BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kauf Sabina (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Wybrane atrybuty zarządzania publicznym łańcuchem dostaw - orientacja na klienta i przepływy
Specific Attributes of Public Supply Chain Management - Flow And Customer Focus
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie (1), 2015, nr 217, s. 56-67, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Logistyka, Orientacja na klienta
Supply chain, Logistics, Costumer orientation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sektor publiczny różnych szczebli (państwo, województwo, powiat, gmina) realizuje wiele zadań - od tych bardzo prostych, po kompleksowe, wydając ogromne sumy pieniędzy. Organizacje publiczne, dążąc do zapewnienia pożądanego poziomu świadczeń, coraz częściej korzystają z alternatywnych form organizacyjnych (np. partnerstwo publiczno-prywatne) i źródeł finansowania, tzn. gwarantują dostęp do świadczeń, jednak nie zawsze je samodzielnie wykonują. A to powoduje zmiany w (publicznych) łańcuchach tworzenia wartości, gdyż wzrasta liczba uczestników łańcucha. Zmiany te stanowią impuls do podjęcia próby wskazania, że orientacja na odbiorców i przepływy stanowi kluczowe atrybuty (publicznego) łańcucha dostaw.(abstrakt oryginalny)

The public sector at various levels (country, province, district, commune) realizes many tasks - from the very simple to the complex, spending a lot of money. Public organizations aiming to provide the desired level of benefits, turning to alternative form of organization more and more often (eg. public-private partership) and to diferent source of funding. That's mean they guarantees the acces to the benefits, but they do not perform them by themselves. And this is the causes of changes in the (public) value chain, because the number of participants in chain is increasing. These changes are the impulse to try to identify that focusing on consumer and flow of materials are the key of public supply chain.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bandemer S. (2005), Qualitätsmanagement [w:] B. Blanke, S. von Bandemer, F. Nullmeier, G. Wewer (Hrsg.), Handbuch zur Verwaltungsreform, Wiesbaden, s. 452.
 2. Blaik P. (2001), Logistyka, Warszawa.
 3. Blicharz J. (2009), Wpływ społeczeństwa obywatelskiego na efektywność zarządzania [w:] J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, Wrocław.
 4. Borowski J. (2013), Łańcuch wartości jako nowa teoria zarządzania strategicznego, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 2 (62).
 5. Chrisidu-Budnik A. (2013), Klient organizacji publicznej [w:] A. Frąckiewicz-Wronka (red.), Zarządzanie publiczne: koncepcje, metody, techniki, Zeszyty Naukowe UE, Katowice.
 6. Długosz D., Wygnański J. (2005), Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Warszawa.
 7. Dzwonkowski H., Prawo podatkowe, Warszawa. Eßig M., Batran A. (2006), Konzeptionelle Grundlagen des Public Supply Chian Management, "Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftliche Unternehmen ", H. 2.
 8. Eßig M., Witt M., Scheckenhofer M. (2009), Öffentliche Logistik. Logistik zur Erfüllung öffentliche Aufgaben [w:] M. Eßig, M. Witt (Hrsg.), Öffentliche Logisik, Wiesbaden.
 9. Eßig M. (2005), Zur Anwendbarkeit der logistischen Führungskonzeption auf den öffentlichen Sektor [w:] R. Lasch, C.G. Janker (Hrsg.), Logistikmanagement: Innovative Logistikkonzepte, Wiesbaden.
 10. Günther E., Scheiber L. (2005), Analyse der Hemmnisse [w:] Umweltfreundliche öffentliche Beschaffung. Innovationspotentiale, Hemmnisse, Strategien, Heidelberg.
 11. Kauf S. (2013), Model logistyki publicznej - próba identyfikacji [w:] J. Szołtysek, B. Detyna (red.), "Logistyka. Współczesne wyzwania", nr 4, Wałbrzych.
 12. Kauf S. (2009), Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu regionem, Opole.
 13. Kauf S. (2014), Public logistics - development and determinants [w:] A. Bujak, M. Paradowska (red.), Challenges and Conceptions in Contemporary Logistics, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu", No. 1 (39).
 14. Larisch M. (1999), Elemente eine Ökonomie sozialwirtschaftliche Organisation, Frankfurt.
 15. McLaughlin H. (2009), What's in a name: 'client', 'patient', 'customer', 'consumer'. Expert by experience, service use-whats next? "The British Journal of Social Work", No. 6, s. 1103.
 16. Porter M. (2006), Przewaga konkurencyjna, Gliwice.
 17. Reichard C. (2004), Public Governance - Strukturen im gewährleistenden Staat, Ringvorlesung Modern Governance, 24.11.2004, Universität Potsdam.
 18. Szromnik M. (2007), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5638
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu