BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koszla-Szymańska Maria Małgorzata (Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie)
Tytuł
Enunciados paremiológicos en la glotodidáctica en los siglos XVI-XIX (panorama histórico)
Wypowiedzi paremiologiczne w glottodydaktyce na przestrzeni wieków XVI-XIX
Paremiological Utterances in Glottodidactics over the Ages XVI-XIX
Źródło
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2015, nr 39, s. 48-59, rys., bibliogr. 9 poz.
Vistula University Working Papers
Słowa kluczowe
Językoznawstwo, Nauczanie języków obcych
Linguistics, Foreign language teaching
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Nie ulega wątpliwości, że wypowiedzi paremiologiczne są bardzo ważnym tworem werbalnym, który z czasem zagościł na stałe nie tylko w języku potocznym. Z jednej strony są one wyrazem zakorzenienia się kultury oralnej o charakterze ludowym (powiedzenia, ludowe porzekadła), z drugiej zaś stanowią formę ekspresji o charakterze wybitnie erudycyjnym (sentencje, aforyzmy). Pierwsza część niniejszego studium została poświęcona obecności tekstów paremiologicznych w metodach nauczania języków obcych, stosowanych na przestrzeni wieków: XVI-XIX, a mianowicie w metodzie: filologicznej, de la vía media, perypatetycznej, eksperymentalnej, gramatyczno-tłumaczeniowej oraz w metodzie "podwójnego przekładu" (interlinearnej). (abstrakt oryginalny)

There is no doubt that paremiological utterances are a very important verbal product which, with time, has eventually appeared on permanent not only in the colloquial language. On the one hand, they are a manifestation of establishment of oral culture of the folk nature (sayings, folk adages), while, on the other hand, are a form of expression of the extremely erudite nature (maxims, aphorisms). The first part of this study is devoted to the presence of paremiological texts in the methods of teaching foreign languages, applied over the centuries XVI-XIX, namely in the methods: philological, de la vía media, peripatetic, experimental, grammar-translation, and in the method of 'double translation' (interlineal). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Covarrubias S. (1943), Tesoro de la Lengua Castellana o Española. Madrid 1611, Edición preparada por Martín de Riquer, Barcelona.
  2. (S.a.) (2001) Fábulas fantásticas: La Fontaine, Hartzenbusch, Esopo y Fedro, Editorial LIBSA, Madrid.
  3. Koszla-Szymańska M. (2006), La paremiología en la enseñanza de la lengua española, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego WUW, Warszawa.
  4. Krzyżanowski J. (1960), Mądrej głowie dość dwie słowie. Trzy centurie przysłów polskich, Tom I, wydanie drugie, PIW, Warszawa.
  5. Krzyżanowski J. (1969), Nowa księga przysłów polskich, Tom I, A-J, na podstawie dzieła Samuela Adalberga, PIW, Warszawa.
  6. Ronowicz E. (1982), Kierunki w metodyce nauczania języków obcych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
  7. Sánchez Pérez A. (1992), Historia de la enseñanza del español como lengua extranjera. Historiografía de la lingüística española, SGEL, Madrid.
  8. Sánchez Pérez A. (1993), Hacia un método integral en la enseñanza de idiomas. Estudio analítico, SGEL, Madrid.
  9. Sánchez Pérez A. (1997), Los métodos en la enseñanza de idiomas. Evolución histórica y análisis didáctico, SGEL, Madrid.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-2688
Język
spa
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu