BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartkowiak Grażyna
Tytuł
Dobre praktyki w zakresie zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus - perspektywa społeczno-ekonomiczna, pracowników i pracodawców
Best Practices in the Employment of Knowledge Workers 65 plus - Approach Socio-economic, Employees and Employers Approach
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1360-1375, tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Pracownicy wiedzy, Ludzie starsi, Ruchomy czas pracy, Rynek pracy, Badanie opinii, Badania empiryczne, Dobre praktyki
Employment, Knowledge workers, Elderly people, Flexible working time, Labour market, Opinion research, Empirical researches, Good practice
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Przedmiotem rozważań opracowania jest problematyka zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus. Artykuł zmierza do uzyskania odpowiedzi na pytania: jak kształtuje się sytuacja społeczno-ekonomiczna, dotycząca zatrudniania dojrzałych pracowników jak również jakie dobre praktyki można stosować i aktualnie stosuje się w zakresie zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus. Opracowanie jest złożone z dwóch części: i teoretycznej, w której autorka analizuje społeczno-ekonomiczne aspekty związane z zatrudnianiem pracowników 65 plus a także dobre praktyki w zakresie zatrudniania tego typu pracowników oraz empirycznej prezentującej wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych na grupie 283 przedsiębiorców i przedstawicieli kadry kierowniczej, dotyczących postulowanych i faktycznie realizowanych dobrych praktyk w zakresie zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus. (abstrakt oryginalny)

The question that this paper is the issue of the employment of knowledge workers 65 and over. Article seeks to obtain answers to the questions: how does the socio aspects of hiring matured workers operate in a economic practice as well as good practices that can be applied and used in the employment of knowledge workers 65 plus? The study is composed of two parts: theoretical and in which the author analyzes the socio-economic aspects related to the employment of workers 65 and over as well as good practices in the employment of this type of staff and presenting empirical results of empirical research conducted on a group of 283 entrepreneurs and executives, on the proposed and actually implemented best practices in the employment of knowledge workers 65 and over. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Allan, J., Scruggs, L. (2004). Political Partnership and Welfare State Reform In Advanced Industrial Societies. American Journal of Political Science, vol. 48(3) s. 496-512.
 2. Armstrong, M. (2001). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Dom Wydawniczy ABC.
 3. Auerbach, A.J., Feldstein, M.S. (red.) (2004). The Handbook of Social Economy, second edition. Amsterdam: North Holland.
 4. Bartkowiak, G. (2013). Wizja przyszłej pracy i postrzeganie form elastycznego zatrudnienia wśród studentów i absolwentów szkół wyższych, Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, nr 1, (35). Warszawa.
 5. Bennewicz, M. (2011). Coaching i mentoring w praktyce. Warszawa: G+J Gruner + Jahr Polska, s. 24-30.
 6. Brzezińska, A.I., Cichocka, M. (2008). Człowiek stary jako odbiorca pomocy psychologicznej. W: A. Grzegorczyk (red.), W kręgu wartości dla Innych. Konin: PWSZ w Koninie.
 7. Kalinowska, I., Kujszczyk, B., Mańturz, M., Świercz, B. (red.) (2013). Elastyczne formy zatrudnienia. Warszawa: Wojewódzki Urząd Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Wyd. 7.
 8. Davenport, T. (2005). Thinking for Living, HVB School Publishing.
 9. Gaudecker, H.M., Scholz, R.D. (2006). Lifetime Earnings and Life Expectancy, MPIDR Working Paper, WP 2006-2008, March, Rostock: Max Planck Institute for Demographick Research.
 10. How To Use The Online Retirement Estimator, on line, Publikacja Nr 05-10511, (15.12.2014).
 11. Kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/czas_pracy/673199,Elastyczny-czas-pracy-2014,http/ (22.11.2014).
 12. Kowalczyk, E. (2014). Człowiek. Organizacja. Kariera. Siła psychologii stosowanej. Warszawa: Difin.
 13. Krasiejko, I. (2010). Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, Katowice: Wydawnictwo Śląsk, s. 125.
 14. Król, M. (2014). Elastyczność zatrudnienia w organizacji. Warszawa: CeDeWu.
 15. Kryńska, E. (2003). Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy. Warszawa: IPiSS.
 16. Marin, B. (2013). Welfare in an Idle Society? Reinventing Retirement, Work, Wealth, Health, and Welfare, Ashgate.
 17. praca.interia.pl/news-od-jutra-wazne-zmiany-w-kodeksie-pracy,nId,1014840#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox; data pobrania 22-11-2014.
 18. Parsloe, E., Wray, M. (2011). Trener i mentor, udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się ABC. Warszawa: Wolters Kluwer business, s. 76-82.
 19. Rousseau, D.M. (2005). I-Deal: Indiosyncronic Deals Employees Bargaining for Themselves. New York: M. E. Sharp Inc.
 20. Rousseau, D.M., Ho, V.T., Greenberg, J. (2006). I-deals: Idiosyncratic Terms in Employment Relationships. Academy of Management Review, 2006, vol. 31.
 21. Salwa, Z. (2003). Podstawy prawa pracy i zabezpieczeń społecznych. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze Lexis/Nexis.
 22. Scoular, A. (2014). Coaching biznesowy, Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 23. Sękowska, A. (2014). Wykorzystanie modelu znaczenia pracy zawodowej w coachingu kariery, w: L.D. Czarkowska (red.), Coaching transformacyjny jako droga ku synergii, Warszawa: Poltext.
 24. Stroińska, E. (2012). Elastyczne formy zatrudnienia. Telepraca. Zarządzanie pracą zdalną. Warszawa: Poltext.
 25. Syrek-Kowalska, A. (2014). Superwizja w coachingu - kluczowy proces transformacji coacha, klienta i organizacji (Na przykładzie Ful Spectrum Model of Supervision, FSM), w: L.D. Czarkowska (red.), Coaching transformacyjny jako droga ku synergii. Warszawa: Poltext.
 26. Whitworth, L., Kimsey-House, K., Kimsey-House, H., Sandahl, P. (2010). Coaching koaktywny. Umiejętności wspierające sukces klienta. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 27. Wilson, C. (2010). Coaching biznesowy. Warszawa: MT Biznes.
 28. Zaidi, A., Gasior, K., Hofmacher, M., Lelkers, O., Marin, B., Rodrigrs, R., Schmidt, A., Vanhuysse, P., Zolyomy, E. (2013). Active Ageing Index 2012, Concept, Methodology and Final Results, Research Memorandum European Centre Vienna, March 2013, available at http//www.euro.centre.org/data/ani/1253897823_70974.pdf
 29. Zaidi, A., Frick, J., Buechel, F. (2005). Income Dynamic within Retirement in Great Britain and Germany, Aging and Society, vol. 25 (4), s. 543-565.
 30. Żukowska, J. (2010). Coaching as a tool of managerial support. W: J. Skalik, G. Betz (red.). Management Series 5, Wrocław: Wydawnictwo U.E., s. 237-246.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu