BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipiak Jan (Politechnika Warszawska, doktorant), Werpachowski Wojciech (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Wykorzystywanie filozofii Kaizen w przedsiębiorstwach opakowaniowych
Using KAIZEN Philosophy in Packaging
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 8, s. 43-53, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Przemysł poligraficzny, Etykiety towarowe, Zarządzanie jakością, Instrumenty zarządzania, Kaizen, Podejście systemowe
Printing industry, Labels, Quality management, Management instruments, Kaizen, System-based approach
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule opisano zagadnienia związane z wykorzystywaniem filozofii Kaizen w przedsiębiorstwach poligraficznych. Podano min. przykłady z praktyki przemysłowej potwierdzające zasadność tego typu działań. Oprócz filozofii KAIZEN omówione zostały min. podejście systemowe, procesowe oraz instrumenty wykorzystywane do zarządzania jakością.(abstrakt oryginalny)

The article describes issues related to the use of Kaizen philosophy printing enterprises. Given , among others, examples from industrial practice confirming the validity of this type of action. In addition to the Kaizen philosophy they were discussed, among others, system approach, process and tools used to manage quality.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Womack J.P., Jones D.T.: Odchudzanie firm. Eliminacja marnotrawstwa - kluczem do sukcesu. Centrum Informacji Menadżera, Warszawa 2001.
  2. Moreira A. C., Campos Silva Pais G.: Single Minute Exchange of Die: A Case Study Implementation, Journal of Technology Management and Innovation, 2011 r., str.29 - 46.
  3. Kaizen na hali produkcyjnej; wydawnictwo ProdPublishiong 2010 r.
  4. Standaryzacja pracy na hali produkcyjnej; wydawnictwo ProdPublishiong 2010 r.
  5. Identyfikacja marnotrawstwa na hali produkcyjnej; wydawnictwo ProdPublishiong 2010 r.
  6. Werpachowski, W.: Podstawy zarządzania w przedsiębiorstwie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. 2011 r. ISBN 978-83-7207-980-0; str. 1-478.
  7. Wolniak R.: Metody i narzędzia Lean Production i ich rola w kształtowaniu innowacji w przemyśle, [w:] Knosala R. (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Zakopane, 2013, s.524 - 534.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu