BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciniak Mirosława (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Rozwój lokalnych rynków pracy na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
The Development of Local Labour Markets on the Example West Pomeranian Voivodeship
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 437-449, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Lokalny rynek pracy, Strategia rozwoju regionalnego, Zwolnienia monitorowane
Local labour market, Regional development strategy, Outplacement
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących rozwoju lokalnych rynków pracy województwa zachodniopomorskiego. Stwierdzono, że rynek pracy regionu jest zróżnicowany terytorialnie. Najkorzystniejsza sytuacja występuje na rynku pracy w rejonach głównych miast województwa - Szczecina i Koszalina oraz na terenach nadmorskich - powiat kołobrzeski i Świnoujście. Różna była również skuteczność poszczególnych jednostek samorządowych w absorpcji środków unijnych przeznaczonych na rozwój zasobów ludzkich. Reasumując, sytuacja na lokalnych rynkach pracy jest nadal niezadowalająca i wymaga większego zaangażowania ze strony lokalnych władz i innych interesariuszy w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój rynku pracy. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is the presentation of the results study on the development of local labour markets in West Pomeranian voivodeship. It is stated that the labour market of the region is diversified by territory. The most favourable situation on the labor market is in the region's major cities - Szczecin, Koszalin and coastal areas - the districts of Kołobrzeg and Świnoujście. The difference is also noticed in the effectiveness of individual local government units in the absorption of EU funds allocated for the development of human resources. In the summary, the situation on the local labour markets is still not satisfactory and requires greater involvement of local authorities and other stakeholders in obtaining funds for the development of the labour market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Hart M., Murray M., Local Development in Nothern Ireland - The Way Forward, A Background Paper, Northern Ireland Economic Council, Belfast 2000, http://www.aae.wisc.edu/pubs/cenews/docs/ce305.txt, 15.03.2011 r.
 2. Gawroński H., Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 3. Grotkowska G., Wicenciak L, Powiatowe rynki pracy - charakterystyka na podstawie danych NSP 2002, http://www.rynekpracy.edu.pl/pdf/powiatowe-rynki-pracy-charakterystyka.pdf, 1.03.2011 r.
 4. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011, Załącznik do uchwały nr 111/2010 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2010 r., Warszawa 2010.
 5. Kwieciński J., Polityka spójności jako instrument realizacji Strategii Lizbońskiej w regionach [w:] Jak realizować Strategię Lizbońską w regionach, red. M.J. Radło, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2007.
 6. Mapa dotacji unijnych, http://www.mapadotacji.gov.pl, 19.03.2011.
 7. Procesy zmian w kluczowych branżach regionu, Raport z badania, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 2010.
 8. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2010 rok - województwo zachodniopomorskie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 2010.
 9. Rocznik Demograficzny 2010, Główny Urząd Statystyczny, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2010.
 10. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, Szczecin 2005.
 11. Ustawa z 19 grudnia 2008 r. O postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego, DzU 2008, nr 233, poz. 1569.
 12. Wsparcie w powrocie na rynek pracy, Biuletyn informacyjny dla byłych pracowników przemysłu stoczniowego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu