BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ożga Paweł (Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" S.A.)
Tytuł
Kreowanie wyników finansowych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych
Creating Financial Results with Derivative Instruments
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 1031-1040, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Instrumenty pochodne, Rachunkowość, Rachunkowość kreatywna, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Wynik finansowy
Derivatives, Accounting, Creative accounting, International Accounting Standards (IAS), Financial performance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie możliwości kreowania wyników finansowych przez przedsiębiorstwa wykorzystujące instrumenty pochodne. Omówiono obowiązkowe ujęcie derywatów w sprawozdaniu finansowym i rozwiązanie fakultatywne, tj. rachunkowość zabezpieczeń. Zaprezentowano, w jaki sposób przedsiębiorstwo może poprawić swoje wyniki finansowe z wykorzystaniem obowiązujących regulacji w zakresie rachunkowości. Ponadto wskazano obszary podwyższonego ryzyka w zakresie instrumentów pochodnych, które mogą stanowić źródło potencjalnych fałszerstw mających na celu poprawę wyniku finansowego.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the influence of derivative instruments on financial results presented in the annual reports. It discusses obligatory accounting principles regarding derivative as well as optional instruments, namely hedge accounting. It shows how these regulations may improve outcomes reported in profit and loss account and the reliability of financial statement as a whole. There is also an analysis of frauds, which may be committed with respect to derivative instruments to increase reported profits or decrease incurred losses.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gut P., Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 2. Helin A., Ustawa o rachunkowości, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 3. Helin A., Drabikowska K., Sztuczyńska H., Rachunkowość instrumentów finansowych, ODiDK, Gdańsk 2005.
 4. Investigation into foreign exchange losses at National Australia Bank, PriceWaterhouseCoopers, Melbourne 2004.
 5. Jayaraman N., Shrikhande M., Financial distress and recovery at Metallgesellschaft AG: The role of corporate governance and bankruptcy laws, "Financial Practice and Education" 1997, Fall-Winter.
 6. Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T., Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2006.
 7. Międzynarodowy Standard Rachunkowości 39; Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2007, t. I, IASB, SKwP, Warszawa 2007.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, DzU 2001 nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
 9. Świderska G.K. (red.), Sprawozdanie finansowe bez tajemnic, Difin, Warszawa 2003.
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity: DzU 2002 nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 11. Winiarska K. (red.), Rachunkowość zaawansowana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu