BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Sieć bezpieczeństwa finansowego - powrót do korzeni?
Financial Safety Net - Back to the Roots?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 174, s. 541-549, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy
Słowa kluczowe
Nadzór, Depozyt bankowy, Banki, Sieć bezpieczeństwa finansowego
Supervision, Bank deposit, Banks, Financial safety net
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest wskazanie, że w celu poprawy skuteczności sieci bezpieczeństwa finansowego niezbędny jest z jednej strony powrót do prostych rozwiązań, podkreślających istotę zrównoważonego zarządzania finansami banków, a z drugiej - pójście z duchem czasu. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części - syntetycznej historii kryzysów bankowych, ze szczególnym podkreśleniem powtarzalności błędów, oraz analizy kierunków zmian w sieci bezpieczeństwa finansowego. Analiza obejmuje zarówno działania zainicjowane na szczeblu międzynarodowym, głównie w UE, jak i potrzebne działania uzupełniające.(abstrakt oryginalny)

The goal of the paper is to point out that, in order to improve the effectiveness of the financial safety net, it is required, on the one hand, to return to simple solutions, highlighting the importance of sustainable bank financial management, but on the other hand - to move with the spirit of the time. The article consists of two essential parts - the synthetic history of banking crises, with particular emphasis on repeating errors and the analysis of the changes in the financial safety net. The analysis covers both actions initiated at the international level, mainly in the EU, and the required complementary actions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen W.A., Wood G., Defining and achieving financial stability, "Journal of Financial Stability" 2006, no. 2.
 2. Calomiris Ch., Banking crises and the rules of the game, NBER Working Paper 2009, no. 15403, http://www.nber.org/papers/w15403 (24.01.2011).
 3. European Commission, DG Economic and Financial Affairs, Economic Crisis in Europe: Causes, Consequences and Responses, "European Economy" 2009, 7.
 4. European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank. An EU Framework for Crisis Management in the Financial Sector, Brussels, COM(2010) 579 final, October 2010a.
 5. European Commission, Impact Assessment accompanying document to the proposal for a 'Directive .../.../EU of the European Parliament and of the Council on deposit guarantee schemes [recast]' and to the report from the Commission to the European Parliament and to the Council 'Review of Directive 94/19/EC on Deposit Guarantee Schemes', Brussels, Commission Staff Working Document, 834/2, 2010b.
 6. Iwanicz-Drozdowska M. (red.), Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, PWE, Warszawa 2002.
 7. Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości i Europejskiego Banku Centralnego - Unijne ramy transgranicznego zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym, COM (2009) 561, Bruksela, październik 2009.
 8. Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości i Europejskiego Banku Centralnego - Bankowe fundusze naprawcze, COM (2010) 254, Bruksela, maj 2010.
 9. Lindgren C.-J, Garcia G., Saal M.I., Bank Soundness and Macroeconomic Policy, IMF, Washington D.C. 1998.
 10. Ostalecka A., Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania, Difin, Warszawa 2009.
 11. Panetta F. i in., An assessment of financial sector rescue programmes, BIS Papers 2009, no. 48.
 12. Reinhart C., Rogoff K., This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press, Princeton 2009.
 13. The High Level Group on Financial Supervision in the EU, Report, Brussels, February 2009, ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf (24.01.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu