BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Filip Artur, Jerzy (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Miasto jako struktura sieci współzależnych
The City as a Structure of Interdependent Networks
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie (1), 2015, nr 217, s. 97-114, rys., bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Struktury sieciowe
City, Network structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule naszkicowano rozległe zagadnienie sieciowości współczesnych organizmów miejskich. Sieci określają już nie tylko przestrzenną konstrukcję miast, strukturę społeczności miejskiej czy nawet logikę zachodzących w nich procesów, ale całkowicie dominują samą narrację miejskiego fenomenu. Sieci pozwalają ponadto na nowo zrozumieć to, co zaczęto już uznawać za niepodlegające jakiemukolwiek rozumieniu, za chaotyczne. Sieci wyznaczają nowy alfabet miejskiej narracji, który umożliwia dostrzeżenie i opisanie nowego miejskiego sensu - logiki sieci. Zdaniem Autora podejście sieciowe pozwoli na budowanie coraz bardziej holistycznych modeli miast.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the broad issue of networking with respect to contemporary urban structures. Nowadays, networks not only determine spatial frameworks of cities, social structures of urban communities, or even the pure logic of ongoing urban processes, but downright totally dominate the very narration of the urban phenomenon. Moreover, networks allow understanding afresh what has already been considered unintelligible and chaotic. Networks provide a new alphabet of urban narration, which contribute to recognizing and describing this new urban meaning - the network logic. Finally, the author argues that the network approach allows constructing more and more holistic models of cities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abriszewski K. (2012), Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, TAiWPN Universitas, Kraków.
 2. Abriszewski K. (2010), Splatając na nowo ANT. Wstęp do Splatając na nowo to, co społeczne [w:] B. Latour (red.), Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, TAiWPN Universitas, Kraków, s. v-xxxvi.
 3. Alexander C. (1966), The city is not a tree, "Design", No 206.
 4. Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 5. Beck U. (2002), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 6. Benedict M.A., McMahon E.T. (2006), Green infrastructure. Linking landscapes and communities, Island Press, Washington, Covelo, London.
 7. Biłozor A., Szuniewicz K. (2008), Struktura sieci powiązań w układzie miast i regionów, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 3, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, s. 7-19.
 8. Blokland T., Savage M. (eds.) (2008), Networked urbanism. Social capital in the city, Ashgate, Hampshire, Burlington.
 9. Borges J.L., On Exactitude in Science [w:] Collected Ficciones, The Penguin Press, http://posthegemony.files.wordpress.com/2013/02/borges_collected-fictions.pdf, s. 704-705 (dostęp: 10.06.2014).
 10. Brenner N., Keil R. (eds.) (2011), The global cities reader, Routledge, London, New York.
 11. Brenner N., Keil R., From global cities to globalized urbanization [w:] R.T. LeGates (eds.), The city reader, Frederic Stout, Routledge, London, New York.
 12. Buldyrev S.V., Parshani R., Paul G., Stanley H.E., Havlin S. (2010), Catastrophic cascade of failures in interdependent networks, "Nature", No 464, s. 1025-1028.
 13. Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Chmielewski J.M. (2010), Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 15. Chmielewski J., Syrkus S. (2014), Warszawa funkcjonalna. Przyczynek do urbanizacji regionu warszawskiego, Centrum Architektury, Warszawa.
 16. Christakis N.A., Fowler J.H. (2011), W sieci. Jak sieci społeczne kształtują nasze życie, Smak Słowa, Sopot.
 17. Domański R., Marciniak A. (2003), Sieciowe koncepcje gospodarki miast i regionów, Polska Akademia Nauk, KPZK, Warszawa.
 18. Farías I., Bender T. (eds.) (2010), Urban assemblages. How actor-network theory changes urban studies, Routledge, Abingdon, New York.
 19. Fronczak A., Fronczak P. (2009), Świat sieci złożonych. Od fizyki do Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Gao J., Buldyrev S., Stanley E., Havlin S. (2012), Networks formed from interdependent networks, "Nature Physics", No 8, s. 40-48.
 21. Gawlikowski A. (1992), Ulica w strukturze miasta, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 22. Giddens A. (2012), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Graham S. & Marvin S. (2001), Splintering Urbanism, Routledge, http://www1.caminos. upm.es/sic/files/04_seminarios/1_Sem/05/descargas/6_Splintering%20urbanismGr aham%20and%20Marvin.pdf (dostęp: 12.06.2014).
 24. Gzell S. (2006), Miasto sieć i jego społeczność - ku konkretyzacji zapisów Nowej Karty Ateńskiej 2003 [w:] I. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie w mieście. Ich organizacja i funkcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 63-77.
 25. Healey P. (2007), Urban complexity and spatial strategies. Towards a relational planning for our times, Routledge, New York.
 26. Hellmund P.C., Smith D.S.(2006), Designing greenway. Sustainable landscapes for nature and people, Island Press, Washington.
 27. Jałowiecki B. (2008), Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 28. Jażdżewska I. (2012), Sieć i system osadniczy miast [w:] S. Liszewski (red.), Geografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 343-378.
 29. Koolhas R. (1998), The generic city [w:] R. Koolhas, B. Mau (eds.), S, M, L, XL, Monacelli Press, s. 1248-1264.
 30. Korcelli P. (1974), Teoria rozwoju struktury przestrzennej miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 31. Landry Ch. (2013), Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 32. Latour B. (2010), Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktorasieci, TAiWPN Universitas, Kraków.
 33. Lynch K. (2011), Obraz miasta, Wydawnictwo Archivolta, Kraków.
 34. Majer A. (2010), Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 35. Malecki E.J. (2002), Hard and soft networks for urban competitiveness, "Urban Studies", Vol. 39, No 5-6, s. 929-945.
 36. Norberg-Schulz C. (2000), Bycie, przestrzeń i architektura, Wydawnictwo Murator, Warszawa.
 37. Rewers E. (2005), Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, TAiWPN Universitas, Kraków.
 38. Sassen S. (2001), The global city. New York, London, Tokyo, Princeton University Press, Princeton, Oxford.
 39. Sozański T. (2002), Sieć społeczna [w:] Encyklopedia socjologii PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 28-36.
 40. Stalder F. (2012), Manuel Castells. Teoria społeczeństwa sieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 41. Steenbrink P.A. (1978), Optymalizacja sieci transportowych, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.
 42. Szołtysek J. (2007), Podstawy logistyki miejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 43. Townsend A. (2013), Smart cities, W.W. Norton & Company, New York & London.
 44. Tundys B. (2008), Logistyka miejska, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 45. Wasilkowska A., Nowak A (red.) (2009), Warszawa jako struktura emergentna: Em_Wwa 1.0, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa.
 46. Wejchert K. (1984), Elementy kompozycji urbanistycznej, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.
 47. Wellman B., Leighton B. (2013), Networks, neighborhoods, and communities: approaches to the study of the community question [w:] J. Lin, C. Mele (eds.), The urban sociology reader, Routledge, London, New York, s. 58-67.
 48. Wrana K., Kmieć T., Kmieć B. (2014), Zarządzanie miastem w chmurze - Cloud City [w:] T. Markowski, D. Stawasz (red.), Partnerstwo i odpowiedzialność w funkcjonowaniu miasta, Polska Akademia Nauk, KPZK, Warszawa, s. 91-104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5638
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu