BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brycz Bogumiła (Politechnika Wrocławska), Pauka Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Śmieja Natalia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Znaczenie kowenantów na rynku obligacji korporacyjnych w teorii i w badaniach empirycznych - przegląd literatury
The Importance of Covenants on Corporate Bond Market in Theory and Empirical Research - a Literature Review
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 23-34, bibliogr. 35 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Obligacje, Teoria agencji, Asymetria informacji, Kowenanty finansowe, Rynek Catalyst
Capital market, Bonds, Agency theory, Information asymmetry, Financial covenant, Catalyst market
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Identyfikacja obszarów badań naukowych, bazujących na analizie kowenantów na rynku obligacji korporacyjnych. Wskazanie potencjału badawczego dla polskiego rynku. Metodologia badania - Krytyczny przegląd literatury, w szczególności wyników badań empirycznych. Wynik - Kowenanty mają zastosowanie w badaniach dotyczących kosztu kapitału, asymetrii informacji oraz konfliktu pomiędzy akcjonariuszami i obligatariuszami. Badania dotyczą również restrykcyjności, ich skuteczności i wpływu na zachowanie interesariuszy. Oryginalność/wartość - Ze względu na początkowe stadium rozwoju rynku Catalyst, w literaturze polskiej niewiele jest badań nad warunkami emisji obligacji. Publikacja jest pierwszym tak szerokim przeglądem badań nad kowenantami dla rynku obligacji w języku polskim. Wartością dodaną jest identyfikacja obszarów badawczych dla będącego w przełomowym momencie rynku polskiego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - To organize fields of research based on covenants embedded in agreements on the debt markets. To show research potentiality for Polish market. Design/methodology/approach - Critical review of literature, in particular focused on empirical studies. Findings - Covenants find broad application in research devoted to problems of cost of capital, information asymmetry, agency costs caused by conflict between shareholders and bondholders. Studies relate to restrictiveness, efficiency of covenants and their influence on behavior of stakeholders. Originality/value - Because of early stage of development of Polish bond market Catalyst, there are little research in polish local publications which cover presented problems of covenants. This Polish study is the first such broad summery of research tackles with covenants. Our contribution is to identify research field in breakthrough time for Polish public bond market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Achleitner A., Braun R., Hinterramskogler B., Tappeiner F. (2012), Structure and determinants of financial covenants in leveraged buyouts, "Review of Finance" vol. 16, no. 3, s. 647-684.
 2. Bazzana F., Zadorozhnaya A., Gabriele R. (2014), The role of covenants in bond issue and investment policy. The case of Russian companies, "DEM Discussion Papers" vol. 5.
 3. Begley J. (1994), Restrictive covenants included in public debt agreements: an empirical investigation, Working Paper, University of British Columbia.
 4. Billett M.T., King T-H.D., Mauer D.C. (2007), Growth Opportunities and the Choice of Leverage, Debt Maturity, and Covenants, "The Journal of Finance" vol. 62, no. 2, s. 697-730.
 5. Black F. (1976), The dividend puzzle, "The Journal of Portfolio Management" vol. 2, no. 2, s. 5-8.
 6. Bradley M., Roberts M.R. (2004), The Structure and Pricing of Corporate Debt Covenants, 6th Annual Texas Finance Festival, htpp://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id= 585882.
 7. Brycz B., Śmieja N., Pauka M. (2015), Structure and restrictiveness of financial covenants in bond contracts on Catalyst, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", artykuł po pozytywnej recenzji.
 8. Chava S., Roberts M.R. (2006), Is Financial Contracting Costly? An Empirical Analysis of Debt Covenants and Corporate Investment, Rodney L. White Center for Financial Research Working Papers, no. 19.
 9. Demerjian P.R., Owens E.L. (2013), Measuring Financial Covenant Strictness in Private Debt Contracts, htpp://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2232880.
 10. Demiroglu C., James Ch.M. (2010), The Information Content of Bank Loan Covenants, "The Review of Financial Studies" vol. 23, no. 10, s. 3700-3737.
 11. Dichev I.D., Skinner D.J. (2002), Large-Sample Evidence on the Debt Covenant Hypothesis, "Journal of Accounting Research" vol. 40, no. 4, s. 1091-1123.
 12. Eisenhardt K.M. (1989), Agency Theory: An Assessment and Review, "Academy of Management Review" vol. 14, no. 1, s. 57-74.
 13. Fama E.F., Miller M.H. (1972), The theory of finance, Holt Rinehart & Winston, New York.
 14. De Franco G., Vasvari F.P., Vyas D., Moerman R.W. (2013), Sticky covenants, Chicago Booth Research Paper, no. 13-61.
 15. Gajdka J. (2002), Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Harris M., Raviv A. (1991), The Theory of Capital Structure, "The Journal of Finance" vol. 46, no. 1, s. 297-355.
 17. Iskandar-Datta M.E., Emery D.R. (1994), An Empirical Investigation of the Role of Indenture Provisions in Determining Bond Ratings, "Journal of Banking and Finance" vol. 18, s. 93-111.
 18. Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" vol. 3, no. 4, s. 305-360.
 19. Jerzemowska M. (1999), Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 20. Malitz I.B. (1986), On Financial Contracting: The Determinants of Bond Covenants, "Financial Management" vol. 15, no. 2.
 21. Mansi S.A., Qi Y., Wald J.K. (2012), Debt Covenants and Bankruptcy Risk, "Working Paper Virginia Tech", Concordia University.
 22. Miller D.P., Reisel N. (2012), Do Country-level Investor Protections Affect Security-level Contract Design? Evidence from Foreign Bond Covenants, "Review of Financial Studies" vol. 25.
 23. Modigliani F., Miller M.H. (1958), The cost of capital, corporation finance and the theory of investment, "The American Economic Review", s. 261-297.
 24. Myers S.C. (1977), Determinants of corporate borrowing, "Journal of Financial Economics" vol. 5, s. 147-175.
 25. Nash R.C., Netter J.F., Poulsen A.B. (2003), Determinants of contractual relations between shareholders and bondholders: investment opportunities and restrictive covenants, "Journal of Corporate Finance" vol. 9, s. 201-232.
 26. Niedziółka P. (2014), Zastosowanie kowenantów finansowych w bankowości korporacyjnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 10 (934), s. 135-145.
 27. PKF Consult (2013), Obligacje nieskarbowe na Catalyst: czynniki wpływające na wysokość oprocentowania. Dane wg stanu na 31.12.2012 r., www.pkfpolska.pl/download/1441 (21.04.2015).
 28. Pauka M. (2005), Uwarunkowania rozwoju rynku krótkoterminowych papierów dłużnych w Polsce, praca doktorska, niepubl., Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
 29. Pauka M., Śmieja N. (2013), Zastosowanie kowenantów w warunkach emisji obligacji - badania empiryczne wśród emitentów z branży developerskiej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 62, s. 399-409.
 30. Rating & Rynek (2001-2012), Fitch Polska.
 31. Reisel N. (2014), On the value of restrictive covenants: Empirical investigation of public bond issues, "Journal of Corporate Finance" vol. 27, s. 251-268.
 32. Smith C.W., Warner J.B. (1979), On financial contracting. An analysis of bond covenants, "Journal of Financial Economics" vol. 7, s. 117- 161.
 33. Śmieja N. (2015), Determinanty oprocentowania obligacji notowanych na rynku zorganizowanym w Polsce, praca doktorska, niepubl., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 34. Śmieja N., Pauka M. (2013), Analiza kowenantów w obligacjach korporacyjnych emitowanych przez niebankowe spółki z branży finansowej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, vol. 47 no. 3, s. 551-561.
 35. Wei C. (2005), Covenant Protection, Credit Spread Dynamics and Managerial Incentives, Federal Reserve Bank of New York Working Paper, vol. 42.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu