BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipka Aldona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Megatrendy w procesach decyzyjnych
Megatrends in the Decision : Making Process
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 8, s. 37-42, tab., bibliogr. 19 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Proces decyzyjny, Megatrendy cywilizacyjne, Metody heurystyczne
Decision proces, Civilization megatrends, Heuristics methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o wzajemne relacje między globalnymi megatrendami a procesami decyzyjnymi współczesnego człowieka. Rozważania koncentrują się wokół nowych trendów, zachowań ludzkich i przemian, zachodzących w procesie decyzyjnym. Autorka stawia tezę, że ludzie w turbulentnej rzeczywistości wykorzystują coraz więcej skrótów myślowych - heurystyk, zarówno w osobistym, jak i rynkowym procesie decyzyjnym. Uproszczone myślenie to znak czasów i jednocześnie ochrona dla przeciążonego bodźcami umysłu ludzkiego.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to attempt to answer the question regarding the relationship between global megatrends and decision-making processes of a person nowadays. The considerations revolve around new trends, human behavior and transformations taking place in the decision-making process. The author argues that people in the turbulent reality use increasingly more mental shortcuts: heuristics in decision-making processes both personal and market choice situations. Simplistic thinking is a sign of the times and also a mechanism protecting human mind from excessive stimulation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Burke J., Ornstein R., 1999, Ostrze geniuszu. Obosieczne skutki rozwoju cywilizacji, Wilson, Warszawa, s.256, 135, 256, 86, 259-271, 269.
 2. Cialdini R., 2013, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Wyd. Psychologiczne, Gdańsk, s 22, 24.
 3. Kahneman D.,2012, Pułapki myślenia, Wyd. Media Rodzina, Poznań, s. 35, 23, 133, 22-24.
 4. Klein N., 2011, Doktryna szoku, Wyd. Muza S.A., Warszawa, s. 490.
 5. 5 Kotler R., Keller K. L., 2012, Marketing, Rebis, Poznań, s. 80, 81, 160.
 6. Levitt T., 2008, Marketing, Helion, Gliwice, s. 198.
 7. Morawski W., 2010, Konfiguracje globalne, struktury, agencje, instytucje, PWN, Warszawa, s. 47.
 8. Mruk H., 2012, Marketing, Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wyd. PWN, Warszawa, s. 60, 30.
 9. Nęcka E., Orzechowski J., Szymura B., 2006, Psychologia poznawcza, PWN, Warszawa, s. 25.
 10. Polak E., 2009, Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne. Difin, Warszawa, s. 15, 16, 17, 217.
 11. Smith V. L., 2013, Racjonalność w ekonomii, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 44, 24.
 12. Stankiewicz M. J., 2005, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, budowa konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK, Toruń, s. 46 - 48.
 13. Stiglitz J.E., 2007, Wizja sprawiedliwej globalizacji, propozycje usprawnień, PWN, Warszawa, s. 27.
 14. Tyszka T, 2010, Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wyd. Scholar, Warszawa, s. 28, 29, 43.
 15. Wierzchoń M., Orzechowski J. (red), 2010, Nowe trendy w reklamie, między nauką a praktyk, Academica, Warszawa, s. 152 - 158.
 16. Bendyk E., Rozwarstwienie ekonomiczne, czyli tykająca bomba. Widmo krąży po świecie, Tygodnik Polityka, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/iyneW1521426,1,rozwarstwienie-eko-nomiczne-czyli-tykajaca-bomba.read (02.12.2014).
 17. Blaufus, J. Bob, J. Hundsdoerfer, D. Kiesewetter, J. Weimann, Decision heuristics and tax perception -An analysis of a tax-cut-cum-base-broadening policy, Journal of Economic Psychology, Vol. 35, IV 2013, s. 1-16. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016748701200150X (05.01.2015)
 18. Burlita A., Postawy i zachowania konsumentów wobec problemów z gospodarowaniem czasem, Marketing i Rynek 8/2014, http://www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/zjazd_ katedr_2014_mir8_nowy.pdf (14.01.2015).
 19. Naisbitta J., oficjalna strona internetowa, http://www.naisbitt.com/ (19.01.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu