BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kompa Krzysztof (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Witkowska Dorota (Uniwersytet Łódzki), Jarosz Beata (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie)
Tytuł
Kobiety w kierownictwie spółek giełdowych
Women in Management of Companies Listed on Warsaw Stock Exchange
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 257-268, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Zarząd, Kobieta, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn
Board of directors, Woman, Equal rights for women and men
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Zagadnienia dotyczące implikowanych płcią nierówności na rynku pracy są przedmiotem wielu analiz, co znajduje odzwierciedlenie w dokumentach krajowych i międzynarodowych. Jednym z przejawów dyskryminacji jest trudniejszy dostęp kobiet do stanowisk kierowniczych. Może to skutkować wieloma niekorzystnymi konsekwencjami dla praktyki gospodarczej i życia społecznego. W dążeniu do zapewnienia zrównoważonego funkcjonowania rynku kapitałowego Unia Europejska wprowadziła Dyrektywę o parytecie płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie. Do 2020 roku w spółkach zatrudniających ponad 250 pracowników przy obrotach 50 mln euro lub z sumą bilansową powyżej 43 mln euro ma być wprowadzony czterdziestoprocentowy parytet zatrudnienia kobiet na ww. stanowiskach. Ministerstwo Gospodarki wspiera inicjatywę UE, rozszerzając postulat parytetu na zarządy spółek giełdowych. W konsekwencji celem prezentowanego badania jest analiza struktury zatrudnienia (względem płci) w zarządach i radach nadzorczych spółek giełdowych mających siedzibę w Polsce. Analizy zostały przeprowadzone na podstawie danych pochodzących z badania spółek giełdowych prowadzonych przez Notoria Serwis, danych publikowanych przez GPW i spółki oraz ankiet w ramach realizowanego badania kwestionariuszowego.(abstrakt oryginalny)

Problems regarding gender inequalities on the labor market are widely analyzed and become a subject of many documents. One of the gender discrimination symptoms is small representation of women in the management staff. Therefore the aim of our study is to analyze the structure of the management of the companies located in Poland listed at Warsaw Stock Exchange. Research are conducted employing Eurostat, Polish Labor Force Survey data, information from Notoria Serwis and survey provided by Warsaw Stock Exchange in 2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bohdanowicz L. (2011), Obecność kobiet w organach statutowych polskich spółek publicznych: perspektywa teorii instytucjonalnej i zasobowej, "Master of Business Administration", nr 2 (112).
 2. Cain G.G. (1986), The Economic Analysis of labor Market Discrimination: A Survey, w: O. Ashenfeler, R. Layard (ed.), Handbook of Labour Economics, vol. I, Elsevier Science Publishers BV, s. 693-785.
 3. Chudzyńska-Stępień N. (2014), Kobiety do zarządów, www.kariera.forbes.pl/dlaczego-kobiet-nie-ma-w-zarzadachfirm, artykuly,182517,1,1.html (3.03.2014).
 4. Komisja Europejska (2012), Dyrektywa w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków, COM/202/0614 final - 2012/0299 (COD).
 5. Grajek M. (2001), Gender Pay Gap in Poland, Discussion Paper FS IV 01-13, Wissenschaftszentrum Berlin.
 6. Keane M.P., Prasad E. (2006), Changes in the Structure of Earnings During the Polish Transition, "Journal of Development Economics", vol. 80, s. 389-427.
 7. Jarosz B. (2013), Kobiety w kierownictwie spółek giełdowych - udział i rola kobiet na polskim rynku kapitałowym, wystąpienie prezentowane na Kongresie Kobiet Polskich w czerwcu 2013 (niepublikowane).
 8. Kompa K., Witkowska D. (2013), Application of classification trees to analyze income distribution in Poland, "Quantitative Methods in Economics", vol. 14, nr 1, 265-275.
 9. Kot S.M. (red.) (1999), Analiza ekonometryczna kształtowania się płac w Polsce w okresie transformacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 10. Kupczyk T. (2009), Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław.
 11. Lisowska E. (2010), Kobiety w spółkach giełdowych i rentowność firmy, "Kobieta i Biznes" (Rocznik Kolegium Gospodarki Światowej, SGH), nr 1-4, www.e-wydawnictwo.eu/Document/Document Preview/3295 (3.03.2014).
 12. Matuszewska-Janica A., Witkowska D. (2013), Zróżnicowanie płac ze względu na płeć: zastosowanie drzew klasyfikacyjnych, w: Taksonomia 21. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 58-66.
 13. Newell A., Socha M.W. (2005), The Distribution of Wages in Poland, 1992-2002, IZA Discussion Paper No. 1485.
 14. Newell A., Socha M.W. (2007), The Polish Wage Inequality Explosion, IZA Discussion Paper No. 2644.
 15. Romanowski M. (2013), Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równości płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek giełdowych a suwerenność parlamentu narodowego. Wokół idei prawa prywatnego i zasady pomocniczości, "Zeszyty Prawnicze", nr 1(37).
 16. Tomaszewska J. (2004), Dyskryminacja na płeć i jej przeciwdziałanie, publikacja powstała w Sekretariacie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn jako część projektu "Przezwyciężanie barier na drodze ku równości kobiet i mężczyzn w Polsce" realizowanego w ramach Programu dot. Wspólnotowej Strategii Ramowej na rzecz Równości Płci 2001-2006.
 17. Witkowska D. (2012), Wage Disparities in Poland: Econometric Models of Wages, "Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych", vol. 13, nr 2, Wydawnictwo SGGW w Warszawie, Warszawa, s. 115-124.
 18. Witkowska D. (2013), Gender Disparities in the Labor Market in the EU, "International Advances in Economic Research", vol. 19, nr 4, November, s. 331-354.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu