BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sidorczuk Edyta (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Józefa Famielec: Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 1999, s.304.
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2001, nr 1 (18), s. 193-195
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Recenzja, Gospodarka narodowa, Ekologia, Ekonomia
Review, National economy, Ecology, Economics
Abstrakt
Autorka jest związana z Akademią Ekonomiczną w Krakowie, gdzie zajmuje stanowisko profesora. Od drugiej połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku zajmuje się zagadnieniami strat i korzyści ekologicznych. Omawiana pozycja jest owocem prawie piętnastu lat pracy naukowej Autorki. W czterech rozdziałach książki zaprezentowany został obecny stan badań zarówno teoretycznych, jak i empirycznych, dotyczących problemu strat i korzyści ekologicznych. W rozdziale pierwszym dokonano przeglądu istniejących definicji strat i korzyści ekologicznych oraz kategorii pokrewnych, stwierdzając, że istotą strat ekologicznych są zewnętrzne, negatywne skutki wynikające z użytkowania zasobów i walorów środowiska, a więc utożsamia się straty ekologiczne z niekorzystnymi efektami zewnętrznymi korzystania ze środowiska. Odmienne stanowisko w tym względzie prezentuje L.Wicke, twierdząc, że koszty zewnętrzne są przyczyną problemów środowiskowych, sprowadzających się do przekroczenia zdolności absorpcyjnych środowiska.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Wicke L., Umweltökonomie: eine praxisorientierte EinßiltnmfVerlag Franz Valen, München 1993
  2. Tietenberg T., Environmental and Natural Resource Economics 2000, Harper Collins College Publishers 2000
  3. Goodstein E.S., Economics and the Environment, John Wiley and Sons, New York 1999
  4. Kolstad C.D., Environmental Economics, Oxford University Press, New York 2000
  5. Pearce D., Turner R. K. Turner, Economics of Natural Resources and the Environment, Hary's Wheatsheaf, New York 1990
  6. Rao P.K., Sustainable Development: Economics ad Policy, Blackwell Publisers, Malden, 2000
  7. Hanley N., Environmental Economics: in Theory and Practice, Oxford University Press, New York 1997
  8. Heal G.M., Intertemporal Welfare Economics and the Environment, Paine Webber Working Paper, Columbia University 2000
  9. Kapp K.W., Społeczne koszty funkcjonowania przedsiębiorstw prywatnych, PWN, Warszawa 1960
  10. Røpke I., Economic Growth and the Environment - or the Extinction of the GDP-Dinosattr, w: Environment, Technology and Economic Growth, red. Tylecote A., Straaten J. van der, Cheltenham 1997
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu