BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Bartosz T. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ dojrzałości procesowej na efektywność organizacji
The Influence of Process Maturity on Performance
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 1023-1039, tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesowe, Efektywność organizacyjna, Badania empiryczne, Wyniki badań
Processing management, Organisational effectiveness, Empirical researches, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD, Publikacja powstała w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01/D/HS4/04070
Abstrakt
Celem artykułu jest próba identyfikacji i analizy zależności pomiędzy dojrzałością procesową a efektywnością organizacji. Artykuł stanowi połączenie przeglądu wybranych pozycji literatury z zakresu dojrzałości procesowej oraz efektywności z prezentacją wyników badań przeprowadzonych przez autora. Przyjęta hipoteza badawcza zakładała, że wraz ze wzrostem dojrzałości procesowej organizacji, rośnie również jej efektywność. W celu weryfikacji hipotezy, zastosowano konstrukt teoretyczny zakładający, że stosowanie zasad zarządzania procesowego prowadzi do wyższej efektywności organizacji i w takim przypadku menedżerowie są bardziej skłonni polecać zarządzanie procesowe jako optymalne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to identify and analyse the relationship between process maturity and performance of the organisation. It is a combination of literature review of selected sources on process maturity and organisational performance with presentation of research results conducted by the author. Research hypothesis adopted for this purpose, assumed that increase of processes maturity, results in increasing organisational efficiency. In order to verify the hypothesis, a theoretical construct have been developed, assuming that the application of process management principles leads to better performance of the organization and in such case, the managers would be more inclined to recommend process management as an optimal approach for managing business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Auksztol, J. i Chomuszko, M. (2012). Modelowanie organizacji procesowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe.
 2. CMMI Product Team (2010). Capability Maturity Model Integration, CMMI for Development. Hanscom: Carnegie Mellon University.
 3. Dooley, K., Subra, A. i Anderson J. (2001). Maturity and its Impact on New Product Development Project Performance. Research in Engineering Design, 13(1), 23-29.
 4. Fisher, D. (2004). The business process maturity model - a practical approach for identifying opportunities for optimization. http://www.bptrends.com/publicationfiles/10-04%20ART%20BP%20Maturity%20Model%20-%20Fisher.pdf (11.04.2012).
 5. García-Mireles, G.A., Moraga, M.A. i García, F. (2012). Development of Maturity Models: A Systematic Literature Review. Referat wygłoszony na: EASE 2012. La Mancha.
 6. Grajewski, P. (2009). Organizacja procesowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 7. Grajewski, P. (2009). Uwarunkowania implementacji procesów do organizacji. W: Nowosielski, S. (red.) Podejście procesowe w organizacjach. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 8. Hammer, M. (2007). The Process Audit. Harvard Business Review, 85(4), pp. 111-123.
 9. Harmon, P. (2004). Evaluating an organization's business process maturity. http://simprocess.com/pdf/BPtrendLevelEval1to5.pdf (15.05.2013).
 10. Harmon, P. (2007). Business Process Change. Burlington: Morgan Kaufmann.
 11. Harter, D., Krishnan, M. i Slaughter, S. (2000). Effects of Process Maturity on Quality, Cycle Time and Effort in Software Product Development. Management Science, 46(4), 451-466.
 12. Herbsleb, J., Zubrow, D., Goldenson, D., Hayes, W. i Paulk, M. (1997). Software quality and the capability maturity model. ACM, 40(6), 30-40.
 13. Hitt M.A. i Middlemist R.D. (1979). A Methodology to Develop the Criteria and Criteria Weightings for Assessing Subunit Effectiveness in Organizations. Academy of Management Journal, 22(2), 356-374.
 14. Humphrey, W.S. (1987). Characterizing the software process: A maturity framework. CMU/SEI-87-TR-11. Pittsburgh: Carnegie Mellon University/Software Engineering Institute.
 15. Humphrey, W.S., Snyder, T.R. i Willis R.R. (1991). Software Process Improvement at Hughes Aircraft. IEEE Software, 8(4), 11-23.
 16. Jiang, J.J., Klein, G., Hwang, H.G., Huang, J. i Hung, S.Y. (2003). An exploration of the relation between software development process maturity and project performance. Information and Management, 41(3), 279-288.
 17. Kalinowski, T.B. (2011). Modele oceny dojrzałości procesów. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 258(2), 173-187.
 18. Kaplan R.S. i Norton D.P. (2001). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: PWN.
 19. Kraft L.K., Jauch R.L. i Boatwright E.W. (1996). Assessing Organizational Effectiveness in the Service Sector. Journal of Professional Services Marketing, 14(1), 101-116.
 20. Lockamy, III A. i McCormack, K. (2004). The development of a supply chain management process maturity model using the concepts of business process orientation. Supply Chain Management: An International Journal, 9(4), 272-278.
 21. Maull, R.S., Tranfield, D.R. i Maull, W. (2003). Factors characterising the maturity of BPR programmes. International Journal of Operations & Production Management, 23(6), 596-624.
 22. McCormack, K. (2007). Business Process Maturity - Theory and Application. Charleston: Booksurge Publishing.
 23. McCormack, K., Willems, J., van den Bergh, J., Deschoolmeester, D., Willaert, P., Stemberger, M.I., Skrinjar, R., Trkman, P., Ladeira, M.B., Valadares de Oliveira, M.P., Vuksic, V.B. i Vlahovic, N. (2009). A global investigation of key turning points in business process maturity. Business Process Management Journal, 15(5), 792-815.
 24. McCormack, K.P., Johnson, W.C. i Walker, W.T. (2003). Supply Chain Networks and Business Process Orientation. Nowy York: CRC Press.
 25. Paulk, M. (1994). A Comparison of ISO 9001 and the Capability Maturity Model for Software (CMU/SEI-94-TR-012). http://www.sei.cmu.edu/reports/94tr012.pdf (15.05.2013).
 26. Pigosso, D.C.A., Rozenfeld, H. i McAloone, T.C., (2013). Ecodesign maturity model: a management framework to support ecodesign implementation into manufacturing companies. Journal of Cleaner Production, 59(2013), 160-173.
 27. Poirier, C.C. i Quinn, F.J. (2004). How are we doing: A survey of supply chain progress. Supply Chain Management Review, 8(8), 24-31.
 28. Raschke, R.L. i Ingraham, L.R. (2010). Business Process Maturity's Effect on Performance. http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1408&context=amcis2010 (29.09.2014).
 29. Rohloff, M. (2009). Case study and maturity model for business process management implementation. W: Dayal, U., Eder, J., Koehler, J. i Reijers, H.A. (red.), Business Process Management, 7th International Conference, BPM 2009. Ulm: Springer.
 30. Rosemann, M. i De Bruin, T. (2005). Application of a Holistic Model for Determining BPM Maturity. http://www.bptrends.com/publicationfiles/02-05%20WP%20Application%20of%20a%20Holistic%20Model-%20Rosemann-Bruin%20-%E2%80%A6.pdf. (11.04.2012).
 31. Rummler, G.A. i Brache, A.P. (2000). Podnoszenie efektywności organizacji. Jak zarządzać "białymi plamami" w organizacji?. Warszawa: PWE.
 32. Rummler-Brache, Group (2004). Business process management in US firms today. http://rummler-brache.com/upload/files/PPI_Research_Results.pdf (15.05.2013).
 33. Skrinjar, R., Bosilj-Vuksic, V. i Indihar-Stemberger, M. (2008). The impact of business process orientation on financial and non-financial performance. Business Process Management Journal, 14(5), 738-754.
 34. Słownik Języka Polskiego PWN (2014). Dojrzałość. http://sjp.pwn.pl/slownik/2452975/dojrzały. (23.07.2014).
 35. Spanyi, A. (2004). Beyond Process Maturity to Process Competence. http://ww.bptrends.com/publicationfiles/0604%20ART%20Dev%20Business%20Process%20Competence%20-%20Spanyi.pdf (11.04.2012).
 36. Steers, R.M. (1975). Problems in the Measurement of Organizational Effectiveness, Administrative Science Quarterly, 20 (1975), 546-558.
 37. Weber, C., Curtis, B. i Gardiner, T. (2008). Business Process Maturity Model (BPMM). Version 1.0. http://www.omg.org/spec/BPMM/1.0/PDF (15.05.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu