BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewicka Dagmara (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Warmuz Sabina (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Znaczenie programów rozwojowych dla pracowników Pokolenia Y, na przykładzie Tesco Polska Sp. z o.o.
The Importance of Development Programs for Generation Y. Development Programs of Tesco Poland
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1309-1322, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Pokolenie Y, Zaangażowanie pracowników, Zadowolenie z pracy, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Badanie opinii, Badania ankietowe, Wyniki badań
Generation Y, Employees' engagement, Job satisfaction, Human Resources Management (HRM), Opinion research, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Firma/Organizacja
TESCO (Polska) Sp. z o.o.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badania dotyczącego opinii pracowników na temat wartości programów rozwojowych w trakcie podejmowania decyzji o podjęciu zatrudnienia jak i w czasie jego trwania. Skoncentrowano się na analizie wartości programów rozwojowych z punktu widzenia pracownika tzw. Pokolenia Y. Badania przeprowadzono na próbie 53 pracowników w wieku 19-30, pracujących w firmy Tesco Polska Sp. z o.o. Podstawowym celem artykułu jest określenie znaczenia oferty rozwojowej firmy dla podjęcia decyzji młodego pracownika o rozpoczęciu pracy w danej organizacji. Założono, że jakość tej oferty wpływa na decyzję o podjęciu pracy oraz wpływa na dalsze zaangażowanie oraz satysfakcję z pracy. Wnioski sformułowane na podstawie przeprowadzonego badania oraz obserwacji i własnych doświadczeń, dotyczą konieczności posiadania oraz nieustannego doskonalenia oferty rozwojowej w organizacji, w celu zapewnienia stałego napływu młodych osób do organizacji. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of a study on the essence of having an organization offers development, from the point of a young employee (Generation Y). The researcher analyzed the data collected conducted from 53 employees, aged 19-30, working in Tesco Poland. The aim of the research study was to analyze the views of young employees about the essence of development programs (when they chose work), the quality of development programs, development and current level of job satisfaction. The study pointed out, which affects the involvement of young people at work. It was hypothesized that the issue of work and the level of job satisfaction, is to have the development programs, training, and adequate working conditions. The conclusions of this study are concerned with recommendations regarding the necessity of developing development programs in the organization, in order to ensure a constant influx of young people into the organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Nawrot, W. (2009). Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy. Warszawa: Wyd. CeDeWu, s. 107-111.
  2. Król, M., Warzecha, A., Zieliński, M. (2014). Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Zakres, pomiar realizacji, uwarunkowania. Warszawa: Wyd. CeDeWu, s. 99-116.
  3. Szmidt, Cz. (2013). Aktualne wyzwania Zarządzania i Ekonomii. Warszawa: Poltext, s. 31-47.
  4. Lewicka, D. (2014). Zapobieganie patologiom w organizacji. Warszawa: PWN, s. 221-222.
  5. Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja, kontrowersje, aplikacje, Warszawa: PWE, s. 55.
  6. Zakrzewska-Bielawska, A. (2012). Podstawy Zarządzania. Teoria i ćwiczenia. Warszawa: Wyd. Oficyna Wolters Kluwer, s. 324.
  7. Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wyd. Dom Wydawniczy ABC, s. 107.
  8. Czop, K., Leszczyńska, A. (2012). Poziom zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa a zaangażowanie organizacyjne pracowników. Organizacja i Kierowanie, nr 3/2012 (152), 28.
  9. Lewicka, D. (2012). Relacje między zaufaniem horyzontalnym, współpracą i kulturą proinnowacyjną, Organizacja i Kierowanie, nr 3/2012 (152), 11.
  10. Deloitte Polska, (2013). Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu