BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staniec Iwona (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Anomia pracownicza, a sytuacje kryzysowe w organizacji
Anomie Employee, as Crises in the Organization
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1220-1231, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacje kryzysowe, Zarządzanie ryzykiem, Nadużycia pracownicze, Zachowania pracownika, Wyniki badań, Anomia
Crisis situations, Risk management, Employee frauds, Employee behaviours, Research results, Anomy
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W pracy przedstawiono identyfikację determinant zarządzania wpływających na powstanie zjawiska anomii pracowniczej. Poprzez analizę krytyczną literatury oraz analizę porównawczą różnych determinant zwrócono uwagę, że obniżenie anomii zapobiega występowaniu sytuacji kryzysowych. Dodatkowo pokazano, że kontrolowanie poziomu anomii pracowniczej prowadzi z jednej strony do oszczędności, a z drugiej do budowy przewagi konkurencyjnej, czyli może być remedium na czasy kryzysu. Wyniki rozważań posłużą zmniejszeniu sytuacji kryzysowych wywoływanych anomią pracowniczą w organizacjach. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the identification of management determinants affecting in the formation of anomie at work. Through critical analysis of literature and comparative analysis of the various determinants pointed out that the reduction of anomie prevents the occurrence of emergencies. In addition, it is shown that controlling the level of anomie employee leads from one side to the savings, and on the other to build a competitive advantage, which can be a remedy for times of crisis. The results will be used to reduce the anomie employee in organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler, F., Laufer, W.S. (ed.) (1995). The Legacy of Anomie Theory. New Brunswick, New Jersey.
 2. Ambroziak, D., Maj, M. (2013). Oszustwa i nieuczciwość w organizacjach. Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. Anomia pracownicza w Polsce 2012. Raport Skala oszustw i kradzieży w firmach (2012) http://www.eulerhermes.pl/inne-uslugi/Documents/Raport%20Euler%20Hermes%20Anomia.pdf (06.02.2015).
 4. Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R. (2003). Mikroekonomia. Warszawa: PWE.
 5. Bishop, T., Hydoski, F. (2010). Odporność korporacji. Warszawa: EMKA.
 6. Blikle, A.J. (2014). Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu. http://liderzy.pl/img/f1147b08.pdf (06.02.2015).
 7. Dębicka, A. (2014). Zarządzanie sytuacją kryzysową w MŚP. Wybrane Problemy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług nr 111 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma, s. 233-243.
 8. Deloitte, (2008). Nadużycia - niewidzialny wróg przedsiębiorstw 2008, Raport z badania nadużyć gospodarczych w polskich firmach. Warszawa: Deloitte.
 9. Gallup, (2013). State of the American Workplace. Employee engagement insights for U.S. business leaders. http://www.gallup.com/services/176708/state-american-workplace.aspx (10.02.2015).
 10. Gulami, R., Noharia, N., Wohlgezogen, F. (2010). Kto i jak wygrywa w trudnych czasach. "Harvard Business Review". Polska, czerwiec, s. 60-71.
 11. Herman, R.P., Stawiński, J., Skylar, J.A., Keck, G. (2013). Inwestowanie dla zysku i korzyści społecznych, Warszawa: Wolters Kluwer.
 12. Hodson, R. (1999). Organisational Anomie and Worker Consent. Work and Occupations, vol. 26(3): 292-323.
 13. Johnson, P., Duberley, J. (2011). Anomie and culture management: reappraising Durkheim. Organization, July 2011; vol. 18, 4: s. 563-584.
 14. Kosewski, M. (2008). Wartości, godność i władza. Warszawa: VizjaPressa, http://www.firmyrodzinne.pl/download/tqm/Wartosci-godnosc-i-wladza.pdf (01.02.2015).
 15. Lalonde, C. (2004). In search of archetypes in crisis management. Journal of Contingencies and Crisis Management, 12(2), s. 76-88.
 16. Małachowska-Borowczyk, M. (2012). Negatywna koncepcja ryzyka w teorii i praktyce zarządzania. W: E. Urbanowska-Sojkin (red.). Ryzyko w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka. Zeszyty Naukowe nr 2356, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, s. 9-21.
 17. Pauch, D. (2014). Ryzyko nadużyć w mikro i małych przedsiębiorstwach w województwie zachodniopomorskim w świetle badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług nr 111 Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma, s. 244-252.
 18. Ryczywolska, M. (2014). Prof. Blikle szczerze o zarobkach: Nie mogę płacić sobie dużo, skoro nie mogę płacić pracownikom tyle, ile bym chciał http://natemat.pl/121085,blikle-szczerze-o-zarobkach-prezesa-nie-moge-placic-sobie-duzo-skoro-nie-moge-placic-pracownikom wywiad z dnia 28.10.2014 (03.02.2015).
 19. Słownik, HR (2014) http://www.jobfitter.pl/slownik-hr/anomia-pracownicza (03.02.2015).
 20. Staniec, I. (2011). Uwarunkowania skuteczności zarządzania ryzykiem w organizacjach. Politechnika Łódzka, Zeszyty Naukowe nr 1099, Łódź.
 21. Staniec, I., Zawiła-Niedźwiecki J. (red.) (2015). Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu, Warszawa: C.K. Beck.
 22. Wiliams, S., Zainuba, M., Jakson, R. (2008). Determinants Perceptions and Intentions. Journal of Management Research, tom 8, nr 2, s. 59-75.
 23. Żuber, A. (2009). Moralnie naganne korzyści. Personel i Zarządzanie nr 6, s. 57-59.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu