BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapiewski Leszek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Kubiak Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wykorzystanie metody porządkowania liniowego do badania poziomu asymetrii informacji
Use of Linear Ordering Methods for Testing the Level of Information Asymmetry
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 929-939, bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Porządkowanie liniowe, Asymetria informacji
Linear ordering, Information asymmetry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Asymetria informacji jest jedną z najważniejszych determinant kształtowania struktury kapitału przez przedsiębiorstwa. Niestety nie da się jej zmierzyć w sposób bezpośredni. Konsekwencją tego jest brak mierników, które można uznać za w pełni odzwierciedlające poziom asymetrii informacji. Głównym celem artykułu było przedstawienie koncepcji wykorzystania metody analizy zjawisk złożonych do budowy syntetycznego miernika poziomu asymetrii informacji. W artykule zaprezentowano szereg cech umożliwiających aproksymację poziomu asymetrii informacji, które mogą zostać zastosowane do stworzenia miernika syntetycznego. Istotną przeszkodą w wykorzystaniu wielu wskaźników aproksymujących poziom asymetrii informacji w proponowanej metodzie jest ograniczony dostęp do danych.(abstrakt oryginalny)

Information asymmetry is one of the most important determinants of capital structure decisions. Information asymmetry is not directly observable. A result is that none of variables described in literature represents a clear measure of asymmetric information between inside and outside investors. The main aim of this article is to introduce the idea of creating a synthetic measure of the degree of information asymmetry, using the analysis of complex phenomena. We present various characteristics that are expected to be related to information asymmetry and that could be used to build the synthetic measure. An important obstacle to the use of a wide variety of variables in the proposed method is a limited access to data.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chang X., Dasgupta S., Hillary G., Analyst coverage and financing decisions, "Journal of Finance" 2006, vol. 61.
 2. Clarke J., Shastri K., On Information Asymmetry Metrics, Pittsburgh 2000.
 3. Cole R., The importance of relationships to the availability of credit, "Journal of Banking and Finance", 1998, vol. 22.
 4. Collins D., Kothari S., Rayburn J., Firm size and the information content of prices with respect to earnings, "Journal of Accounting Economics" 1987, vol. 9.
 5. Fama E., French K., Testing tradeoff and pecking order predictions about dividends and debt, "The Review of Financial Studies" 2002, vol. 15.
 6. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 7. Kolenda M., Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
 8. Krinskay I., Lee J., Earnings announcements and the components of the bid+ask spread, "The Journal of Finance" 1996, vol. 51.
 9. Krishnaswami S., Spindt P., Subramaniam V., Information asymmetry, monitoring, and the placement structure of corporate debts, "Journal of Financial Economics" 1999, vol. 51.
 10. Lee G., Masulis R., Quality of accounting information and expected floation costs, "Journal of Financial Economics" 2009, vol. 92.
 11. Lemmon M., Zender J., Debt capacity and tests of capital structure theories, University of Utah and University of Colorado Working Paper, 2004.
 12. Łuniewska M., Wykorzystanie metod ilościowych do tworzenia portfela papierów wartościowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 13. Tarczyński W., Fundamentalny portfel papierów wartościowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 14. Woźniak G., Niesprawności interwencjonizmu państwa w kształtowaniu spójności społeczno-ekonomicznej, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, Katedra Teorii Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 15. Zoppa A., McMahon R., Pecking order theory and the financial structure of manufacturing SMEs from Australia's Business longitudinal survey, "Small Enterprise Research" 2002, vol. 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu