BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miś Teresa (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską
Innovative Activity of Enterprises in the Conditions of EU Integration
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 485-496, tab., rys., bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Innowacje, Przedsiębiorstwo, Integracja gospodarcza Polski z UE
Innovations, Enterprises, Poland's economic integration with the EU
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw dużą rolę odgrywa ich aktywność w podejmowaniu i realizowaniu zmian innowacyjnych. W tym kontekście celem opracowania jest próba oceny aktywności przedsiębiorstw w zakresie wprowadzania innowacji po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wyniki badań wskazują, że najwięcej firm innowacyjnych, a także najwyższe nakłady na działalność innowacyjną w skali kraju występowały na terenie Małopolski i Pogórza oraz na Mazowszu i Podlasiu. Przedsiębiorstwa tam funkcjonujące realizowały głównie innowacje produktowe i procesowe. (abstrakt oryginalny)

Enterprises' activity in the range of taking and realizing innovative changes is of crucial importance in building competitive advantage. In this context the aim of this paper is to assess the activity of enterprises as far as the implementation of innovations after entering EU is concerned. The research findings prove that the highest number of innovative companies and expenditures on innovative actions in a scale of a country were in Małopolska and Pogórze as well as Mazowsze and Podlasie. Enterprises functioning there have accomplished mainly product and process innovations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 2. Drucker P.F., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio Emka Warszawa 2004.
 3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2009.
 4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009. Informacje i opracowania statystyczne, Główny Urząd Statystyczny Warszawa, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2010.
 5. Janasz W. (red.), Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Difin Warszawa 2004.
 6. Janasz W. (red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Difin Warszawa 2005.
 7. Johnson J.D., Innovation and knowledge management, Edward Elgar Publishig, Cheltenham (UK), Northampton (MA, USA) 2005.
 8. Kasprzak-Lubińska B., Prezentacja raportu o stanie sektora MSP w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2009.
 9. Lundvall B.A., National system of innovation: Towards the theory of innovation and interactive learning, Frances Pinter, London 1992.
 10. Michna W., Polityka rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz jej regionalizacja, "Studia i Monografie" nr 104, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Warszawa 2001.
 11. Miś T., Wsparcie instytucjonalne działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw (na przykładzie regionu podkarpackiego), [w:] Innowacyjność przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, red. M. Cisek, B. Domańska-Szaruga, Monografie nr 81, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
 12. Miś T., Rola lokalnych instytucji w procesie absorpcji środków unijnych dla rolnictwa w opinii rolników południowo-wschodniej Polski. Wieś i Rolnictwo, nr 3(140), Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2008.
 13. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie i transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Placet, Warszawa 1999.
 14. Pietrzyk J. Polityka regionalna, [w:] Na ile wejście Polski do Unii Europejskiej ułatwia, a na ile komplikuje prowadzenie polityki gospodarczej?, red. A. Sławiński, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 15. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa - Łódź 2001.
 16. Skuza A., Budowanie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez rozwijanie orientacji na uczenie się, [w:] Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami, red. T. Listwan, H. Mruk, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2009.
 17. Sosnowska A., Łobejko S., Kłopotek A., Zarządzanie firmą innowacyjną, Difin, Warszawa 2001.
 18. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2005.
 19. Starczewska-Krzysztoszek M., Ranking najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Kamerton innowacyjności, Lewiatan, Warszawa 2008.
 20. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu