BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Preus Artur
Tytuł
Rozwój sektora telekomunikacyjnego w Chinach - efekt czy przyczyna wzrostu gospodarczego i społecznego?
The Development of the Telecommunication Sector in China - a Reason or a Cause of the Economic Growth and Social Development?
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 3, s. 343-354, tab.
Słowa kluczowe
Usługi telekomunikacyjne, Kapitał zagraniczny, Rynek telekomunikacyjny
Telecommunications services, Foreign capital, Telecommunication market
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Chiny
China
Abstrakt
Gospodarka światowa doświadczyła w ciągu ostatnich 50 lat ogromnego wzrostu. Zwolennicy teorii wzrostu endogenicznego twierdzą, że było to efektem rewolucji technologicznej, która stworzyła nowy paradygmat wzrostu. Z tego powodu rewolucję technologii informacyjnych traktuje się jako jeden z istotnych sposobów na rozwiązanie problemów gospodarczych i społecznych dla krajów rozwijających się. Czy rzeczywiście rozwój sektora telekomunikacyjnego i informacyjnego w Chinach pociąga za sobą wzrost gospodarczy oraz rozwój społeczeństwa tego kraju? A może jest odwrotnie - może to jednak rozwój gospodarczy Chin jest przyczyną rozwoju sektora nowoczesnych technologii informacyjnych? (fragment tekstu)

The world economy has experienced over the past 50 years tremendous growth. Do this development of the telecommunication and IT sectors in China promote growth and the development of society in that country? Or maybe on the contrary China's economic development is the cause of development of modern information technology? In the past few years, the number of users of telecommunications services in China has increased. the number of mobile phone subscribers increased by over 100 % from 2003 to 2007. Chinese telecommunication legislation defines what is not allowed to do - much less informs about what is permitted. Another huge problem is the lack of transparenc in the process of obtaining a licence to operate.In addition, the telecommunication legislation does not follow the development of service market, also. However, taking into account the experience of other emerging markets, changes in this sector - like in other cases - seems to be inevitable. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alleeman J., Hunt C., Michaels D. et al., Telecommunications and Economic Development, International Telecommunications Society, Sydney 1999.
 2. Banerje I., Logan S., Asian Communication handbook 2008, Asian Media and Communication Center, Singapore 2008, s. 175.
 3. Cheong C., Yee C. H., Handbook on China's WTO Accession and its impact, World Scientific 2003, s. 259.
 4. "China Statistical Yearbook" 2008, National Bureau of Statistics of China, www.stats.gov.cn, 20.12.2009.
 5. Chung-ming L., Shen J., China Review 2000, The Chinese University Press, Hong Kong 2000, s. 177-178.
 6. Comments on China's Draft Telecom Law, The Telecommunications Industry Association (TIA), the U. S. Information Technology Office (USITO) & the Information Technology Industry Council (ITI) Final Version, 11/3/2009, www.tiaonline.org, 20.12.2009.
 7. Dodd A. Z., The Essential guide to telecommunications, Prentice Hall, USA 2002, s. 437.
 8. Guan Y.X., China's Telecommunications Reforms: From Monopoly Towards Competition, Nova Science, New York 2003, s. 134.
 9. Horsley J., PRC Regulation of Foreign Telecom Equipment and the WTO, "The China Business Review", Pekin 2001, s. 28, 66.
 10. Krug B., Hendrischke H., The Chinese Economy in the 21st century enterprise and Business Behaviour, Edward Elgar, UK 2007, s. 80.
 11. Lee N., Telecommunications and Development in China, Hamption Press, Bremen 1997, s. 35.
 12. Lu D., Wong C. K., China's Telecommunications Market: Entering a New Competitive Age, Edward Elgar, USA 2003, s. 234.
 13. O'Brien K. J., Upstart Chinese Telecom Company Rattles Industry as it Rises to No. 2, 2009 New York Times, www.nytimes.com, 20.12.2009.
 14. OECD Communincation Outlook 2010, OECD 2009, s. 25.
 15. Qiang C., Bhavnani A., Haana N., Kimura K., Sudan R., Rural informatization in China, The International Bank for Reconstruction and Develoment, USA 2009, s. 30.
 16. Ure J., Telecommunications development in Asia, Hong Kong University Press, Hong Kong 2008, s. 156-160.
 17. WTO impact on the telecommunications industry in China: a strategic analysis, Acces Asia Ltd. 2001, s. 100, www.globalbusinessinsights.com, 20.12.2009.
 18. Wu Y., Growing through Deregulation: A Study of China's Telecommunications Industry, Department of Economics, University of Western Australia 2002, www.iimahd.ernet.in, 20.12.2009.
 19. Yun X., Pitt D., Chinese telecommunications policy, Artech House, USA 2002, s. 47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu