BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur Zygmunt (Politechnika Wrocławska), Mazur Hanna (Politechnika Wrocławska), Mendyk-Krajewska Teresa (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Systemy teleinformatyczne w ochronie zdrowia
It Systems for Healthcare
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 113, T.2, s. 61-70, bibliogr. poz. 21
Tytuł własny numeru
Ekonomiczno-społeczne i techniczne wartości w gospodarce opartej na wiedzy.
Słowa kluczowe
Ochrona zdrowia, Teleinformatyka, Systemy teleinformatyczne, e-usługi, Dokumentacja medyczna
Health care protection, Teleinformation, Telecommunication systems, e-services, Medical records
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane elementy procesu informatyzacji w sektorze ochrony zdrowia w aspekcie niezawodności i bezpieczeństwa wdrażanych systemów informacyjnych.(fragment tekstu)

The need for comprehensive computerisation of the healthcare has been seen for many years. There is no uniform, well-thought-through policy and the lack of standards resulted in the formation of local IT systems, databases and data registries which are not compatible and do not work together, without the possibility of data exchange, being inconsistent, containing duplicated data etc. Such a state and the lack of digital medical records made it impossible to provide services electronically. The aim of the changes being made currently is to significantly extend the use of digital medical records and constant extension of the list of services provided electronically. This article presents some elements of the process of computerization of the health sector with regard to reliability and safety of implemented information systems(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. CSIOZ: www.csioz.gov.pl/indexDetail.php?id=240, www.csioz.gov.pl/indexDetail.php ?id=241 (2013).
 2. e-Recepty, e-Skierowania, e-Zlecenia,w połowie 2014 r. www.polskacyfrowa.info.pl/ index.php/ochrona-zdrowia/200-e-recepty-e-skierowania-e-zlecenia-w-polowie- 2014-r (2013).
 3. Głuszyński J, Kowalewska A,(2012,Opinia społeczna czeka na wdrożenie Projektu P1, Biuletyn Informacyjny CSIOZ, Warszawa.
 4. Informacja o wynikach kontroli "Informatyzacja szpitali", Raport NIK z 10.04.2013, KZD-4101-05/2012, www.nik.gov.pl/plik/id,4849,vp,6462.pdf (2013)
 5. Internetowy System Aktów Prawnych Ochrony Zdrowia, isap.sejm.gov.pl/Key WordServlet?viewName=thasO&passName=ochrona%20zdrowia (2013).
 6. NFZ: zip.nfz.gov.pl, nfz-wroclaw.pl/default.aspx?obj=22796;42215&des=1;2, nfzlodz. pl/index.php/dlapacjentow/zip (2013)
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25 lipca 2002 r w sprawie rejestrów jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz.U. 2002, Nr 129, poz. 1111).
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010, Nr 252, poz. 1697).
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej (Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 463).
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego (Dz.U. 2013, poz. 1181).
 11. rpwdl.csioz.gov.pl/RZOZ/html/rjrm/rjrm_ksiegi.html (2013).
 12. rynekzdrowia.pl/IT-Telemedycyna/CSIOZ-prace-nad-systemem-informacji-medycznejida- zgodnie-z-planem,135540,7.html (2013).
 13. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204)
 14. Ustawa z dnia 20 października 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006, Nr 191, poz. 1410).
 15. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2009, Nr 52, poz. 417).
 16. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011, Nr 113, poz. 657).
 17. Ustawa z dn. 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej(Dz.U. 2011, Nr 112, poz. 654).
 18. wartowiedziec.org/index.php/zdrowie/aktualnosci/18866-znamy-wyniki-i-wnioski-zbada- kompetencji-cyfrowych-u-pracownikow-podmiotow-leczniczych (2013).
 19. Wojsyk K. (2013), Dokąd zmierzamy, o co walczymy...Część 3, Biuletyn Informacyjny CSIOZ,Warszawa.
 20. www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q491&ms=382&ml=pl&mi=382&mx=0&mt=&m y=131&ma=019488 (2012).
 21. Założenia do projektu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw,Warszawa,październik 2013legislacja. rcl.gov.pl/lista/1/projekt/185992/katalog/185999 (2013) Pacjenta oraz niektórych innych ustaw, legislacja. rcl.gov.pl/lista/1/projekt/185992/katalog/185999 (2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu