BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiec Leszek (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Zintegrowany model bancassurance na polskim rynku finansowym
Integrated Model of Bancassurance on the Polish Financial Market
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 920-928, bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Bankowość ubezpieczeniowa, Rynki finansowe, Rynek usług finansowych, Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe
Bancassurance, Financial markets, Financial services market, Banks, Insurance company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W wyniku coraz większego nasycenia rynku usług finansowych, a co za tym idzie nasilania się konkurencji instytucji tego sektora powstało zjawisko polegające na łączeniu się bądź współpracy banków oraz towarzystw ubezpieczeniowych. Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienia związane z analizą zjawiska, jakim są związki bankowo-ubezpieczeniowe zwane bancassurance, ze szczególnym uwzględnieniem modelu zintegrowanego, który charakteryzuje niektóre kraje południa Europy. Opisane obserwacje, dotyczące zachowań i postaw Polaków na rynku bankowym i ubezpieczeniowym, pozwalają stwierdzić, że w znacznym stopniu sprzyjają one rozwojowi bancassurance w Polsce w stronę modelu zintegrowanego, w którym banki dystrybuują znaczny odsetek ubezpieczeń, zwłaszcza życiowych.(abstrakt oryginalny)

As a result of increasing saturation of financial services market and thus an intensification of competition there was the bancassurance phenomenon involving the mergers of banks and insurance companies. This article presents issues related to the analysis of that phenomenon which are compounds known as banking and bancassurance insurance with particular emphasis on the integrated model which features some of the countries of southern Europe. These observations which are based on the behaviour and attitudes of Poles on the banks' and insurance market help us to admit a great development of bancassurance in Poland towards integrated model in which banks distribute a significant proportion of insurance, especially life insurance.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielowski B., Rozwój rynku bancassurance w Europie Zachodniej - lekcje dla Polski, Roland Berger Strategy Consultants "Bancassurance - alianse bankowo-ubezpieczeniowe", Warszawa 2006a.
 2. Chmielowski B., Sprzyjające warunki dla bancassurance, Europejskie Forum Bankowo-Ubezpieczeniowe, "Dziennik Ubezpieczeniowy" 2006b, nr 108 (1506) .
 3. Ernest P., Bancassurance in Europe: Trends and Developments, "IV Forum Ubezpieczeń", Warszawa 2006.
 4. Kozera I., Świetlana przyszłość bancassurance, "Dziennik Ubezpieczeniowy" 2007, nr 99 (1746).
 5. Lenart T.P., Nowak S., Dystrybucja ubezpieczeń tradycyjna czy na rynku elektronicznym, Materiały Kancelarii Brokerskiej, 2006.
 6. Mastalerz J., Bancassurance a model direct, "Gazeta Bankowa", luty 2007.
 7. Polacy boją się inwestowania, "Dziennik Ubezpieczeniowy" 2006, nr 175 (1573).
 8. Uszpolewicz A., Ściślejsze związki, "Gazeta Bankowa" 2008, nr 1023.
 9. www.egospodarka.pl, 29.10.2009.
 10. www.parkiet.com, 20.09.2009.
 11. www.piu.org.pl, Do banku po polisę, 20.10.2009.
 12. www.prnews.pl, 20.09.2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu