BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cierniak-Emerych Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Pietroń-Pyszczek Agata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
System motywacyjny w małym przedsiębiorstwie jako obszar współpracy biznes-nauka : studium przypadku
Motivation Systems in Small Companies as an Area of Cooperation Between Science and Business : a Case Study
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1232-1242, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Motywowanie pracowników, Systemy motywacyjne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Współpraca, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Szkolnictwo wyższe, Studium przypadku
Motivating employees, Motivating systems, Small business, Cooperation, Production enterprise, Higher education, Case study
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Współpraca między sferą nauki i biznesu jest postrzegana w kategoriach jednego z zasadniczych czynników rozwoju gospodarki, co wskazuje się m.in. w strategii Europa 2020. Mając to na uwadze, w artykule przedstawiono argumenty przemawiające za jej podejmowaniem, koncentrując się w szczególności na współpracy pomiędzy naukowcami uczelni wyższych a przedstawicielami małych przedsiębiorstw w zakresie budowania skutecznych systemów motywacyjnych. Odwołując się do rzeczywistego przedsięwzięcia, w którym uczestniczyły autorki, omówiono potencjalne korzyści dla obu współpracujących stron. Starano się przy tym zasygnalizować wyzwania, jakie stoją przed naukowcami rozważającymi podjęcie współpracy w przedmiotowym obszarze z właścicielami małych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Cooperation between science and business is perceived as one of the fundamental factors of economic development, and is reflected as such in many strategies, such as the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth. This paper presents arguments for continued cooperation, with emphasis on collaboration between academic researchers and representatives of small companies in the development of efficient employee motivation systems. Based on these authors' practical realization of a cooperation project, potential benefits for both involved parties are discussed. Challenges faced by academic researchers planning their involvement in the area under study are presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Bromski, K. (red.) (2013). Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Warszawa: Wydawnictwo PARP.
  2. Gableta, M. (red.) (2012). Interesy pracowników oraz warunki ich respektowania w przedsiębiorstwach. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
  3. Grudzewski, W., Hejduk, I. (2002). Kreowanie systemów zarządzania wiedzą podstawa do osiągania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. W: W. Grudzewski, I. Hejduk (red.). Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna. Warszawa: Difin.
  4. Kaczmarczyk, S. (1999). Badania marketingowe. Metody i techniki. Warszawa: PWE.
  5. Korniejenko, K. (2010). Możliwości dofinansowania transferu technologii i wiedzy naukowo-technicznej z jednostek naukowo-badawczych do sektora MSP w Polsce. W: M. Kuczmarska, I. Pietryka (red.). Problemy Gospodarki Światowej. Toruń: PTE Oddział w Toruniu.
  6. Morawski, M. (2003). Zarządzanie pracownikami wiedzy - dylematy i perspektywy. W: L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawnik (red.). Organizacje przyszłości. Szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, Kraków: Wydawnictwo Poldex.
  7. Pietroń-Pyszczek, A. (2015). Motywowanie pracowników. Wskazówki dla menedżerów. Wydanie 2 rozszerzone. Wrocław: Wydawnictwo Marina.
  8. Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji małych i średnich przedsiębiorstw D. U. L124 z 20.5.2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu