BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miszczuk Andrzej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Demograficzne uwarunkowania peryferyjności regionu (na przykładzie Polski Wschodniej)
Demographic Conditions of Region Peripherality (the Example of Eastern Poland)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 472-484, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Strefy podmiejskie, Kapitał społeczny, Kapitał ludzki
Suburban areas, Social capital, Human capital
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska Wschodnia
Eastern Poland
Abstrakt
Jedną z cech charakterystycznych regionów peryferyjnych jest systematyczny odpływ migracyjny ludności do obszarów rdzeniowych, określany - ze względu na selektywności migracji - jako proces "wymywania" zasobów kapitału ludzkiego. Niski poziom rozwoju obszarów peryferyjnych działa na zasadzie "wypychającej" młodych, wykształconych ludzi. Z drugiej jednak strony odpływ tak cennego zasobu, powiązanego sprzężeniami z innymi rodzajami kapitału (społeczny, ekonomiczny), znacząco ogranicza możliwości rozwojowe regionu peryferyjnego w przyszłości. Celem artykułu jest ukazanie powiązania sytuacji demograficznej z możliwościami przełamania peryferyjności na przykładzie obszaru problemowego o znaczeniu europejskim, jakim jest Polska Wschodnia. (abstrakt oryginalny)

One of the characteristic features of peripheral regions is a regular migration outflow to nodal areas, defined - because of migration selectivity - as "backwash" process of labour resources. The low level of development of peripheral areas functions as a "push" stimulus for young educated people. On the other hand the outflow of such worthy resource, connected with different kind of capitals (social, economic), limits to high extent the chances for the development of peripheral regions in the future. The aim of this paper is to present links between demographic situation and possibilities of overcoming peripherality on the example of European problem region, which is Eastern Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
 2. Bucher H., Mai R., Depopulation and its consequences for the regions of Europe. DG III - Social cohesion, Brussels 2005.
 3. Celińska-Janowicz D., Miszczuk A., Płoszaj A., Smętowski M., Aktualne problemy demograficzne regionu Polski wschodniej, "Raporty i Analizy EUROREG" 2010, nr 5.
 4. Czapiński J., Panek T. (red.), Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009.
 5. Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 6. Ekins P., Dresner S., Dahlstrom K., The four-capital method of sustainable development evaluation, "European Environment" 2008, vol. 18(2).
 7. Gorzelak G., Płoszaj A., Smętowski M, Ocena strategii rozwoju regionu - wykorzystanie modelu czterech kapitałów na przykładzie województwa lubuskiego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2006, nr 3 (25).
 8. Johansson M., Rauhut D. (eds.), The Spatial Effect of Demographic Trends and Migration, Final Report, ESPON, Stockholm 2002.
 9. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 10. Miszczuk A., Peryferyjność jako przedmiot zainteresowania polityki regionalnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 113, Wrocław 2010.
 11. Miszczuk A., Wyludnianie się wsi a rolnictwo wschodniej Lubelszczyzny, "Dokumentacja Geograficzna" 1993, z. 3.
 12. Okólski M., Demografia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 13. Parysek J.J., Suburbanizacja i reurbanizacja: dwa bieguny polskiej urbanizacji, [w:] Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, red. J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
 14. Regions 2020. An Assessment of Future Challenges for UE Regions, Commission of European Communities, Brussels 2008.
 15. Szymańska D., Urbanizacja na świecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu