BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hodun Magdalena (Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej), Żurakowska-Sawa Joanna (Państwowa Szkoła Wyższa w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Efektywność spółek giełdowych z wybranych branż sektora przemysłu
Industrial Companies' Effectiveness from Selected Branches of Industry
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 957-965, tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo przemysłowe, Efektywność, Rentowność, Spółki giełdowe
Industrial enterprises, Effectiveness, Profitability, Stock market companies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono analizę sytuacji finansowej przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, zaliczanych do branży spożywczej, metalowej i elektromaszynowej. Badaniom poddano strukturę majątkową przedsiębiorstw, strukturę majątkowo-kapitałową i rentowność. Przeprowadzone badania objęły 36 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i dotyczyły okresu 2004-2008. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić istnienie zależności między rodzajem i specyfiką branży a efektywnością działalności przedsiębiorstw. Najbardziej efektywne pod tym względem były na ogół przedsiębiorstwa należące do branży metalowej.

The author analyzes a financial condition of selected manufacturing branches in Poland. Among the branches under consideration there are food, metal and machine-engineering. Asset structure and capital-asset structure as well as profitability are analyzed. The author used the sample of 36 companies listed on the Warsaw Stock Exchange for the period of 2004-2008. The empirical findings show a relationship between a selected branch of industry and effectiveness. Metal branch was the most effective in this respect.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Biczyński S., Miedziński B. (red.), Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1991.
  2. Bieniasz A., Gołaś Z., Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań 2007.
  3. Damodaran A., Damodaran on Valuation. Security Analysis for Investment and Corporate Finance, John Wiley and Sons, New York 1994.
  4. Jaworski J., Jak zwiększyć użyteczność sprawozdania finansowego małego przedsiębiorstwa dla jego głównych odbiorców, "Rachunkowość" 2008, nr 5.
  5. Parkitna A., Analiza finansowa - wybrane uwagi w aspekcie efektywności, [w:] T. Dudycz (red.), Wartość jako kryterium efektywności, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008.
  6. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2004.
  7. Stępień K., Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008.
  8. www.gpwinfostrefa.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu