BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szeptuch Agata (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)
Tytuł
Zrównoważone zarządzanie strategiczne na przykładzie organizacji ochrony zdrowia
Sustainable Strategic Management in Health Care Organizations
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2015, nr 8, s. 68-83, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Słowa kluczowe
Zarządzanie strategiczne, Rozwój zrównoważony, Organizacja ochrony zdrowia
Strategic management, Sustainable development, Organization of health care
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza tematykę zrównoważonego zarządzania strategicznego w organizacjach ochrony zdrowia. Na wstępie wskazano na konieczność zarządzania strategicznego w organizacjach ochrony zdrowia związaną z ich funkcjonowaniem w warunkach gry rynkowej. Przed koniecznością konkurowania stają dzisiaj nie tylko organizacja okołozdrowotne, zajmujące się produkcją leków czy sprzętu medycznego ale również i te świadczące bezpośrednie usługi zdrowotne. Z uwagi na specyfikę działania tych organizacji związaną z ich wpływem na życie i zdrowie ludzi, konieczne jest uwzględnienie w ich strategii nie tylko czystej kalkulacji biznesowej, ale również czynników związanych z ekologią oraz odpowiedzialnością społeczną. Sukces wdrożenia strategii zrównoważonej będzie zależał o dojrzałości procesowej organizacji ochrony zdrowia, gdyż to ona świadczy o posiadaniu właściwej wiedzy, umiejętności oraz organizacji pracy umożliwiających to wdrożenie. Badania przeprowadzone w zakresie diagnozy dojrzałości procesowej organizacji ochrony zdrowia wykazały, że są one gotowe do wdrażania strategii zrównoważonych, a główne działania doskonalące w tym zakresie powinny skupić się na czynnikach związanych z obszarem ochrony środowiska.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the subject of sustainable strategic management in health care organizations. The introduction pointed to the need of strategic management in health care organizations which is associated with operation under conditions of the market game. With the need to compete are today the organizations which treat with those produce medications and medical devices. Because they influence health and lives of people, they have to consider not only economy, but also ecology and social responsibility. Success of sustainable strategic depends on process maturity health care organizations - this maturity testifies to the knowledge, skills and work organization that allow the implementation of strategy. Research, that discusses this article show, that health care organizations are ready to implement the sustainable strategy and the main improvement actions in this area should focus on the area of environmental protection.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyla S., Szeptuch A., Zwolińska D. (2014), Kulturowe, procesowe i strukturalne uwarunkowania zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach branży IT. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice 2014, s. 176-179.
 2. Grajewski P. (2007), Organizacja procesowa. Projektowanie i konfiguracja. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 55.
 3. Kaleta A. (2009), Zarządzanie strategiczne jako proces. Studium przypadków, [w:] Nowosielski S (red): Podejście procesowe w organizacjach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. WUE we Wrocławiu, Wrocław, 2009, s. 54.
 4. Łobejko S., Pierścionek Z., Poziom zastosowania zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, lipiec 2009, s. 3.
 5. Macias J., Cele przedsiębiorstwa, Problemy Jakości, nr 7, lipiec 2010, s. 4.
 6. Oleszczuk A. (2013), Procesowe uwarunkowania zarządzania strategicznego w organizacjach ochrony zdrowia, praca licencjacka obroniona w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Katowice 2013, s. 57-68.
 7. Реnс-Pietrzak I. (2004), Od czego zależy skuteczne wdrażanie strategii? Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, czerwiec 2004, s. 26.
 8. Skrzypek E., Hofman M. (2010), Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 151, s. 28.
 9. Szeptuch A. (2013), Procesowe uwarunkowania zarządzania strategicznego w organizacjach, [w:] Knosala R. (red), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2013, s. 254.
 10. Buchbinder S.В., Shanks N.H. (2012), Introduction to Halth Care Management, http://books.google.pl/ books?id=QEVFV-r6-dsC&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false, dostęp z dnia 16.07.2014 г.
 11. Cattani G., Ferriani S., Frederiksen L., Taube F. (2011), Project-Based Organizing and Strategie Management, http://books.google.pl/books?id=vqZkOJ9k4sQC&printsec=frontcover&hl=pl#v=o-nepage&q&f=false, dostęp z dnia 16.07.2014 r.
 12. Moseley G. (2009), Managing Health Care Business Strategy, http://books.google.pl/books?id=4eY-z0zR961AC&phntsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false, dostęp z dnia 17.07.2014 r.
 13. Stead J.G., Stead W.E. (2014), Sustainable Strategic Management, http://books.google.pl/books?id=4eA-AAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_ summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, dostęp z dnia 10.07.2014 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu