BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sokołowska Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kształtowanie zaufania pracowników w małym przedsiębiorstwie - główne założenia, dylematy i paradoksy
Trust of Employees Forming in Small Enterprise - General Assumptions, Dilemmas and Paradoxes
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1202-1219, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Zaufanie, Zarządzanie zaufaniem, Społeczna odpowiedzialność, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Trust, Trust management, Social Responsibility, Small business
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule o charakterze teoretyczno-koncepcyjnym przedstawiono główne założenia kształtowania zaufania pracowników w małym przedsiębiorstwie oraz dylematy i paradoksy z nim związane. (abstrakt oryginalny)

In the theoretical and concept paper is presented general assumptions trust of employee forming in small enterprise, also connected dilemmas and paradoxes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Castaldo, S., Premazzi, K., Zerbini, F. (2010). The meaning(s) of Trust. Content Analysis on the Diverse Conceptualizations of Trust in Scholarly Research on Business Relationship. Journal of Business Ethics, vol. 96 (4), 657-668.
 2. Coleman, J. (1998). Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press.
 3. Dyduch, W. (2004). Składniki i wymiary kapitału społecznego organizacji. Organizacja i Kierowanie, Nr 1 (115), 45-54.
 4. Fukuyama, F. (1997). Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Warszawa-Wrocław: PWN.
 5. Gasparski, W. (2009). Książka o zaufaniu, Organizacja i Kierowanie. Nr 1 (35), 147-163.
 6. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2009). Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Kraków: Wolters Kluwer.
 7. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2010a). Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 8. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2010b). Zaufanie, jako dobro rzadkie i kruche, czyli o potrzebie zarządzania zaufaniem. http://pieniadze.gazeta.pl/gospodarka/2029020,122033,7492389.html (09.02.2015).
 9. Hardin, R. (2009). Zaufanie. Warszawa: SIC.
 10. Lewicka-Strzałecka, A. (2003). Zaufanie w relacji konsument - biznes. Prakseologia, Nr 143, 195-207.
 11. Nowakowski, K. (2008). Wymiary zaufania i problem zaufania negatywnego w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, ROK LXX, Zeszyt 1, 213-233.
 12. Wiliamson, O. (1998). Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Warszawa: PWN.
 13. Putnam, R.D. (1995). Bowling Alone: America's Declining Social Capital. Journal of Democracy, Vol. 6, No. 1, 65-78.
 14. Putnam, R.D. (2008). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 15. Robbins, S.P., DeCenzo, D.A. (2002). Podstawy zarządzania. Warszawa: PWE.
 16. Sokołowska, A. (2013). Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja - ocena - kierunki doskonalenia. Seria: Monografie i Opracowania nr 232. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 17. Sztompka, P. (2005). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
 18. Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństw. Kraków: Znak.
 19. Sztompka, P. (2009). Zaufanie - fundament społeczeństwa. Kraków: Znak.
 20. Sztompka, P. (2012). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Znak.
 21. Ślipko, T. SJ. (2002). Zarys etyki ogólnej. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 22. Smyth, H., Gustaffson, M., Ganskau, E. (2010). The value of trust in project business. International Journal of Management, vol. 28 (2), 117-129.
 23. Wierzbiński, J. (2009). Badanie zaufania do organizacji - problemy metodologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu