BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miziołek Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wskaźnik active share na rynku akcyjnych funduszy inwestycyjnych w Polsce
Active Share on Equity Investment Funds Market in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 343-354, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, Benchmarking
Investment funds, Management of investment portfolio, Benchmarking
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Ocena stopnia aktywnego podejścia do zarządzania portfelem inwestycyjnym przez fundusze akcji uniwersalnych rynku krajowego w Polsce. Metoda badania - Obliczenie wskaźnika active share dla funduszy akcji uniwersalnych rynku krajowego według stanu na koniec 2013 roku. Wynik - Większość badanych funduszy (ponad 87% w ujęciu ilościowym oraz ponad 97% w ujęciu wartościowym - wartość aktywów netto) jest zarządzana dość pasywnie - udział części aktywnej ich portfela inwestycyjnego (części niepokrywającej się z portfelem indeksu WIG) wyniósł poniżej 60%. Oryginalność/Wartość - Badania tego rodzaju nie były dotychczas prowadzone na rynku funduszy akcji uniwersalnych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Assessment of an active approach to portfolio management by universal equity funds investing on domestic market in Poland. Design/Methodology/Approach - Calculation of active share for universal equity funds investing on domestic market at the end of 2013. Findings - Majority of the surveyed funds (more than 87% in terms of quantity and over 97% in value terms (net asset value)) is managed quite passively - the share of the active part of their investment portfolio (part not overlapping with the WIG index portfolio) was less than 60%. Originality/Value - This kind of studies have not yet been carried out on the market of universal equity funds investing on domestic market in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aon Hewitt (2014), Aon Hewitt says closet indexing is causing UK pension schemes to miss out on ₤1.7 bn in potential returns per year.
 2. Cremers M., Petajisto A. (2009), How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance, "The Review of Financial Studies", vol. 22, nr 9, s. 3329-3365.
 3. GWP (2014), Rocznik giełdowy 2014, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
 4. IZFiA (2014), Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami.
 5. Khusainova E., Mier J. (2013), Taking a Closer Look at Active Share, Lazard Asset Management - Investment Research, p. 1-8.
 6. Morbiato J. (2014), Fundusze akcji coraz mniej polskie, "Rzeczpospolita", 28.05.2014, www.ekonomia.rp.pl/artykul/1113300.html (3.09.2014).
 7. Petajisto A. (2013), Active Share and Mutual Funds Performance, "Financial Analysts Journal", vol. 69, nr 4, s. 73-93.
 8. Roczne sprawozdania finansowe funduszy akcji uniwersalnych rynku krajowego według stanu na 31 grudnia 2013.
 9. Schlanger T., Philips C.B., Peterson LaBarge K. (2012), The search for outperformance: Evaluating active share, Vanguard research, s. 1-16, www.pressroom.vanguard.com/content/nonindexed/active_management.pdf (3.09.104).
 10. SCM Private (2013), Closet Indexation. A UK Epidemic, s. 1-15, www.scmprivate.com/content/file/knowledge/research/closet-indexation-report-full-sept-13.pdf (3.09.2014).
 11. Zalewska A. (2014), Fundusze akcji polskich uratują się zagranicą?, Analizy Online, www.analizy.pl/fundusze/ wiadomosci/16587/fundusze-akcji-polskich-uratuja-sie-zagranica.html (3.09.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-28
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu