BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stańczyk Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Dr Jekyll i Mr Hyde rutyn organizacyjnych : dwa oblicza rutyn organizacyjnych
Dr. Jekyll and Mr Hyde : Two Faces of Organizational Routines
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 870-884, bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Teoria organizacji i zarządzania, Organizacja, Kultura organizacyjna
Theory of organization and management, Organisation, Organisational culture
Uwagi
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS4/00647, streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Zagadnienia podejmowane w artykule utrzymane są w logice ewolucyjnej w zarządzaniu. Perspektywa przewagi konkurencyjnej sensu stricte się tutaj dewaluuje, a istotne stają się procesy zmian rutyn zapewniające przeżycie organizacji. Opracowanie jest wynikiem studiów literatury przedmiotu w zakresie poszukiwania prawdziwej natury rutyn organizacyjnych. W tym kontekście ukazano podwójne oblicze rutyn organizacyjnych przejawiające się w ostensywnym i performatywnym aspekcie. Poprzez odpowiedź na pytanie: jak rozumieć rutyny organizacyjne, została nakreślona ich empiryczna użyteczność. (abstrakt oryginalny)

The issues taken in the article are kept in evolutionary logic in management. In this perspective, the perception of competitive advantage (in the strict sense) is changing. An important thing is how organizational routines are evolving to ensure organization's survival. This paper concerns organizational routines literature study as well as a conceptual framework showing the real, dual nature of routines, reflecting in ostensive and performative aspects. A potential setting for an empirical study based on this conceptual framework is also addressed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Austin, J. (1993). Performatywy i wypowiedzi konstatujące i jak działać słowami. W: J. Austin (red.), Mówienie i poznawanie, przeł. B. Chwedończuk, Warszawa: PWN.
 2. Becker, M.C. (2004). Organizational routines - A review of the literature, Industrial & Corporate Change, vol. 13 (4), 643-677.
 3. Becker, M.C., Salvatore, P., Zirpoli, F. (2005). The impact of virtual simulation tools on problem-solving and new product development organization. Research Policy, Elsevier, 34 (9), 1305-1321.
 4. Czarniawska, B. (2010). Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań. Warszawa: Wydawnictwo Poltex.
 5. Czarniawska-Joerges, B. (1991). Culture is the Medium of Life. W: P. J. Frost, L. F. Moore, M. R. Louis, C. C. Lundberg, J. Martin (red.), Reframing organizational culture (285-297). Newbury Park, CA: SAGE. Reprinted in A. Sjogren and L. Janson (red.) (1992). Culture and Management. In the Field of Ethnology and Business Administration (15-29). Stockholm: Invandrarminnearkivet.
 6. Czarniawska-Joerges, B. (1993). The Tree Dimensional Organization. A Constructionist View. Lund: Studentlitteratur.
 7. Domańska, E. (2007). Zwrot performatywny we współczesnej humanistyce, Teksty Drugie, 5, 48-61.
 8. Dong-hong, Hu (2013). Organizational Routines and Organizational Performance Feedback. W: E. Qi, J. Shen, R. Dou (red.), Engineering Economics Management, The 19th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (691-698). Springer Science & Business Media.
 9. Dosi G., Nelson R., Winter S. G. (2000). Introduction: the nature and dynamics of organisational capabilities. W: G. Dosi, R. Nelson, S. G. Winter. (red.), The Nature and Dynamics of Organisational Capabilities (1-22). Oxford: Oxford University Press.
 10. Eriksen, T.H. (2009). Małe miejsca, wielkie sprawy. Wprowadzenie do antropologii społecznej i kulturowej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Wolumen.
 11. Ezell, M. J. M., O'Brien-O'Keeffe, K. (1994). Cultural artifacts and the production of meaning: the page, the image, and the body. Ann-Arbour: University of Michigan Press.
 12. Feldman, M. S., Pentland, B. T. (2008). Issues in empirical field studies of organizational routines. W: M. C. Becker (red.), Handbook of Organizational Routines (281-300). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.
 13. Feldman, M. S. (2000). Organizational routines as a source of continuous change, Organization Science, 11 (6), 611-629.
 14. Feldman, M. S. (2003). A performative perspective on stability and change in organizational routines, Industrial and Corporate Change, 12, 727-752.
 15. Feldman, M. S., Pentland B. T. (2003). Reconceptualizing organizational routines as a source of flexibility and change, Administrative Science Quarterly, 48, 94-118.
 16. Gagliardi, P. (1990). Artifacts as Pathways and Remains of Organizational Life. W: P. Gagliardi (red.), Symbols and Artifacts: Views of the Corporate Landscape. Berlin: Walter de Gruyter.
 17. Gersick, C. J., Hackman, J. R. (1990). Habitual routines in task-performing groups, Organizational Behavior & Human Decision Processes, 47 (1), 65-97.
 18. Hales, M., Tidd, J. (2007). Routines and representations at work - Observing the architecture of conceptual design. W: SPRU Electronic Working Paper Series, Paper No. 157, Science and Technology Policy Research (SPRU), University of Sussex.
 19. Hodgson, G. M., Knudsen T. (2004). The firm as an interactor: Firms as vehicles for habits and routines, Journal of Evolutionary Economics, 14 (3), 281-307.
 20. Hodgson, G. M., Knudsen T. (2004). The complex evolution of a simple traffic convention: the functions and implications of habit, Journal of Economic Behavior and Organization, 54, 19-47.
 21. Hodgson, G. M. (2003). The mystery of the routine. The Darwinian destiny of an evolutionary theory of economic change, Revue Économique, 54 (2), 355-384.
 22. Iannacci, F., Hatzaras K. S. (2012). Unpacking Ostensive and Performative Aspects of Organisational Routines in the Context of Monitoring Systems: A Critical Realist Approach, Information and Organization, 22 (1), 1-22.
 23. Johnson, W.E. (1921). Logic. Cambridge, England: Cambridge University Press.
 24. Karpacz, J. (2013). Procedury jako narzędzie utrwalania rekurencyjnych wzorów zachowań pracowników, Journal of Management and Finance, 11 (4/2), 183-192.
 25. Knudsen, T. (2008). Organizational routines in evolutionary theory. W: M. C. Becker (red.), Handbook of organizational routines (125-151). Cheltenham, UK: Edward Elgar.
 26. Koestler A. (1967). The Ghost in the Machine. London: Hutchinson.
 27. Latour, B. (1986). The powers of association. W: J. Law (red.), Power, Action and Belief (264-280). London, UK: Routledge and Kegan Paul.
 28. Latour, B. (2005). Reassembling the Social - An Introduction to Actor-Network-Theory. New York: Oxford University Press.
 29. Mickaël, D., Frantz, R. (2013). The Evolutivity Of Organizational Routines: A New Conceptualization Of Their Performativity And Their Relation To Information Technologies. Referat wygłoszony na: 21st European Conference on Information Systems (ECIS). Utrecht, Dutch.
 30. Milagres, R. (2009). Routines And Networks: The Genolyptus Case. Referat wygłoszony na: XXXIII Encontro da ANPAD. Sao Paulo.
 31. Nelson, R. R., Winter, S. G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge: Belknap Press.
 32. Pentland, B. T., Reuter H. H. (1994). Organizational routines as grammars of action, Administrative Science Quarterly, 39, 484-510.
 33. Pike, K., Kenneth, L. (1967). Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior. The Hague: Mouton.
 34. Place, U. T. (1999). Ryle's Behaviorism. W: W. T. O'Donohue, R. Kitchener (red.), Handbook of behaviorism (361-398). San Diego: Academic Press.
 35. Safavi, M. (2013). The role of multiple ostensive aspects in practicing change and stabilizing routines: A case study of an egogenous change. Artykuł prezentowany na: 35th DRUID Celebration Conference 2013. Barcelona, Spain.
 36. Stańczyk, S. (2015). Kulturowe manifestacje rutyn organizacyjnych. W: Zmiana warunkiem sukcesu, Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Wrocław: Wydawnictwo UE, w druku.
 37. Stańczyk, S. (2011). Triangulacja - łączenie metod badawczych i urzetelnienie badań. W: W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu (78-90). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 38. Stańczyk-Hugiet, E., Stańczyk, S., Piórkowska, K. (2015). Routines. To everything there is a season. Referat zgłoszony na: 15th Annual Conference European Academy of Management (EURAM), Uncertainty is a great opportunity. Warsaw, Poland.
 39. Stene, E. (1940). An approach to the science of administration, American Political Science Review, 34, 1124-1137.
 40. Strużyna, J. (2013). Ewoluująca organizacja - pole starcia sił rutyn i nowości, Organizacja i Kierowanie, 3 (156).
 41. Sułkowski, Ł. (2012). Metodologie emic i etic w badaniach kultury w zarządzaniu, Management and Business Administration. Central Europe, 1/2012 (108), 64-71.
 42. Weber, M. (1968). Basic Sociological Terms. W: G. Roth, C. Wittich (red.), Economy and society; an outline of interpretive sociology (3-62). Berkeley: University of California Press.
 43. Winter, S. G. (1964). Economic 'natural selection' and the theory of the firm, Yale Economic Essays, 4, 225-272.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu