Smolik A., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. Region FADN 790 Wielkopolska i Śląsk. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2008.
 17. Stola W., Regionalne zróżnicowanie struktury funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, [w:] J. Bański (red.), Polska przestrzeń wiejska: procesy i perspektywy, Studia Obszarów Wiejskich, t. 6, Warszawa 2004.
 18. Tarasiuk R., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007(2008) roku. Region FADN 800 Małopolska i Pogórze. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2009 (2010).
 19. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2004 (2005) roku. Część I. Wyniki standardowe, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006.
 20. Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2005 roku. Wyniki z regionu FADN 785 Pomorze i Mazury (FADN 790 Wielkopolska i Śląsk, FADN 795 Mazowsze i Podlasie, FADN 800 Małopolska i Pogórze), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006.
 21. Wyniki uzyskane przez gospodarstwa rolne prowadzące rachunkowość w 2004 roku. Wyniki reprezentatywne dla regionu FADN 785 Pomorze i Mazury (FADN 790 Wielkopolska i Śląsk, FADN 795 Mazowsze i Podlasie, FADN 800 Małopolska i Pogórze), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2006.
 22. Zawojska A., Społeczno-ekonomiczne aspekty dopłat bezpośrednich w UE, "Roczniki Naukowe Sto-warzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2006, t. VIII, z. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu