BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorczyk Filip (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Hejnar Jerzy (Cracow University of Economics, Poland / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Audit Committees' Appointments of Statutory Auditors (on the Example of Warsaw-listed Banks) - Regulatory Requirements versus Effective Protection of the Public Interest
Procedura powołania audytora zewnętrznego przez komitet ds. audytu (na przykładzie banków notowanych na giełdzie warszawskiej) - wymogi prawne a efektywna ochrona interesu publicznego
Źródło
Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 2015, no 12, s. 41-52, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Banki, Komitet audytu, Audyt
Banks, Audit committee, Audit
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule analizowana jest procedura powoływania audytora zewnętrznego w kontekście roli komitetu ds. audytu - nowego quasi-organu korporacyjnego spółek publicznych. Komitet został ustanowiony jako jeden z elementów mających zapewnić przejrzystość spółek publicznych, szczególnie w zakresie sprawozdań finansowych. Oznacza to, że jest on gwarantem interesu publicznego, zapewniającym pełną poprawność procesu sprawozdawczości finansowej, która uwarunkowana jest odpowiednią procedurą powołania niezależnego i obiektywnego audytora zewnętrznego. Autorzy badają, czy procedura powołania audytora zewnętrznego w grupie banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie spełnia wymagania regulacyjne oraz, co jest istotniejsze, czy w rzeczywistości spełniane są wymogi ochrony szczególnego interesu prawnego. (abstrakt oryginalny)

This paper looks at the procedure for appointing statutory auditors in the context of the role of the audit committee - a new quasi-corporate body of listed companies. The committee was established as one of the elements that were to ensure the transparency of listed companies, particularly as regards balance sheet issues. Therefore, it is meant to be a guarantor of the public interest, ensuring complete correctness of the financial reporting process, which comprises, among other things, the need to appoint an independent and objective external auditor. The authors investigate whether statutory auditor appointment procedures in a group of banks listed on the Warsaw Stock Exchange meet the regulatory requirements and also - even more importantly - whether they really satisfy the demand for the protection of a specific public interest. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Act (2000) "Act of 15 September 2000 - Commercial Partnerships and Companies Code". Journal of Laws, No. 94, item 1037, as amended.
  2. Act (2009) "Act of 7 May 2009 on Statutory Auditors and Their Self-Government Body, Entities Licensed to Audit Financial Statements, and Public Oversight". Journal of Laws, No. 77, item 649.
  3. Act (2013) "Accounting Act of 29 September 1994". Journal of Laws, item 330.
  4. Directive (2006) "Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts, amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC and repealing Council Directive 84/253/EEC". OJ L 157, 8 June.
  5. Handbook (2012) Handbook of Code of Ethics for Professional Accountants. IESBA.
  6. Helin, A. and Wisłowski, J. (2009) Odpowiedzialność członków rad nadzorczych za sprawozdawczość finansową spółek, zasady i tryb funkcjonowania komitetu audytu [The liability of members of company supervisory boards for financial reporting, and the rules and procedures for the operation of audit committees]. Warsaw: Infor.
  7. Okolski, J. and Wajda, D. (2008) "Corporate Governance" in J. Okolski (ed.) Prawo handlowe [Commercial law]. Warsaw: Wolters Kluwer.
  8. Regulation (2009) "Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 Regarding Current and Periodic Information Provided by Issuers of Securities and the Conditions for Recognising as Equivalent the Information Required by the Laws of a Non-Member State". Journal of Laws, No. 33, item 259, as amended
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1642-168X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/AOC.2015.1204
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu