BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matras-Bolibok Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
Regional Disparities in the Development of Information Society in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 450-460, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Technologie teleinformatyczne, Region
Information society, Information and communication technologies, Region
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Innowacje z zakresu technologii teleinformatycznych przyczyniły się do diametralnej zmiany sposobu życia i gospodarowania, doprowadzając do wykształcenia się nowego typu społeczeństwa w skali światowej - społeczeństwa informacyjnego. W społeczeństwie tym umiejętność pozyskiwania, gromadzenia, wykorzystywania i transferu informacji, związana z dostępem do technologii teleinformatycznych, staje się główną determinantą rozwoju. W artykule dokonano analizy poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w układzie regionalnym w 2009 r., na podstawie występowania i wykorzystywania technologii teleinformatycznych w przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach domowych. Skonstruowano syntetyczny wskaźnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego, na którego podstawie dokonano oceny zróżnicowania polskich województw. (abstrakt oryginalny)

ICT innovations have contributed to revolutionary changes in the ways of life and economy, leading to the emerging of a new type of society on the global scale - the information society. In this society, the ability of gaining, storing, using and transferring information, connected with the access to ICT technologies, becomes a key determinant of its development. The paper shows the results of the analysis of the development of information society in Polish regions in 2009, based on the existence and use of ICT technologies in enterprises and households. There was constructed a synthetic measure of development of information society, on the basis of which the evaluation of regional disparities in Poland was conducted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bell D., Communication Technology: For Better or for Worse?, [w:] The Information Society. Economic, social & structural issues, red. J.L. Salavaggio, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New Jersey 1989.
 2. Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2008.
 3. Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Rada Monitoringu Społecznego, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2009.
 4. Drucker P., Post-Capitalist Society, Harper Business, New York 1993.
 5. Gawrycki M.F., Społeczne aspekty rewolucji informatycznej, [w:] Rozwój w dobie globalizacji, red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska, PWN, Warszawa 2010, s. 568.
 6. Kaczmarek T.T., Globalistyka. Przyszłość globalnej gospodarki, Difin, Warszawa 2007.
 7. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 1.06.2005 "i2010 - Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia", COM(2005) 229 końcowy, Bruksela 2005.
 8. Krzysztofek K., Szczepański M.S., Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Uniwersytet Śląski, Katowice 2005.
 9. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2004-2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2010.
 10. Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce do roku 2013 r., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2008.
 11. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu