BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przekota Grzegorz (Politechnika Koszalińska), Rembeza Jerzy (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Cykle czy fluktuacje? : wykorzystanie analizy harmonicznej w analizie zmian indeksów giełdowych
Cycles Or Fluctuations - the Use of Harmonic Analysis in the Analysis of Stock Market Indices
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 411-422, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Indeks giełdowy, Koniunktura giełdowa, Analiza harmoniczna, Rynek kapitałowy
Stock market indexes, Stock market outlook, Harmonic analysis, Capital market
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Przedmiotem analiz przeprowadzonych w opracowaniu była identyfikacja cykli indeksów giełdowych. Starano się określić i porównać długość oraz amplitudę cykli. W analizach wykorzystano metodę analizy harmonicznej, zgodnie z którą szeregi czasowe zostały przedstawione jako suma funkcji sinusoidalnych o danym okresie i amplitudzie. Podstawą obliczeń były dane miesięczne za lata 1994-2013 dotyczące następujących indeksów giełdowych: S&P500, NIKKEI 225, Hang Seng, KOSPI, FTSE 250, DAX, CAC 40, WIG. Indeksy te poza NIKKEI 225 charakteryzowały się zbliżonym trendem długookresowym. Największym wahaniom okresowym podlegały indeksy KOSPI i WIG, a najmniejszym S&P500, FTSE 250. W przypadku większości indeksów największy udział w kształtowaniu całkowitej zmienności miały cykle 6,67- i 3,3-letnie. Wyjątkiem był indeks KOSPI, w którego przypadku trudno wskazać na dominujący cykl. W przeprowadzonych analizach nie stwierdzono znaczącego udziału cykli o charakterze sezonowym. Nie stwierdzono więc opisywanych w literaturze efektów stycznia, lipca czy grudnia. (abstrakt oryginalny)

The subject of the analysis carried out in the study was the identification of cycles of stock market indices. In this work were determined and compared the length and amplitude of the cycles. The analyzes used the method of harmonic analysis. The time series are presented as the sum of sinusoidal functions. Analyzed monthly data for the years 1994-2013, they concerned the following stock market indices: S&P 500, NIKKEI 225, Hang Seng, KOSPI, FTSE 250, DAX, CAC 40, WIG. These stock market indices were characterized by a similar trend in the long time (beyond the NIKKEI 225).It was found the largest periodic fluctuations for KOSPI index and WIG, and the lowest for the S&P500 and FTSE 250.The largest share in the shaping of the total variation were 6.67 and 3.3 years cycles (except KOSPI).The short-term cycles were poor, there was no monthly effects in January, July or December. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczyk R. (1997), Główne teorie współczesnych wahań koniunkturalnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  2. Barsky R.B., Miron J.A. (1989), The Seasonal Cycle and Business Cycle, "Journal of Political Economy", vol. 97(7), s. 503-534.
  3. Bernanke B., Gertler M. (1989), Agency Costs, Net Worth and Business Fluctuations, "American Economic Review", vol. 79(1), s. 14-31.
  4. Cieślak M. (2011), Prognozowanie gospodarcze, Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Duca G. (2007), The relationship beetwen the stock market and the economy: experience from interantional financial markets, "Bank of Valletta Review", vol. 36(3), s. 1-12.
  6. Kiyotaki N., Moore J. (1997), Credit Cycles, "Journal of Political Economy", vol. 105, s. 211-248.
  7. Modigliani F. (1971), Consumer Spending and Monetary Policy: the Linkages, Federal Reserve Bank of Boston Conference Series, Paper No. 5.
  8. Romer D. (2000), Makroekonomia dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-34
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu