BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kania Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wykorzystanie ontologii w logistyce sieci międzyorganizacyjnej
Ontology in Logistics of Inter-Organizational Network
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie (1), 2015, nr 217, s. 115-129, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Sieci przedsiębiorstw, Ontologia, Sieci międzyorganizacyjne
Logistics, Enterprise networks, Ontology, Inter-organizational networks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sieci międzyorganizacyjne stają się coraz bardziej rozległe, przekraczając granice krajów i kultur. Tworzenie łańcuchów logistycznych w tych warunkach staje się skomplikowane i trudne, choć oczekuje się, aby logistyka nie tylko nie była barierą rozwoju sieci, ale wręcz jej stymulatorem. Pomocne w konstruowaniu procesów logistycznych są technologie informatyczne, których głównym zadaniem jest ułatwienie komunikacji pomiędzy potencjalnymi uczestnikami sieci i łańcuchów logistycznych. W artykule omówiono znaczenie informatycznych technologii integracyjnych, możliwości i korzyści wprowadzenia ontologii do logistyki sieci oraz przeanalizowano rolę operatorów logistycznych w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)

Organizational networks are becoming more extensive, crossing borders of countries and cultures. Creating logistics chains under these conditions becomes complicated and difficult, but it is expected that logistics does not create barriers to development network, but even is a network facilitator. In the construction of logistics processes ICT is the main enabler whose main task is to facilitate communication between potential participants in the network and logistics chains. The article discusses the importance of ICT in network integration, capabilities and benefits of ontologies to logistics networks, and investigates the role of logistics service providers in this field.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baohua T. (2012), Logistics monitoring application system realization based on internet of things [w:] W. Zhang (ed.), Software engineering and knowledge engineering, AISC 162, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, s. 871-876.
 2. Billewicz A. (2010), Integracja systemów informatycznych w firmie 2.0 [w:] K. Kania (red.), Technologie informatyczne firmy 2.0, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 3. Chandrasekaran B., Josephson J., Benjamins V. (1999), What are ontologies, and why do we need them? "IEEE Intelligent Systems", Jan/Feb, s. 20-26.
 4. Daniele L., Ferreira Pires L. (2013), An ontological approach to logistics [w:] Enterprise interoperability, research and applications in the service-oriented ecosystem, IWEI'13 Proceedings, 26 Mar 2013, Enschede, the Netherlands, s. 199-213.
 5. European e-freight capabilities for co-modal transport, Project co-funded by the European Commission within the Seventh Framework Programme (2007-2013), www.efreightproject.eu.
 6. Gruber T. (1993), A translation approach to portable ontologies, "Knowledge Acquisition", 5(2).
 7. Hribernik K., Hans C., Kramer C., Thoben K. (2011), A Service-oriented, semantic approach to data integration for an internet of things supporting autonomous cooperating logistics processes [w:] D. Uckelmann, M. Harrison, F. Michahelles (eds.), Architecting the internet of things, Springer-Verlag, 2011.
 8. Hoxha J., Scheuerman A., Bloehdorn S. (2010), An approach to formal and semantic representation of logistics services, Proceedings of the Workshop on Artificial Intelligence and Logistics (AILog) at the 19th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI), Lisbon, Portugal.
 9. Kasperek M. (2013), Model działania operatora 4PL, Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Część VII: Logistyka, łańcuchy dostaw, Zakopane.
 10. Kudelska I., Radecki A. (2012), Internetowe giełdy transportowe jako narzędzia e-logistyki, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 87.
 11. De Nicola A., Missikoff M., Tininini L. (2008), Process composition in logistics: An ontological approach [w:] K. Mertins et al. (eds), Enterprise interoperability III, New Challenges and Industrial Approaches, s. 571-581.
 12. Oosterheert L., van Bekkum M., Verhoosel J., Brewster C. (2013), From syntactic standards to semantic standards in the agri-food logistics domain, sustainable agriculture through ICT innovation, Conference, Torino, Italy.
 13. Pawełoszek I. (2012), Semantyczne zarządzanie procesami biznesowymi w organizacjach rozproszonych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 702, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 87.
 14. Płaczek E. (2012), Modele rozwoju usługodawców logistycznych, Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 15. Rusin M., Jędrzejek C., Szpryngiel P. (2008), Model biznesowy i implementacja w technologii SOA systemu logistycznego wspomagającego transport i obsługę klientów w przemyśle meblarskim, XIV Konferencja PLOUG, Szczyrk, październik.
 16. Rydzkowski W., Trzuskawska-Grzesińska A. (2008), Rozwój logistyki kontraktowej 3PL i 4PL na świecie i w Polsce, referat na Polskim Kongresie Logistycznym Logistics "Nowe wyzwania - nowe rozwiązania", Poznań, http://www.logistyka.net.pl/bank -wiedzy/item/7708-rozwoj-logistyki-kontraktowej-3pl-i-4pl-na-swiecie-i-w-polsce
 17. Sandkuhl K., Lin F., Shilov N., Smirnov A., Tarasov V., Krizhanovsky A. (2013), Logistics-asa- service: Ontology-based architecture and approach, "Revista Investigacion Operacional", Vol. 34, No 3, s. 188-194.
 18. Saraswathi S., Kyunghun K., Yongyun C. (2014), A study on intelligent user-centric logistics service model using ontology, "Journal of Applied Mathematics".
 19. Scheuermann A., Hoxha J. (2012), Ontologies for intelligent provision of logistics services, Proceedings of the 7th International Conference on Internet and Web Applications and Services, Germany, May.
 20. Schumacher J., Rieder M, Gschweidl M., Masser P. (2011), Intelligent cargo - using internet of things concepts to provide high interoperability for logistics systems [w:] D. Uckelmann, M. Harrison, F. Michahelles (eds.), Architecting the internet of things, Springer-Verlag.
 21. Smirnov A., Levashova T., Shilov N., Kashevnik A. (2008), Service-based architecture for ontology-driven information integration in dynamic logistics [w:] R. Kutsche, N. Milanovic (eds.), MBSDI 2008, CCIS 8, s. 91-101, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. ONTOLOGY IN LOGISTICS OF INTER-ORGANIZATIONAL NETWORK
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5638
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu