BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalke Krzysztof (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Prognozy finansowe biur maklerskich a rzeczywiste wyniki finansowe spółek giełdowych
Financial Forecasts Brokerage Houses and Actual Financial Results of Listed Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 269-281, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Analiza fundamentalna, Prognozowanie, Biuro maklerskie, Rekomendacje
Fundamental analysis, Forecasting, Broker office, Recommendation
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Analiza fundamentalna należy do głównych narzędzi wykorzystywanych w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnej. Procedury jej stosują nie tylko inwestorzy, lecz także analitycy i pracownicy biur maklerskich. Rekomendacje giełdowe, wydawane głównie na podstawie wskazań analizy fundamentalnej, wywołują jednak wiele kontrowersji. Badania i analizy użyteczności rekomendacji giełdowych wskazują na pewne ich niedoskonałości. Niniejsze badanie koncentruje się na analizie jednej z możliwych przyczyn błędów w rekomendacjach, którymi mogą być błędne prognozy finansowe. Celem badania była więc analiza i ocena trafności prognoz sporządzanych przez biura maklerskie dotyczących wyników finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazały, że prognozy finansowe w rekomendacjach giełdowych różnią się od rzeczywistych wyników finansowych. Spośród badanych prognoz trzech pozycji rachunku wyników najmniejsze odchylenia prognoz od rzeczywistych wyników zaobserwowano w przypadku przychodów. Wydaje się, że można uznać, iż trafność tych prognoz była stosunkowo wysoka. W przypadku prognoz zysku netto i zysku operacyjnego różnice pomiędzy szacunkami a rzeczywistymi wynikami były na poziomie znacznie wyższym niż w przypadku przychodów i sugerowały, że trafność prognoz biur maklerskich była stosunkowo niska. (abstrakt oryginalny)

Fundamental analysis is one of the most important tool used in making decision process on the capital market. The procedures this tool use not only investors but also analysts and employees of brokerage houses. This study focuses on the analysis of one of the possible causes of errors in the recommendations, which may be incorrect financial forecasts. The purpose of this study was to analyze and evaluate the accuracy, drawn up by brokerage houses, financial forecasts of companies listed on the Stock Exchange in Warsaw. The results of the analysis showed that the financial forecasts in the recommendations are different from actual financial results. Among the examined forecasts of three account items financial results, the smallest deviation of forecasts from actual results observed in the case of sales revenue. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk C. (2010), Analitycy pomylili się najbardziej w ocenie banków, "Gazeta Giełdy Parkiet", www.parkiet.com/artykul/960057.html (3.09.2014).
 2. Arnold G. (2010), Inwestowanie w wartość, Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa.
 3. Boczkowski A. (2008), Sprawdziliśmy 130 rekomendacji, "Puls Biznesu", www.pb.pl/1275391,27750,sprawdzilismy-130-rekomendacji (3.09.2014)
 4. Bolliger G. (2004), The Characteristics of Individual Analysts' Forecast in Europe, "Journal of Banking and Finance", vol. 28, s. 2283-2309.
 5. Braham Z.B., Galanti S. (2012), Recommendation Value on an Emerging Market: the Impact of Analysts' Recommendations on Stock Prices and Trading Volumes in Tunisia, www.ideas.repec.org/p/leo/wpaper/1393.html (3.09.2014).
 6. Cifuentes A., Valdivieso E. (2011), Discounted Cash Flow Analysis: A New Conceptual Framework, "Department of Industrial Engineering", www.centrodefinanzas.cl/index.php?seccion=publicaciones&id=8 (3.09.2014).
 7. Copeland T., Koller T., Murrin J. (1997), Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firmy, Warszawa.
 8. Duru A., Reeb D.M. (2002) International Diversification and Analysts' Forecast Accuracy and Bias, "The Accounting Review", vol. 77, nr 2, s. 415-433.
 9. Fischer P.A. (2011), Zwykłe akcje niezwykłe zyski oraz inne dzieła, MT Biznes, Warszawa.
 10. Garcia-Meca E., Sanchez-Ballesta J.P. (2006), Influences on financial analyst forecast errors: A meta-analysis, "International Business Review", vol. 15, nr 1, s. 29-541.
 11. Gwizdała J. (2009), Rola analizy fundamentalnej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym w Polsce, w: Rynki finansowe. Mikrofinanse, red. E. Ostrowska, J. Ossowski, Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych - Instytut Stefczyka, Sopot.
 12. Herrmann D.R., Hope O.K., Thomas W.B. (2008), International diversification and forecast optimism: The effects of Reg FD, "Accounting Horizons", vol. 22, nr 2, s. 179-197.
 13. Różański J. (red.) (2006), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Difin, Warszawa.
 14. Jegadeesh N., Kim W. (2006), Value of analyst recommendations: International evidence, "Journal of Financial Markets", vol. 9, s. 274-309.
 15. Kowalke K. (2012), Ocena przydatności rekomendacji giełdowych opartych na metodzie DCF na przykładzie spółek budowlanych, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski, red. K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 103-112.
 16. Mayo H.B. (1997), Wstęp do inwestowania, Liber, Warszawa.
 17. Moshirian F., Ng D., Wu E. (2009), The value of stock analysts' recommendations: Evidence from emerging markets, "International Review of Financial Analysis", vol. 18, iss. 1-2, s. 74-83.
 18. Ryan P., Taffler R.J. (2006), Do brokerage houses add value? The market impact of UK sell-side analyst recommendation changes, "The British Accounting Review", vol. 34, s. 371-386.
 19. Schwager J.D. (2007), Mistrzowie rynków finansowych, Oficyna, Kraków.
 20. Sobczyk M. (2007), Kalkulacje finansowe, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 21. Tarczyński W. (1997), Rynki kapitałowe: Metoda ilościowa, cz. 1, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 22. Yao J.-S., Chen M.-S., Lin H.-W. (2005), Valuation by using a fuzzy discounted cash flow model, "Expert Systems with Applications", vol. 28, iss. 2, s. 209-222.
 23. Zaleskiewicz T. (2011), Financial forecasts during the crisis: Were experts more accurate than laypeople?, "Journal of Economic Psychology", vol. 32, iss. 3, s. 384-390.
 24. Zaremba A. (2010), Czy warto słuchać analityków?, "Silesia Business & Life", nr 3, s. 20-26, www.www.silesiabl.pl/contents/03/03.pdf (3.09.2014)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu