BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Talarska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Budżetowanie w publicznych zakładach opieki zdrowotnej : wybrane problemy
Budgetting in Health Care Units : Selected Problems
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 135, s. 137-145, rys., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w planowaniu i kontroli działalności
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Koszty w przedsiębiorstwie
Budgeting, Health care institution, Costs in companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono istotę zakładów opieki zdrowotnej, opisano etapy i korzyści wynikające z wdrożenia w nich systemu budżetowania oraz omówiono przykładowe ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów, możliwe do wyodrębnienia w jednostkach opieki zdrowotnej. Rozważono również warunki, jakie muszą być spełnione, aby budżetowanie w zakładach opieki zdrowotnej przyniosło zamierzone efekty. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to show the essence of health care units, describe the phases and benefits from budgeting and to show the examples of centres of liability and places of generation of costs in health care units. The aim of the paper is to present the indispensable conditions which should be achieved to cause budgeting in health care units yield intended effects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chwierut S., Kulis M., Stylo W., Wójcik D., Elementy zarządzania finansowego w ochronie zdrowia, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2000.
  2. Czubakowska K., Gabrusewicz W., Nowak E., Podstawy rachunkowości zarządczej, PWE, Warszawa 2008.
  3. Hass-Symotiuk M. (red.), Rachunkowość i plan kont z komentarzem dla zakładów opieki zdrowotnej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
  4. Kautsch M., Whitfield M., Klich J., Zarządzanie w opiece zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
  5. Rój J., Sobiech J., Zarządzanie finansami szpitala, ABC Wolters Kluwer Business, Warszawa 2006.
  6. Stępniewski J. (red.), Strategia, finanse i koszty szpitala, ABC Wolters Kluwer Business, Warszawa 2008.
  7. Warelis A., Wiarygodność informacyjna rachunku kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2009.
  8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (DzU Nr 164 poz. 1194).
  9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DzU Nr 91 poz. 408 ze zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu