BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berent Tomasz (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
The Base in the Computation of DFL
Baza w obliczaniu DFL
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 904-919, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Dźwignia finansowa
Financial leverage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z najbardziej popularnych mierników dźwigni finansowej jest wskaźnik stopnia dźwigni finansowej DFL (Degree of Financial Leverage). Wskaźnik ten, jako miernik elastyczności, informuje o skali relatywnej (procentowej) zmiany zysku netto wywołanej zmianą zysku operacyjnego o 1%. Niniejszy artykuł podejmuje temat wartości bazowej zysku operacyjnego i zysku netto, które służą do obliczania DFL. Jako że zmiana wartości bazowych zysku zmienia poziom DFL, problem wyboru bazy jest niezwykle istotny. W artykule przedstawiono argumenty za traktowaniem DFL jako konwencji językowej, która niekiedy może pełnić użyteczna rolę w analizie finansowej. Ze względu na umowność obecną przy wyborze bazy, koniecznej do obliczania DFL, wskaźnika tego nie należy traktować jako wskaźnika ryzyka finansowego w pojęciu nowoczesnej teorii finansów.(abstrakt oryginalny)

The degree of financial leverage DFL is one of the most popular leverage ratios used in literature. As an elasticity ratio, DFL informs about the scale of net profit relative (percentage) reaction to a 1% change in operating income. This paper focuses on the base value of profit necessary for the computation of DFL. The issue is important as the choice of the base numbers determines the value of DFL. It is argued in the paper that DFL should be regarded merely as a language convention, which communicates the changes in profitability. As such DFL can be sometimes useful as a tool in financial analysis. It is the discretionary nature of the base selection which subsequently determines the value of DFL, which, among other arguments, suggests that DFL should not be regarded as a risk measure in the sense used by the modern finance theory.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Berent T., Financial leverage risk revisited - theory, definitions and determinants, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 99, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010a.
  2. Berent T., Duality in financial leverage - controversy surrounding Merton Miller's argument, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 587, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 26, Szczecin 2010b.
  3. Dilbeck H., A proposal for precise definitions of "trading on the equity" and "leverage": Comment, "Journal of Finance" 1962, vol. 17, no. 1.
  4. Michalski G., Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa 2010.
  5. Miller M.H., Leverage, "Journal of Finance" 1991, vol .46, no. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu