BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Włodarczyk Robert W. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Oddziaływanie między bezrobociem a samozatrudnieniem w krajach strefy euro
The Relations between Unemployment and Self-Employment in Eurozone Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2007, nr 5, s. 9-22, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Strefa euro, Bezrobocie, Samozatrudnienie
Labour market, Eurozone, Unemployment, Self-employment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest wykazanie stopnia jednolitości członków strefy euro z uwagi na stopień nasilenia i zmiany samozatrudnienia (self-employment) - kategorii związanej zarówno z elastycznością rynku pracy, jak i z przedsiębiorczością, W szczególności starano się uchwycić związek empiryczny między stopniem nasilenia się bezrobocia a dynamiką rozwoju przedsiębiorczości w formie samozatrudnienia. Analizie poddano siłę interakcji między bezrobociem a samozatrudnieniem w kilku układach klasyfikacyjnych krajów strefy euro: w grupie krajów o zbliżonym poziomie stopy samozatrudnienia oraz w grupie państw o podobnej wysokości stopy bezrobocia. Ponadto, w opracowaniu pokazano poziom samozatrudnienia w krajach strefy euro w połączeniu z wysokością stopy bezrobocia w dwóch podokresach: 1990-1999 i 1999-2005. Dzięki temu możliwe staje się porównanie tendencji w zakresie wspomnianych kategorii ekonomicznych w okresie funkcjonowania wspólnej waluty na tle wcześniejszych lat. Próbę badawczą stanowią kraje strefy euro, co znajduje uzasadnienie w szerokiej debacie na temat konieczności zapewnienia odpowiedniej mobilności siły roboczej i elastyczności rynku pracy dla prawidłowego funkcjonowania unii monetarnej. (fragment tekstu)

The paper presents a macroeconomic analysis of the relations between self-employment and unemployment in Eurozone countries as well as in several other groups of countries which record similar self-employment and unemployment rates. The conducted analysis indicates that there is a positive relation between unemployment and self-employment in the Eurozone, which implies that higher (lower) unemployment rates are accompanied by an increase (decrease) in self-employment rates. Additionally, the analysis proves that greater responsiveness of self-employment to changing unemployment rates is recorded in countries with higher unemployment rates as well as in countries with relatively higher self-employment rates. The author draws a comparison in a dynamic and spatial approach between self-employment rates in the particular member states in 1990-2005, and presents the extent of homogeneity of the Eurozone countries in terms of the con-centration of and changes to self-employment rates. The results of the analysis indicate that in the investigated period Eurozone countries recorded a decrease in self-employment rates with significant differences, however, in the particular countries. Another objective of the paper is to present self-employment rates in Eurozone countries in the context of the respective unemployment rates in 1990-1999, and in 1999-2005, which facilitates a comparison of the trends in the discussed economic indicators in the period of the single currency in relation to earlier periods. Empirical research confirms that in the period of the functioning of the Euro the sensitivity of self-employment to changing unemployment rates recorded a twofold increase. It indicates greater flexibility on the labour market of Eurozone countries as a result of the single currency because the economics demonstrated greater responsiveness of self-employment to changing unemployment rates. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blanchflower D.G., Self-employment in OECD Countries, "Labour Economics" 2000, vol. 7, nr 5.
 2. Bögenhold D., Staber U., The Decline and Rise of Self-employment, "Work, Employment and Society" 1991, nr 5.
 3. Earle J.S., Sakova Z., Entrepreneurship from Scratch: Lessons on the Entry Decision into Self-employment from Transition Economies, IZA Discussion Papers 1999, nr 79, December.
 4. Evans D., Leighton L., Small Business Formation by Unemployed and Employed Workers, "Small Business Economics" 1990, nr 2.
 5. Hamilton B.H., Does Entrepreneurship Pay? An Empirical Analysis of the Return to Self-employment, "Journal of Political Economy" 2000, vol. .108, nr 3.
 6. Highfield R., Smiley R., New Business Starts and Economic Activity, "International Journal of Industrial Organization" 1987, nr 5.
 7. Kasperkiewicz W., Strategia Lizbońska jako program poprawy innowacyjności gospodarek Unii Europejskiej [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce. Ujęcie teoretyczne i empiryczne, pod red. S. Krajewskiego. P. Kaczorowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 8. Kryńska E., Samozatrudnienie w krajach wysoko rozwiniętych [w:] Determinanty i implikacje pracy na własny rachunek w polskiej gospodarce, pod red. E. Kryńskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006.
 9. Laskowska I., Czynniki determinujące pracę na własny rachunek - wyniki badań światowych [w:] Determinanty i implikacje pracy na własny rachunek w polskiej gospodarce, pod red. E. Kryńskiej, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006.
 10. Le A.T., Empirical Studies of Self-employment, "Journal of Economic Surveys" 1999, vol. 13. nr 4.
 11. OECD Factbook 2007: Economic. Environmental and Social Statistics, OECD, 2007.
 12. Parker S.C., The Economics of Self-employment and Entrepreneurship, Cambridge University Press, Cambridge 2004.
 13. Staber U., Bögenhold D., Self-employment: A Study of Seventeen OECD Countries, "Industrial Relations Journal" 1993, nr 2.
 14. Wiśniewski Z., Kierunki i skutki deregulacji rynku pracy w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999.
 15. Włodarczyk R.W.. Self-employment and Unemployment Level in the Euro Zone Countries in the Light of the Lisbon Strategy [w:] Nova Ekonomika a Trvalo Udrzatelny Rast - Sucasnost a Buducnost Perspektivneho Vyvoja, pod red. J. Lisiego, Ekonomicka Univerzita v Bratislave, Bratislava 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-8979
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu