BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turek Monika
Tytuł
Polityka pomocowa UE wobec krajów rozwijających się na przykładzie krajów Afryki
European Union's Aid Policy Towards Developing Countries in Africa
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 3, s. 251-263
Słowa kluczowe
Sytuacja gospodarcza, Kraje rozwijające się, Polityka zagraniczna
Economic situation, Developing countries, Foreign policy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Afryka
Africa
Abstrakt
Problematyka Afryki jest szeroko podejmowana w polityce zagranicznej rozwiniętych krajów świata m.in. z uwagi na fakt, iż aż 33 kraje afrykańskie zostały zaliczone do 50 najbiedniejszych krajów świata - o przeciętnym dochodzie niższym niż 521 dol. na osobę. Dla porównania średni dochód na świecie wynosi 6329 dol. na osobę, a średnia dla całej Afryki to 906 dol. na osobę. W literaturze tematu, w analizie społeczno-gospodarczej krajów afrykańskich stosowany jest podział kontynentu na państwa Afryki Subsaharyjskiej (jest to biedniejsza część kontynentu) oraz kraje Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Łącznie na kontynencie afrykańskim istnieją 54 państwa, które w 2004 r. wytworzyły zaledwie 1,8 % PKB w gospodarce światowej, podczas gdy ludność afrykańska stanowi 13,8 % ludności świata. Z uwagi na położenie geograficzne zwłaszcza część subsaharyjska Afryki boryka się z problemami suszy, głodu, choroby - w szczególności AIDS i malaria wyniszczają i tak ubogi potencjał ludzki tego kontynentu. W związku z powyższym kraje afrykańskie nie stanowią atrakcyjnego miejsca do inwestowania kapitału przez kraje wysoko rozwinięte. Udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Afryce stanowi 2-3%. Afryka, stale nękana konfliktami zbrojnymi oraz klęskami chorób, pogłębia się w ubóstwie, a także traci dystans rozwojowy. W niniejszej pracy autorka pragnie przedstawić zarys sytuacji gospodarczej oraz społecznej krajów afrykańskich i zakres pomocy, jaka jest im świadczona przez Unię Europejską. (fragment tekstu)

In the article the author outlines the economic and social situation in African countries and the scope of assistance that the European Union provides African countries with. The European Community being aware of the problems faced by the African countries creates mechanisms and actions for the countries in need. Common foreign and security policy focuses on social, economic, humanitarian and security issues. The main objective of the EU policy is therefore a sustainable economic and social development while ensuring international security. The EU is undisputly a leader in providing international assistance to the developing countries. This support consist mainly of the financial and material support. Furthemore, there is also aid delivered, which includes: combating poverty, supporting sustainable development and promoting democracy together with respecting human rights and preventing conflicts. The EU interest in Africa due to both political reasons the economic targets. The aid is delivered in three forms: humanitarian, development and trade. For this purpose the Community had undertaken various mechanisms, policies, declarations, statements and programs, e.g: the Cotonou Agreement of 2003 or the strategy for Africa in 2005. The EU is the largest provider of humanitarian aid to African countries - in 2002, 50 million euro have been allocated for the fight against hunger in southern Africa. The EU is the biggest trading partner with Africa. Countries that benefits the most are: Algeria, Tunisia, Libya, Egypt and South Africa. The example of these countries shows that socio-economic reforms and international cooperation prompt the development. Although huge financial resources are allocated to help Africa, there is a risk that these measures will not be used in the right way, because the African countries suffer not only from famine and disease plague but also from corruption plagues and a lack of democracy and human rights. In these conditions, peacekeeping missions,, are limited mainly to mediationConsequently, their efficiency is low. Socio-economic situation in Africa is being worsened by the fact that Africa's external debt is increasing. Leaders in this mayyer are: Nigeria, Cameroon, Angola and the Ivory Coast. The EU is ready to cooperate but it is necessary that the other side was prepared to accept assistance and meet the aims of the requirments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. 10 lat Światowej Organizacji Handlu, red. J. Rymarczyk, M. Wróblewski, Arboretum, Wrocław 2005, s. 166.
  2. http://serwisy.gazeta.pl/kapuscinski/0,23 079.html, 26.03.2010.
  3. Jagiełło B., Polityka zagraniczna UE a rozwój, w: Zróżnicowanie rozwoju jako impuls prorozwojowy w gospodarce światowej, red. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 89-90.
  4. Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, red. S. Miklaszewski, Difin, Warszawa 2007, s. 406.
  5. Potencjał gospodarczy wybranych krajów Europy i świata, red. Z. Tomczonek, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2007, s. 77.
  6. Zajączkowski K., UE - Afryka Subsaharyjska: stosunki u progu XXI w., "Studia Europejskie" nr 4, Wyd. Centrum Europejskiego UW, Warszawa 2006, s. 47.
  7. Zięba R., Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, s. 52.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu