BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domagalska-Grędys Marta (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Tytuł
Kultura organizacyjna miejsc pracy pokolenia Y reprezentowanego przez zaocznych studentów uczelni rolniczej
Organizational Culture in the Workplace Generation Y Represented by Part-time Agricultural University Students
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1323-1340, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Pokolenie Y, Studenci, Wartość pracy, Kultura organizacyjna, Badanie opinii, Wyniki badań
Generation Y, Students, Value of work, Organisational culture, Opinion research, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Pokolenie Y prezentuje specyficzne podejścia do kultury organizacyjnej i wartości w pracy, odmienne w stosunku do proponowanych przez pracodawców. Bazując na powyższym założeniu, wysunięto tezę, że członkowie pokolenia Y nie preferują obecnych kultur organizacyjnych i bez względu na typ kultury cenią podobne wartości w pracy. Do potwierdzenia tezy wykorzystano opinie pracujących studentów uczelni rolniczej. Celem badań było określenie kultur organizacyjnych (obecnych i preferowanych) z użyciem kwestionariusza Cameron`a i R.E. Quinn`a, a następnie ocena przesłanek tych kultur poprzez identyfikację wartości, norm i artefaktów. Wyniki potwierdzają "lukę kulturową", ale też dostarczają obserwacji, że pracownicy Y bez względu na kulturę organizacji, najbardziej cenią i pożądają dobrych relacji międzyludzkich i przyjaznej atmosfery w pracy. (abstrakt oryginalny)

Generation Y presents a specific approach to organizational culture and values at work in relation to the different proposed by employers. Based on the above assumption, put forward the thesis: members of Gen Y do not prefer the existing organizational cultures but regardless of their type of culture also appreciate the value of the work. To confirm the thesis used the opinions of working students an agricultural university. The aim of the study was to determine their organizational cultures (current and preferred) using a questionnaire Cameron`a and R. E. Quinn`a, and then assessment of premises of these cultures by identifying values, norms and artifacts. The results confirm the "cultural gap", but also provide the observation that Y employees, regardless of the culture of the organization, the most value and desire good interpersonal relations and friendly atmosphere at work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Cameron, K.S., Quinn, R.E. (2003). Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana. Model wartości kulturowych. Warszawa Oficyna Ekonomiczna.
 2. http://sjp.pwn.pl/szukaj/wartość.html (29-01-2015).
 3. Doroszewski, W. (red.), Słownik języka polskiego. Tom 1-11. Warszawa 1958-1969. http://doroszewski.pwn.pl/ i http://sjp.pwn.pl/szukaj/wartość.html (01-02-2015).
 4. Generation Y: What they want from work. A summary report of the "Tell it how it is". (2008). Research 2008. Talentsmoothie. http://talentsmoothie.com/sbd/wp-content/uploads/2012/09/Copy-of-GenYtellithowitisA4Final.pdf (01.02.2015).
 5. Gibson, J.W., Greenwood, R.A., Murthy Jr., E.F. (2009). Generational Differences in the Workplace: Personal Value, Behaviors, and Popular Beliefs. Journal of Diversity Management, vol. 4 (3).
 6. Hutchings, K., McGuire, D. (2006). Organisation Diversity and Intergenerational Conflict: Human Resource Interactions. Presented at the 2006 Academy of Human Resource Development Conference. Columbus, Ohio, 22nd-26th February.
 7. Hutchings, K., Brown, J., Longworth, K. (2012). Attracting and maintaining the Y Generation in nursing: a literature review. Journal of Nursing Management. 20.
 8. International HR Best Practice Report. Leadership Development and Succession Management (2012). A CRF Institute Benchmark Study on the Top Employers.
 9. Jaworski, J. (2014). Profil kultury organizacyjnej w małym przedsiębiorstwie. W: K. Szymańska (red.). Kultura organizacyjna we współczesnych organizacjach (223-224). Monografie Politechniki Łódzkiej (nr 2097). Łódź: Wydawnictwo PŁ.
 10. Jenkinn, J. (2008). Strategies for managing talent in a multigenerational workforce. Employment Relations Today, vol. 34 (4).
 11. Mazur, B. (2010). Wartości kulturowe w zarządzaniu organizacjami. www.cebi.pl/texty/poznan.doc (15.05.2010).
 12. Mówimy tak, jak konkretne środowisko, w jakim przebywamy. http://webproject.konin.pl/a-73-mowimy-tak-jak-dane-srodowisko-w-ktorym-funkcjonujemy,1.html (01.02.2015).
 13. NexGen. http://www.pwc.com/gx/en/hr-management-services/publications/nextgen-study.jhtml
 14. Zawadzka, A.M. (red.). Psychologia zarządzania w organizacji. Warszawa: PWN.
 15. Oxygenz Report, (2010). Generation Y and the Workplace Annual Report 2010. Global WorkPlace Innovation. Johnston Control. Haworth. http://www.johnsoncontrols.com/content/dam/WWW/jci/be/global_workplace_innovation/oxygenz/Oxygenz_Report_-_2010.pdf (01.02.2015).
 16. Penc, J. (red.) (2008). Encyklopedia zarządzania. Podstawowe kategorie i terminy. Łódź.
 17. Piątkowska, M. (2013). Czy igreki zmienią rynek pracy? http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90445,15144595,Czy_igreki_zmienia_rynek_pracy_.html (16.12.2013).
 18. Przybylski, G. (2004). Badanie ukrytych przesłanek kultury organizacyjnej: propozycje metodologiczne. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1 (2004), 74-91.
 19. Przychodzi Y do pracy. http://hrstandard.pl/2013/06/17/przychodzi-y-do-pracy/#more-25519
 20. Reeves, T.C., Oh, E. (2008). Generation Differences. W: M.J. Spector, M.D. Merrill, J. van Merrienboer, M.P. Driscoll, A Project of the Association for Educational Communications and Technology. New York: Lawrence Erlbaum Associations Taylor & Francis Group.
 21. Schein, E. (1989). Coming to a new awareness of organizational culture, Sloan Management Review. Winter.
 22. Sikora, Cz. (1990). Kultura organizacyjna w instytucji. Łódź. Wydawnictwo Uniwersytety Łódzkiego.
 23. Sitko-Lutek, A. (2008). Kultura organizacyjna polskich przedsiębiorstw w świetle badań. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6 (2008), 49-58.
 24. Sułkowski, Ł. (2008). Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6 (2008), 11.
 25. Sułkowski, Ł. (2012). Kulturowe procesy zarządzania. Warszawa. Wyd. Difin.
 26. Wojciechowska, R. (2013). Pokolenie X, Y na rynku pracy. Pozyskano z: http://kariera.sgh.waw.pl/artykuly/spoleczenstwo/pokolenie-x-y-na-rynku-pracy (01.02.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu