BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Batyk Iwona M. (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Gujska Elżbieta (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Dąbrowska Aneta Z. (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
The Effect of Gender on the Perception of Functional Foods
Postrzeganie żywności funkcjonalnej w zależności od płci konsumentów
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2015, nr 1, s. 33-41, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Żywność funkcjonalna, Preferencje konsumenta, Badania konsumenckie, Zdrowie
Functional food, Consumer preferences, Consumer research, Health
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Rozwój żywności funkcjonalnej jest wieloetapowym procesem, który wymaga prowadzenia badań na różnych etapach wprowadzania na rynek. Istotnym elementem są badania konsumenckie, prowadzące do określenia czynników determinujących akceptację żywności funkcjonalnej. Wymagania współczesnego rynku żywnościowego oraz preferencje konsumentów odnoszą się do takich elementów jak prozdrowotność, bezpieczeństwo zdrowotne, trwałość oraz wysokie walory sensoryczne. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań mające na celu określenie wpływu płci na postrzeganie żywności funkcjonalnej. Zaprezentowano różnice dotyczące identyfikacji żywności funkcjonalnej w zależności od płci respondentów, wpływu takiej żywności na zdrowie oraz motywów jej spożywania, jakimi kierują się kobiety i mężczyźni. Zbadano dostępność do tego rodzaju produktów, motywy wprowadzania na rynek takiej żywności oraz zebrano opinie respondentów dotyczące porównania walorów organoleptycznych oraz wartości odżywczej żywności funkcjonalnej do żywności konwencjonalnej. Na podstawie wyników badań można stwierdzić, iż: istnieją zależności pomiędzy płcią konsumentów żywności funkcjonalnej a jej spożywaniem, postrzeganiem wpływu takiej żywności na zdrowie oraz motywami spożywania takiej żywności. Nie stwierdzono zależności pomiędzy płcią respondentów a identyfikacją żywności funkcjonalnej, dostępnością do niej oraz motywami wprowadzania takich produktów na rynek. (abstrakt oryginalny)

The development of functional foods is a multistage process that requires conducting research at various stages of placing them on the market. An important element is the consumer research to establish the factors that determine the acceptance of functional foods. The requirements of modern food market, and consumer's preferences relate to elements such as pro-health, health security, stability and sensory attributes. The paper presents, the results of a study based on determination of the effect of gender on the perception of functional foods. There are presented differences in the identification of functional foods, depending on the gender of the respondents, their impact on health and their consumption motives which guided men and women. There were also examined the availability of his kind of products, reasons for the introduction of functional foods to the market. The opinions of respondents regarding the comparison of the organoleptic and nutritional value of functional foods to conventional food were ollected. On the basis of the results, it can be concluded that: there are dependencies between gender of functional foods consumers and its consumption, perceptions of the impact of such foods on health and the motives for consumption of such foods. There was no relation between the gender of the respondents and the identification of functional foods, their availability and the reasons for introduction of functional foods to the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Górecka D. (2009) Błonnik pokarmowy korzyści zdrowotne i technologiczne. Przemysł Spożywczy, 63, 16-20.
 2. Hoffmann M., Świderski F. (2008) Napoje energetyzujące i ich składniki funkcjonalne. Przemysł Spożywczy, 62 (9), 8-13.
 3. Jeżewska-Zychowicz M. (2009) Impact of beliefs and attitudes on young consumers' willingness to use functional food. Polish Journal of Food and Nutrition Science, 59 (2), 183-187.
 4. Jurga R. (2010) Błonnik pokarmowy - wzbogacenie produktów zbożowych. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 6, 26-29.
 5. Kowalska H., Marzec A., Janowicz M., Much M. (2010) Pieczywo funkcjonalne - dlaczego należy je spożywać. Przemysł Spożywczy, 64 (12), 14-17.
 6. Krygier K. (2011) Żywność funkcjonalna - co to dziś oznacza? Przemysł Spożywczy, 65 (1), 14-16.
 7. Mikutowicz-Małek A., Dmytrów I. (2010) Prozdrowotne właściwości mleka. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, 11/88, 35-37.
 8. Nowak D. (2010) Probiotyki w żywności - aspekt zdrowotny. Przegląd Mleczarski, 10, 22-25.
 9. Choudhary R., Tandon R.V. (2009) Consumption of functional food and our health concerns. Pakistan Journal of Physiology, 5 (1), 76-83.
 10. Szafulera W. (2009) Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 05, 6-12.
 11. Świderski F. (1999) Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu