BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nieplowicz Maria (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przykładowe mierniki służące do oceny zarządzania miastem
Review of Measures to Assess the Management of the City
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 135, s. 95-105, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w planowaniu i kontroli działalności
Słowa kluczowe
Zarządzanie miastem, Rozwój miasta, Ekonomia rozwoju
City management, City development, Development economist
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie istoty miasta oraz wskazanie wybranych mierników służących do oceny zarządzania miastem. Mierniki te zostały podzielone na dwie grupy, a mianowicie na mierniki, które będzie można zastosować do oceny zarządzania miastem jako całością, oraz na mierniki służące do oceny zarządzania urzędem miasta. W podsumowaniu wskazano zasady wprowadzania przedsiębiorczości do zarządzania miastem. (abstrakt oryginalny)

The target of the paper is to show the importance of the city and some measures that can be applied in the city to assess how it is managed. The measures are divided into two groups. In the first group there are measures that assess the general management of the whole city. The second group consists of the measures to assess the management of the city office. The summary indicates the rules of private enterprise that can be used in the city. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys T., Podstawy programowania ekonomii rozwoju miast, [w:] Ekologiczne aspekty gospodarki miejskiej i nowe instrumenty w zarządzaniu miastem, J. Słodczyk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000.
 2. Brol R., Miasto - społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń, [w:] Ekonomika i zarządzanie miastem, R. Brol (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 3. Brol R., Maj M., Strahl D., Metody typologii miast, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1990.
 4. Broszkiewicz R., Podstawy gospodarki miejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 5. Duda J. i in., Mierzenie ilości i jakości usług publicznych jako element Programu Rozwoju Instytucjonalnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2004, http://www.dobrepraktyki.pl/zalaczniki/mierzenie_jakosci.pdf (dostęp: 7.01.2010).
 6. Heffner K., Problemy zagospodarowania przestrzeni miejskiej, [w:] Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, A. Klasik i F. Kuźnik (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 7. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 8. Mitchell A., Owsiany M., Zawicki M., Wskaźniki ilościowe w obszarach zarządzania, 2004, http://msap.uek.krakow.pl/doki/publ/pri_wi.pdf (dostęp: 7.01.2010).
 9. Nieplowicz M., Koncepcja zrównoważonej karty wyników dla miasta na prawach powiatu, [w:] Controlling i audyt wewnętrzny w usprawnianiu zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 10. Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina of Poznań Inc, Poznań 2005.
 11. Pęski W., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast, Arkady, Warszawa 1999.
 12. Raczyński J., Problemy występujące w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju miasta Łodzi, [w:] Zarządzanie gospodarką miejską i prawne podstawy funkcjonowania miasta, J. Słodczyk, Z. Jakubczyk (red.), Uniwersytet Opolski, Opole 2002.
 13. Sztando A., Monitoring wdrażania strategii rozwoju gminy miejskiej - wybrane aspekty, [w:] Przekształcenia strukturalne miast i zrównoważony rozwój gospodarki miejskiej, J. Słodczyk, D. Rajchel (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008.
 14. Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu