BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wypych Mirosław (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Pozycja rynkowa spółek z indeksu WIGdiv
Market Position of the WIGdiv Index Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 529-539, tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Dywidenda, Stopa zwrotu, Strategia inwestycyjna, Indeks giełdowy
Dividend, Rate of return, Investment strategy, Stock market indexes
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Weryfikacja teorii istotności dywidend na podstawie oceny pozycji rynkowej i analizy opłacalności inwestycji wybranych spółek z indeksu WIGdiv. Metodologia badania - Problem badawczy sformułowano na bazie literatury przedmiotu. Realizacja celu na podstawie analizy materiałów źródłowych z wykorzystaniem analizy porównawczej i wskaźnikowej. Wynik - Rezultaty z przeprowadzonego badania zasadniczo potwierdzają słuszność teorii istotności dywidend. Analiza portfela inwestycyjnego obejmującego akcje wybranych spółek z indeksu WIGdiv wykazała, że dywidendy mają wpływ na kursy akcji i istotnie oddziałują na stopę zwrotu z inwestycji. Oryginalność/Wartość - Opracowanie stanowi próbę syntetycznej oceny przydatności indeksu WIGdiv w podejmowaniu giełdowych decyzji inwestycyjnych. Włącza się tym samym w nurt dyskusji dotyczącej postrzegania dywidendy przez inwestorów i jej wpływu na kształtowanie się kursów akcji, co odpowiada pozycji rynkowej ich emitentów. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Verification of the significance of dividends theory, based on assessment of market position and investment profitability analysis of selected companies from WIGdiv index. Design/Methodology/Approachy - Research problem has been based on professional literature. The purpose has been achieved due to the use of source materials with using benchmarking and indicators analysis. Findings - The results of the research generally confirmed the validity of the significance of dividends theory. Analysis of investment portfolio including selected companies from the index WIGdiv shares proved that dividends influence stock prices and significantly affect the investment rate of return. Originality/Value - Submitted article is an attempt of synthetic evaluation of WIGdiv index in making stock-exchange investment decisions usefulness. It turns out the same in the current discussion on perception of dividends by investors and its impact on share prices, which is reflected by the market position of their issuers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Black F. (1976), The Dividend Puzzle, "The Journal of Portfolio Management", Wiener, s. 5-8.
 2. Gordon M. (1959), The Savings, Earnings and Stock Prices, "Review of Economics and Statistics", vol. 41, nr 2, cz. 1, s. 99-105.
 3. GPW (2013a), Analizy i statystyki, GWP, Warszawa, www.gpw.pl/analizy_i_statystyki (5.09.2014).
 4. GWP (2013b), Rocznik giełdowy 2013, GWP, Warszawa, www.gpw.pl/biblioteka-gpw-lista?gpwlc_id=10 (5.09.2014).
 5. GWP (2014), Rocznik giełdowy 2014, GWP, Warszawa, www.gpw.pl/biblioteka-gpw-lista?gpwlc_id=10 (5.09.2014).
 6. Konieczka P., Szyszka A. (2013), Teoria karmienia dywidendami na rynku amerykańskim, "Zarządzanie i Finanse", vol. 11, nr 2, cz. 2, s. 175-188.
 7. Kowerski M. (2011), Ekonomiczne uwarunkowania decyzji o wypłatach dywidend przez spółki publiczne, Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość.
 8. Lintner J. (1962), Dividends, Earnings, Leverage, Stock Prices and Supply of Capital to Corporation, "Review of Economics and Statistics", vol. 44, nr 3, s. 243-269.
 9. Miller M., Modiggliani F. (1961), Dividend Policy. Growth and Valuation of Shares, "The Journal of Business", vol. 34, iss. 4, s. 411-433.
 10. Weston J.F., Copeland T.E. (1992): Managerial Finance, The Dryden Press, Forth Worth.
 11. Wypych M. (2003) Dywidenda jako wyznacznik pozycji rynkowej spółek giełdowych, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 974, t. 2, Wrocław, s. 368-383.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-43
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu