BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaremba Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Międzyrynkowa premia za wartość w okresach kryzysów finansowych
Intermarket Value Premia in Times of Financial Stress
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 75, s. 555-566, tab., bibliogr. 76 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Strategia inwestycyjna, Inwestycje kapitałowe, Kryzys finansowy, Rynek kapitałowy, Premia
Investment strategy, Capital investments, Financial crisis, Capital market, Bonus
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Badanie wyników międzyrynkowych strategii inwestowania w wartość w okresach kryzysów finansowych. Metodologia badania - Badanie bazuje na próbie 66 państw z lat 2000-2013. Pochodzące z sortowań portfele państw są oceniane za pomocą wieloczynnikowych modeli wyceny aktywów. Wynik/Oryginalność/Wartość - Artykuł wnosi dwojaki wkład do literatury przedmiotu. Po pierwsze, dostarcza świeżych dowodów na to, że rynki wysokowartościowe charakteryzują się wyższymi długoterminowymi stopami zwrotu aniżeli rynki niskowartościowe. Po drugie, wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że przewaga krajów wysokowartościowych nad niskowartościowymi zmniejsza się w okresach kryzysów finansowych, ponieważ premia za wartość wykazuje ujemną korelację ze zmianami spreadów kredytowych, spreadów TED czy oczekiwanej zmienności. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper focuses on the inter-market value premium across countries and their performance during financial crisis. Design/methodology/approach - I investigate data from 66 markets between years 2000 and 2013. Country portfolios from sorts on value variables are evaluated with asset pricing models. Findings/originality/value - The paper contributes in two ways. First, I provide out-of-sample evidence that the high-value countries perform visibly better than the low-value countries. Second, I demonstrate that returns to the high-value countries decrease in financial crisis conditions, because the country-level value premium is negatively correlated with the credit spreads, TED spread and expected volatility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ali A., Hwang L.-S., Trombley M. (2003), Arbitrage risk and the book-to-market anomaly, "Journal of Financial Economics", vol. 69, s. 355-373.
 2. Asness C., Friedman J., Krail R., Liew J. (2000), Style timing, Value versus growth, "Journal of Portfolio Management", vol. 26, s. 50-60.
 3. Asness C.S., Liew J.M., Stievens R.L. (1997), Parallels Between the Cross-Sectional Predictability of Stocks and Country Returns, "Journal of Portfolio Management", vol. 23(3), s. 78-87.
 4. Asness C.S., Moskowitz T.J., Pedersen L.H. (2013), Value and momentum everywhere, "Journal of Finance", vol. 68(3), s. 929-985.
 5. Barberis N., Shleifer A. (2003), Style investing, "Journal of Financial Economics", vol. 68(2), s. 161-199.
 6. Basu S. (1975), The Information Content of Price-Earnings Ratios, "Financial Management", vol. 4(2), s. 53-64.
 7. Basu S. (1977), The Investment Performance of Common Stocks in Relation to their Price-Earnings Ratio, "Journal of Finance", vol. 32(3), s. 663-682.
 8. Bauer R., Derwall J., Molenaar R. (2004), The real-time predictability of the size and value premium in Japan, "Pacific-Basin Finance Journal", vol. 12(5), s. 503-523.
 9. Bauer R., Molenaar R. (2002), Is the Value Premium Predictable in Real Time?, Available at SSRN, www.ssrn.com/abstract=321401 or www.dx.doi.org/10.2139/ssrn.321401 (27.08.2014).
 10. Bauman W.S., Conover C.M., Miller R.E. (1998), Growth versus value and large-cap versus small-cap stocks in international markets, "Financial Analysts Journal", vol. 54(2), s. 75-89.
 11. Bhojraj S., Swaminathan B. (2006), Macromomentum: Returns Predictability in International Equity Indices, "Journal of Business", vol. 79(1), s. 429-451.
 12. Black A.J., McMillan D.G. (2004), Non-linear predictability of value and growth stocks and economic activity, "Journal of Business Finance & Accounting", vol. 31(3), s. 439-474.
 13. Brown S., Rhee G.S., Zhang L. (2008), The return to value in Asian stock markets, "Emerging Markets Review", vol. 9, s. 194-205.
 14. Cahine S. (2008), Value versus growth stocks and earnings growth in style investing strategies in Euro-markets, "Journal of Asset Management", vol. 9, s. 347-358.
 15. Campbell J.Y., Lo A.W., MacKinlay A.C. (1997), The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA.
 16. Campbell J.Y., Polk C., Vuolteenaho T. (2009), Growth or Glamour? Fundamentals and Systematic Risk in Stock Returns, "Review of Financial Studies", vol. 23(1), s. 304-344.
 17. Campello M., Chen L., Zhang L. (2008), Expected returns, yield spreads, and asset pricing tests, "Review of Financial Studies", vol. 21(3), s. 1297-1338.
 18. Capaul C., Rowley I., Sharpe W.F. (1993), International value and growth stock returns, "Financial Analysts Journal", vol. 49(1), s. 27-36.
 19. Carlson M., Fisher A., Giammarino R. (2004), Corporate Investment and Asset Price Dynamics: Implications for the Cross Section of Returns, "Journal of Finance", vol. 59(6), s. 2577-2603.
 20. Chan L.K.C, Hamao Y., Lakonishok J. (1991), Fundamentals and stock returns in Japan, "Journal of Finance", vol. 46, s. 1739-1764.
 21. Chen L., Petkova R., Zhang L. (2008), The expected value premium, "Journal of Financial Economics", vol. 87(2), s. 269-280.
 22. Chui A.C.W., Titman S., Wei K.C.J. (2010), Individualism and momentum around the world, "Journal of Finance", vol. 65, s. 361-392.
 23. Cochrane J.C. (2005), Asset Pricing, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA.
 24. Cohen R.B., Polk C., Vuolteenaho T. (2003), The value spread, "Journal of Finance", vol. 58(2), s. 609-641.
 25. Daniel K., Hirshleifer D., Subrahmanyam A. (1998), Investor Psychology and Security Market Under- and Overreaction, "Journal of Finance", vol. 53(6), s. 1839-1885.
 26. Daniel K., Titman S. (1997), Evidence on the Characteristics of Cross Sectional Variation in Stock Returns, "Journal of Finance", vol. 52(1), s. 1-33.
 27. Daniel K., Titman S. (2012), Testing factor-model explanations of market anomalies. "Critical Finance Review", vol. 1(1), s. 103-139.
 28. Davis J.L. (1994), The cross-section of realized stock returns: The pre-COMPUSTAT evidence, "Journal of Finance", vol. 49, s. 1579-1593.
 29. Davis J.L., Fama E.F., French K.R. (2000), Characteristics, Covariances, and Average Returns: 1929 to 1997, "Journal of Finance", vol. 55(1), s. 389-406.
 30. De Bondt W.F.M., Thaler R. (1985), Does the Stock Market Overreact?, "Journal of Finance", vol. 40(3), s. 793-805.
 31. Du D. (2011), Value Premium and Investor Sentiment, "Advances in Behavioral Finance & Economics: The Journal of the Academy of Behavioral Finance", vol. 1(2), s. 87-101.
 32. Fama E.F., Fisher L., Jensen M., Roll R. (1969), The adjustment of stock prices to new information, "International Economic Review", vol. 10, s. 1-21.
 33. Fama E.F., French K.R. (1992), The cross-section of expected stock returns, "Journal of Finance", vol. 47, s. 427-466.
 34. Fama E.F., French K.R. (1993), Common risk factors in the returns on stocks and bonds, "Journal of Financial Economics", vol. 33, s. 3-56.
 35. Fama E.F., French K.R. (1995), Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns, "Journal of Finance", vol. 50(1), s. 131-155.
 36. Fama E.F., French K.R. (1996), Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies, "Journal of Finance", vol. 51(1), s. 55-84.
 37. Fama E.F., French K.R. (1998), Value versus growth: the international evidence, "Journal of Finance", vol. 53(6), s. 1975-1999.
 38. Fama E.F., French K.R. (2002), The equity premium, "Journal of Finance", vol. 57(2), s. 637-659.
 39. Fama E.F., French K.R. (2012), Size, Value, and Momentum in International Stock Returns, "Journal of Financial Economics", vol. 105(3), s. 457-472.
 40. Garff D. (2013), Multi-Style Global Equity Investing: A Statistical Study on Combining Fundamentals, Momentum, Risk and Valuation for Improved Performance, Working paper, available at SSRN: www.ssrn.com/abstract=2367400 (27.08.2014).
 41. Gharghori P., Lee R., Veeraraghavan M. (2009), Anomalies and stock returns: Australian evidence, "Accounting & Finance", vol. 49(3), s. 555-576.
 42. Graham B., Dodd D.L. (1934), Security Analysis, McGraw-Hill, New York, NY, United States.
 43. Griffin J., Lemmon M., Lemmon M. (2002), Book-to-Market Equity, Distress Risk, and Stock Returns, "Journal of Finance", vol. 57, s. 2317-2336.
 44. Gulen H., Xing Y., Zhang L. (2011), Value versus Growth: Time-Varying Expected Stock Returns, "Financial Management", vol. 40(2), s. 381-407.
 45. Hoekjan R. (2011), The performance of value vs. growth stocks during the financial crisis, Master Thesis, University of Twente, available online, www.essay.utwente.nl/62263 (27.08.2014).
 46. Huang Y., Yang J. (2008), Value premium in the Chinese stock market: free lunch or paid lunch?, "Applied Financial Economics", vol. 23(4), s. 315-324.
 47. Jegadeesh N., Titman S. (1993), Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency, "Journal of Finance", vol. 48 (1), s. 65- n 91.
 48. Jensen R., Johnson R., Mercer J.M. (1997), New Evidence on Size and Price-to-Book Effects in Stock Returns, "Financial Analysts Journal", vol. 53, s. 34-42.
 49. Jeong J.G., Lee G., Mukherji S. (2009), Do Dow stocks offer a value premium?, "Journal of Wealth Management", vol. 12(3), s. 95-103.
 50. Kim D. (2012), Value Premium Across Countries, "Journal of Portfolio Management", vol. 38(4), s. 75-86.
 51. Kouwenberg R., Salomons R. (2005), The Value Premium in Emerging Equity Markets and Local Macroeconomic Conditions, Working paper, available online: www.people.few.eur.nl/kouwenberg/Value%20EM%20Paper%20v2.5b.pdf (27.08.2014).
 52. La Porta R., Lakonishok J., Shleifer A., Vishny R.W. (1997), Good news for value stocks: further evidence on market efficiency, "Journal of Finance", vol. 52, s. 859-874.
 53. Lakonishok J., Shleifer A., Vishny R.W. (1994), Contrarian investment, extrapolation, and risk, "Journal of Finance", vol. 49(5), s. 1541-1578.
 54. Lam K. (2002), The relationship between size, book-to-market equity ratio, earnings-price ratio, and return for the Hong Kong stock market, "Global Finance Journal", vol. 13(2), s. 163-179.
 55. Leledakis G., Davidson I. (2001), Are Two Factors Enough? The U.K. Evidence, "Financial Analyst Journal", vol. 57(6), s. 96-105.
 56. Lettau M., Ludvigson S. (2001), Resurrecting the (C)CAPM: a Cross-Sectional Test when Risk Premia are Time-Varying, "Journal of Political Economy", vol. 109(6), s. 1238-1287.
 57. Lewellen J., Nagel S., Shanken J. (2006), A skeptical appraisal of asset-pricing tests, NBER Working paper 12360.
 58. Li Y., Ng D., Swaminathan B. (2013), Predicting market returns using aggregate implied cost of capital, "Journal of Financial Economics", vol. 110(2), s. 419-436.
 59. Lintner J. (1965), The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets, "Review of Economics & Statistics", vol. 47, s. 13-37.
 60. Montone M. (2012), The Puzzling Countercyclicality of the Value Premium: Empirics and a Theory, Working paper, available at SSRN: www.ssrn.com/abstract=1970109 (27.08.2014).
 61. Mossin J. (1966), Equilibrium in a capital asset market, Econometrica 34, s. 768-783.
 62. Nicholson S.F. (1960), Price-Earnings Ratios, "Financial Analyst Journal", vol. 16(4), s. 43-45.
 63. Nicholson S.F. (1968), Price-Earnings Ratios in Relation to Investment Returns, "Financial Analyst Journal", vol. 24(1), s. 105-109.
 64. Petkova R., Zhang L. (2005), Is value riskier than growth?, "Journal of Financial Economics", vol. 79, s. 187-202.
 65. Phalippou L. (2007), Can Risk-Based Theories Explain the Value Premium?, "Review of Finance", vol. 11(2), s. 143-166.
 66. Rosenberg B., Reid K., Lanstein R. (1985), Persuasive evidence of market inefficiency, "Journal of Portfolio Management", vol. 11, s. 9-17.
 67. Rouwenhorst K.G. (1999), Local returns factors and turnover in emerging stock markets, "Journal of Finance", vol. 54, s. 1439-1464.
 68. Sharpe W.F. (1964), Capital asset prices: A theory of market equilibrium under conditions of risk, "Journal of Finance", vol. 19, s. 425-442.
 69. Sharpe W.F. (1966), Mutual fund performance, "Journal of Business", vol. 39, s. 119-138.
 70. Stattman D. (1980), Book values and stock returns, "The Chicago MBA Journal of Selected Papers", vol. 4, s. 25-45.
 71. Yamani E., Swanson P. (2012), Financial Crises and Global Value Premium, Revisiting Fama-French, Working paper, available at SSRN: www.fma.org/Atlanta/Papers/YAMANI1.pdf (27.08.2014).
 72. Zaremba A. (2014), Country Value Premiums and Financial Crises, "International Journal of Finance & Banking Studies", vol. 3(1), s. 12-50.
 73. Zaremba A. (2015), Value, Size, Momentum and Unique Role of Microcaps in CEE Market Stock Returns, Working paper, available at SSRN: www.ssrn.com/abstract=2473818 lub www.dx.doi.org/10.2139/ssrn.2473818 (27.08.2014).
 74. Zaremba A., Konieczka P. (2014), The Role of Dividend Yields in Portfolio Optimization - Evidence from the CEE Market, Working paper, available at SSRN: www.ssrn.com/abstract=2521051 lub www.dx.doi.org/10.2139/ssrn.2521051 (27.08.2014).
 75. Zaremba A., Konieczka P. (2015), Are Value, Size and Momentum Premiums in CEE Emerging Markets Only Illusionary?,"Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance", vol. 65(1), s. 84-104.
 76. Zhang L. (2005), The value premium, "Journal of Finance", vol. 60(1), s. 67-103.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.75-45
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu