BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spychała Małgorzata (Politechnika Poznańska), Matejun Marek (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Badanie ocen wybranych kompetencji menedżerskich studentów WOiZ Politechniki Łódzkiej
Research and Analysis of Managerial Competences Assessments of Selected WOiZ Lodz University of Technology Students
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1274-1293, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Studenci, Kompetencje, Kompetencje kierownicze, Zarządzanie kompetencjami, Badania empiryczne, Wyniki badań
Students, Competences, Managerial competencies, Competence management, Empirical researches, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule zaprezentowano istotę zarządzania kompetencjami studentów. Następnie podano przykłady kształcenia umiejętności i wiedzy studentów drogą formalną, nieformalną i pozaformalną. Kolejna część dotyczyła prezentacji profilu kompetencyjnego menedżera przyszłości. Na podstawie tego modelu opracowano narzędzie, za pomocą którego zbadano poziom oceny kompetencji menedżerskich studentów. W części empirycznej artykułu przedstawiono wyniki badań dotyczących poziomów kompetencyjnych wybranych studentów Politechniki Łódzkiej. Opisano również propozycje zmian, które są niezbędne podczas doskonalenia kompetencji studentów. (abstrakt oryginalny)

The article presents the essence of students' competences management. Then examples were given of skills and knowledge education of students through formal, informal and non-formal way. Another part of the article concerned the competence profile of future manager. Based on this model, a tool was developed with which the level of students' management competences was examined. In the empirical part of the paper the results of research of the levels of competence of selected students from the University of Lodz were presented. Proposals of changes that are necessary during improving students' competences were also described. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Arditi, D., Gluch, P. i Holmdahl, M. (2013). Managerial competencies of female and male managers in the Swedish construction industry. Construction Management and Economics, vol. 31(9), 979-990.
 2. Bhardwaj, A. i Punia, B.K. (2013). Managerial competencies and their influence on managerial performance: a literature review. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, vol. 2(5), 70-84.
 3. Bucur, I. (2013). Managerial core competencies as predictors of managerial performance, on different levels of management. Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 78, 365-369.
 4. Czaplak, J. (2012). Spółki komunalne w rozwoju województwa lubelskiego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, seria: Ekonomia, Nr 5(2), 211-240.
 5. Denczew, S. (2004). Podstawy gospodarki komunalnej. Współczesne zagadnienia sektorów inżynieryjnych. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
 6. Filipowicz, G. (2014). Zarządzanie kompetencjami, perspektywa firmowa i osobista. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 7. Góralska, R. i Solarczyk, H. (2012). O kompetencjach w kontekście Polskiej Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Edukacja Dorosłych, nr 2.
 8. Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson, R.E. i Tatham, R.L. (2006). Multivariate data analysis, 6th Edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 9. Jabłoński, M. (2011). Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu. Warszawa: CeDeWu.
 10. Kor, Y.Y. i Mesko, A. (2013). Dynamic managerial capabilities: Configuration and orchestration of top executives' capabilities and the firm's dominant logic. Strategic Management Journal, vol. 34(2), 233-244.
 11. Maslowski, R., Breit, H., Eckensberger, L. i Scheerens, J. (2009). A conceptual framework on informal learning of active citizenship competencies. W: J. Scheerens (red.). Informal learning of active citizenship at school: an international comparative study in seven European countries (11-24). Dordrecht: Springer Science & Business Media B.V.
 12. McClelland, D.C. (1973). Testing for competence rather than for "intelligence". American Psychologist, vol. 28(1), 1-14.
 13. Morris, M.H. i Kaplan, J.B. (2014). Entrepreneurial versus managerial competencies as drivers of entrepreneurship education. W: M.H. Morris (red.), Annals of Entrepreneurship Education and Pedagogy - 2014, (134-151). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.
 14. Oleksyn, T. (2010). Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 15. Ornoch-Tabędzka, M., Porawski, A., Potkański, T., Ziółkowska, E., Krawczyk, P. i Kręc, A. (2014). Samorząd jako pracodawca. Raport o zatrudnieniu w sektorze samorządowym. Poznań: Biuro Związku Miast Polskich.
 16. Sarstedt, M. i Mooi, E. (2014). A concise guide to market research. Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag.
 17. Semeijn, J.H., Van Der Heijden, B.I.J.M. i Van Der Lee, A. (2014). Multisource ratings of managerial competencies and their predictive value for managerial and organizational effectiveness. Human Resource Management, vol. 53(5), 773-794.
 18. Sharma, E. (2015). Role of higher education institutions towards developing the human capital of the world through competency mapping. Journal of Business Economics and Management Science, vol. 2(1), 1-9.
 19. Spychała, M. (2012). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi menedżera XXI wieku Wielkopolskiego Sektora Komunalnego. W: A. Branowska, P. Siemieniak i M. Spychała, Zarządzanie kompetencjami w tradycyjnych i nowoczesnych organizacjach, (4-50), Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 20. Spychała, M. (2014). Etapy zarządzania kompetencjami studentów Politechniki Poznańskiej. W: I. Werner, E. Więcek-Janka (red.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Pomiędzy zarządzaniem procesami edukacyjnymi a rynkiem pracy. (127-138). Tom XV, Zeszyt 8 cz. 2.
 21. Straka, G.A. (2002). Valuing learning outcomes acquired in non-formal settings. W: W.J. Nijhof, A. Heikkinen i L.F.M. Nieuwenhuis (red.), Shaping flexibility in vocational education and training (149-166). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu