BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tyrańska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Realizacja funkcji diagnostycznej systemów oceny kompetencji kadry menedżerskiej w świetle badań empirycznych
Implementation of Diagnostic Function of Competency Assessment Systems of Management Staff in the Light of Empirical Research
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1259-1273, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Ocena kadr kierowniczych, Kompetencje kierownicze, Kadra kierownicza
Managerial staff assessment, Managerial competencies, Managerial staff
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
O potrzebie przeprowadzenia badań identyfikujących poziom realizacji funkcji diagnostycznej przez systemy oceny kompetencji kadry menedżerskiej (SOKKM) w praktyce przedsiębiorstw przesądzają wyniki dotychczas przeprowadzonych badań. Z jednej strony rezultaty badań nad systemami oceny wskazują na istotność tego obszaru w ramach zarządzania zasobami ludzkimi. Natomiast z drugiej strony ujawniają one liczne bariery powstające na drodze do efektywnego wykorzystania wyników oceny. W związku z powyższym celem artykułu jest prezentacja zasad zastosowania metody kategoryzacji do oceny stopnia realizacji funkcji diagnostycznej przez SOKKM. Dla realizacji tak określonego celu w artykule przedstawiano istotę diagnostycznej funkcji SOKKM oraz założenia i procedurę realizacji metody kategoryzacji SOKKM. W końcowej części artykułu zaprezentowano wyniki oceny stopnia realizacji funkcji diagnostycznej przez SOKKM w badanych przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

The need to conduct research which identifies the level of implementation of diagnostic function by competency assessment systems of management staff in enterprises' practice is prejudged by results of research which already has been conducted. On the one hand, results of research concerning assessment systems indicate the importance of this area as part of Human Resource Management. On the other hand, they show numerous barriers arising in the way to effective usage of assessment systems results. Therefore, the aim of this article is presentation containing application principles of the categorization method to assess the degree of implementation of diagnostic function by competency assessment systems of management staff. In order to achieve that objective, in the article was presented the essence of diagnostic function of competency assessment systems of management staff, and assumptions and procedure for implementation of categorization method concerning diagnostic function of competency assessment systems of management staff. In the final part of the article were presented results of conducted research which included degree of implementation of diagnostic function by competency assessment systems of management staff in surveyed enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk, A.I. (2006). Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy. Warszawa: Difin.
 2. Czapla, T.P. (2012). Modelowanie kompetencji pracowniczych w organizacji. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 3. Czubasiecz, H. (2005). Okresowe ocenianie pracowników. Konfiguracja i projektowanie systemu, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 4. Fiącek, A. (2008). Ocenianie kadry kierowniczej. W: T. Listwan, M. Stor (red.), Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 5. Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: PWE.
 6. Jabłoński, M. (2011). Kompetencje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu. Warszawa: CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe.
 7. Janowska, Z. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
 8. Karpowicz, E., Szaban J., Szmidt, Cz., Sztukowska, J., Trochimiuk, R. (2007). Ocenianie pracowników. W: H. Król (red.). Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 9. Kostera, M. (1996). Zarządzanie personelem. Warszawa: PWE.
 10. Lewicka, D. (2010). Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Warszawa: WN PWN Warszawa.
 11. McKenn, E., Beech, N. (1997). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner i Spółka.
 12. Pauli, U. (2007). Systemy ocen pracowniczych. W: A. Pocztowski (red.). Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 13. Pocztowski, A. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: PWE.
 14. Sekuła, Z. (2008). Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty. Warszawa: PWE.
 15. Sidor-Rządkowska, M. (2006). Kompetencyjne systemy ocen pracowników. Kraków: Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer.
 16. Stabryła, A. (2012). Analiza funkcjonalności w doskonaleniu systemów. W: J. Rokita (red.). Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian. Część 2. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.
 17. Szaban, J. (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi w biznesie i w administracji publicznej. Warszawa: Difin.
 18. Tyrańska, M. (2011). Wykorzystanie metod oceny kompetencji menedżerskich w przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, nr 34, Poznań: Wyższa Szkoła Bankowa.
 19. Urbaniak, B., Bohdziewicz, P. (2009). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności. Raport 2009, Warszawa: IPiSS.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu