BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lizińska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Manipulowanie zyskami na rynkach wschodzących i rozwiniętych - konsekwencje dla długookresowej wartości przedsiębiorstwa po dokonaniu pierwotnej emisji akcji
Earnings Manipulation on Emerging and Developed Markets: Long-Term Performance Consequences After Initial Public Offering
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 297-308, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Zarządzanie zyskami, Rynek kapitałowy, Rynki wschodzące, Pierwsza oferta publiczna, Wartość przedsiębiorstwa
Earnings management, Capital market, Emerging markets, Initial Public Offering (IPO), Enterprise value
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem badań była odpowiedź na pytanie, czy dla spółek dokonujących pierwotnych emisji akcji (IPO) w krajach wschodzących i rozwiniętych można zaobserwować zarządzanie zyskami w okresach okołoemisyjnych, a jeśli tak, to czy istnieje relacja między nasileniem skali zjawiska a etapem rozwoju rynku z jednej strony i wartością spółki w długim okresie z drugiej. Metodologia badania - Pomiaru zjawiska dokonano poprzez obserwację różnic pomiędzy zyskami a przepływami. Dla spółek dokonujących IPO w okresie 2005-2011 na rynkach rozwiniętych i wschodzących oszacowano stopy zwrotu typu buy-and-hold. Wynik - Zaobserwowano wzrost skali manipulowania zyskami w okresie okołoemisyjnym. Spółki w większym stopniu manipulujące zyskami przed debiutem osiągały w długim okresie relatywnie niższe stopy zwrotu. Oryginalność/Wartość - Dla rynków o różnym stopniu rozwoju określono zróżnicowanie skali oraz konsekwencje zjawiska. Analizą objęto 41 krajów rozwiniętych oraz wschodzących indeksowanych przez MSCI. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The research aimed at analysing earnings management around initial public offerings (IPO) and evaluating long-term effects of this phenomenon on the market performance for emerging and developed markets. Design/Methodology/Approach - Earnings manipulation was measured with the use of total accruals. Buy-and-hold abnormal returns were calculated for IPO firms issuing during 2005-2011 on emerging and developed markets. Findings - Earnings management appeared to be practised around issue time as well on emerging as developed markets. More aggressive earnings manipulation in IPO firms resulted in the worse long-term price performance. Originality/Value - The study for markets at different development stage, resulted in measuring the pervasiveness of earning management and describing its consequences. The analysis encompassed a broad sample of firms from 41 countries distinguished by MSCI. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ball R., Shivakumar L. (2005), Earnings quality in U.K. private firms: Comparative loss recognition timeliness, "Journal of Accounting and Economics", nr 39, s. 83-128.
 2. Beatty A., Harris D. (1999), The effects of taxes, agency costs and information asymmetry on earnings management: A comparison of public and private firm, "Review of Accounting Studies", nr 4, s. 299-326.
 3. Brzeszczyński J., Gajdka J., Schabek T. (2011), Earnings Management in Polish Companies, "Comparative Economic Research", nr 14(3), s. 137-150.
 4. Burgstahler D., Dichev I. (1997), Earnings management to avoid earnings decreases and losses, "Journal of Accounting and Economics", nr 24(1), s. 99-126.
 5. Burgstahler D.C., Hail L., Leuz C. (2006), The importance of reporting incentives: earnings management in European private and public firms, "Accounting Review", nr 81(5), s. 983-1016.
 6. DeAngelo L.E. (1986), Accounting numbers as market valuation substitutes: A study of management buyouts of public stockholders, "Accounting Review", nr 41, s. 400-420.
 7. Degeorge F., Patel J., Zeckhauser R. (1999), Earnings Management to Exceed Thresholds, "Journal of Business", nr 72(1), s. 1-33.
 8. Degeorge F., Patel J., Zeckhauser R.J. (2007), Earnings Thresholds and Market Responses, (wersja July 6, 2007). www.ssrn.com/abstract=966268 or www.dx.doi.org/10.2139/ssrn.966268 (30.06.2014).
 9. Dechow P., Ge W., Schrand C. (2010), Understanding earnings quality: A review of the proxies, their determinants and their consequences, "Journal of Accounting and Economics", nr 50(2), s. 344-401.
 10. Gajdka J. (2012), Kształtowanie zysków w przedsiębiorstwach w kontekście kryzysu finansowego, w: Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 303-311.
 11. Healy P.M. (1983), The impact of bonus schemes on accounting choices, Dissertation (University of Rochester, Rochester, NY).
 12. Healy P.M. (1985), The effect of bonus schemes on accounting decisions, "Journal of Accounting and Economics", nr 7(1), s. 85-107.
 13. Ritter J. (1991), The long-run performance of initial public offerings, "Journal of Finance", nr 46, s. 3-27.
 14. Teoh S.H., Welch I., Wong T.J. (1998), Earnings management and the long-run market performance of initial public offerings, "Journal of Finance", nr 53(6), s. 1935-1974.
 15. Vander Bauwhede H., Willekens M., Gaeremynck A. (2003), Audit firm size, public ownership, and firms' discretionary accruals management, "International Journal of Accounting", nr 38, s. 1-22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu