BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cristóbal Hornillos Rubén (XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Marti w Warszawie), Dios Villanueva Roa de Juan (University of Granada, Spain)
Tytuł
El uso de canciones estimula el aprendizaje de la literatura
Stosowanie piosenek zachęca do uczenia się literatury
Use of Songs Encourages Learning Literature
Źródło
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 2015, nr 39, s. 60-71, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Vistula University Working Papers
Słowa kluczowe
Nauczanie języków obcych, Metody nauczania, Metody dydaktyczne, Literatura
Foreign language teaching, Teaching method, Didactic methods, Literature
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia wnioski wyciągnięte na podstawie eksperymentalnego projektu przeprowadzonego w XXII Liceum im. José Martí w Warszawie w czasie lekcji, które miały miejsce w roku szkolnym 2013-2014. Celem ww. projektu była analiza zasadności zastosowania nowoczesnej muzyki w nauczaniu literatury hiszpańskiej na lekcjach języka hiszpańskiego jako obcego. W ramach tego eksperymentu w ciągu 40 lekcji przekazano dwóm podobnym do siebie grupom uczniów treści literackie o charakterze metrycznym, tematycznym i retorycznym. Należy podkreślić, że przekaz ww. treści był odmienny. W jednej z grup, nazwanej "kontrolną", został zastosowany tradycyjny program dydaktyczny, podczas gdy w drugiej grupie, nazwanej "eksperymentalną", przekazano te same treści literackie, ale na podstawie piosenek wybranych przez uczniów. W ten sposób można było porównać różnice w procesie uczenia się literatury i efekty tej nauki w obu grupach. (abstrakt oryginalny)

The article presents the conclusions drawn on the basis of experimental project carried out at XXII José Martí Lyceum in Warsaw in the course of classes that took place in the 2013-2014 school year. An aim of the said project was to analyse the reasonability of application of modern music in teaching Spanish literature during the lessons of Spanish as a foreign language. Within the framework of this experiment, during 40 lessons, the two similar groups of pupils received literary contents of the metric, thematic and rhetoric nature. It must be emphasised that conveyance of the said contents was different. In one of the groups, called the 'control' one, there was used the traditional didactic programme, whereas in the second group, called 'experimental', there were conveyed the same literary contents but based on the songs chosen by pupils. Thus, it was possible to compare differences in the process of learning literature and effects of that learning in both groups. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ausubel D. y otros (1983), Psicología Educativa: Un punto de vista cognoscitivo, 2° Ed., Trillas, México.
  2. Campbell D.T. y Stanley J.C. (1995), Diseños experimentales y cuasi-experimentales en la investigación social, Amorrortu, Buenos Aires.
  3. Gómez Capuz J. (2004), "La poética del pop: los recursos retóricos en las letras del pop español", Anales de Literatura Española. no. 17, Universidad de Alicante.
  4. Gómez Capuz J. (2009), "Las letras de canciones de pop-rock español como textos poéticos: un modelo alternativo de educación literaria para E.S.O. y Bachillerato", Revista electrónica de estudios filológicos, no. 17, Tonos digital.
  5. López González A.M. (Coord.) y otros (2011), Antología de textos literarios para las Secciones Bilingües de Polonia, Consejería de Educación de España en Polonia, Varsovia.
  6. Rosell Saco M. (Dir.) y otros (2012), Unidades didácticas para la antología de textos literarios para las Secciones Bilingües de Polonia, Consejería de Educación de España en Polonia, Varsovia.
  7. Zamora Pérez E.C. (2000), Juglares del siglo XX: la canción amorosa, pop, rock y de cantautor (Temas y tópicos literarios desde la década 1980-1990), Universidad de Sevilla, Sevilla.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-2688
Język
spa
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu